Stopaj nedir, nasıl bir işlevi bulunur? Hangi ödemelerden stopaj kesintisi yapılır ve stopaj nasıl hesaplanır? Bu soruları yazımızda cevapladık.

Stopaj nedir?

Stopaj, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’ne tabi kazançlara ilişkin tutarın ilgililere ödenmesi için henüz kaynaktayken kesilen ve ilgilinin adına vergi dairesine yatırılan vergidir. Sözlükte ”ön kesinti” anlamına gelirken ticarette, kaynağında kesilen vergiyi ifade eder. Stopaj, verginin ödenme şeklini ifade eder.

Stopaj vergisi nedir?

Bir kişiden meslek hizmeti alındığında, yapılan ödemenin içinden stopaj vergisi kesilir ve kesilen kısımdan kalan bölüm hizmeti alan tarafından karşı tarafa ödenir. İşletmeler dönem sonunda gelir ve giderlerini toplayıp kar ve zarar tespiti yaparken stopaj vergisi kar üzerinden hesaplanır ve işletme tarafından, sonraki sene içinde devlete beyan edilir. Stopaj vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği ödeme takvimine göre ödenir. Stopaj vergisinin amacı, ödenebilirliği pratikleştirmek ve kolay hale getirmektir.

Hangi ödemelerde stopaj yapılır?

Stopaj vergisi, serbest meslek ödemelerinde (avukatlık, mali müşavirlik ücretleri vb.), gider pusulası ödemelerinde, personele yapılan ücret ödemelerinde, kira ödemelerinde, kar paylarında, mevduat faizinde, yasanın belirttiği alanlarda kesinti yapılarak uygulanır. 

Stopaj vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi Yasası‘ndaki hükümlere göre senelik ve özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan bölüm menkul sermaye iradı olarak kabul edilir. Bu bölüm, kurumların halka açık olup olmaması şartına bağlı olarak kurum bünyesinde vergi tevkifatına tabi tutulur. Bakanlar Kurulu, bu alanda öngörülen vergi tevkifat oranını halka açık anonim şirketler için yüzde 10, diğerlerinde yüzde 20 olarak karara bağlamıştır. 

Stopaj kesintisi brüt ücret üzerinden yapılır. Örneğin ABC işletmesinin bir serbest meslek mensubuna hizmeti karşılığında brüt 3.000 TL ödeme yapacağını düşünelim. Yasaya göre serbest meslek mensupları için yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılması öngörülür. Bu nedenle ABC işletmesi, serbest meslek mensubu adına şu hesapla stopaj miktarı öder:

Brüt ücret: 3.000 TL

Stopaj oranı: Yüzde 20

Stopaj kesintisi: 3000×20/100=600 TL

Bu durumda ABC şirketi hizmeti karşılığında serbest meslek mensubu adına Maliye’ye 600 TL’lik stopaj öder, kalan 2400 TL’yi de serbest meslek mensubuna verir.

Stopaj ne zaman ödenir?

Gelir vergisi, ücret ödenmeden önce kaynaktan kesilir ve sonraki ay muhtasar beyanname ile 23’üne kadar beyan edilip 26’sına dek ödenir. 


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.