İşi yaşamında sık sık karşımıza çıkan stopaj, bir vergi ödeme şeklidir. Diğer vergi türleri hakkında bilgi sahibi olmak ne kadar önemliyse stopaj hakkındaki detaylara hakim olmak da şirketimizin operasyonları için bize bir o kadar avantaj sunar.

Stopaj nedir?

Bir vergi uygulaması olan stopaj, vergiye yapılan kesintidir. Gelir elde edenler, beyanname vererek gelirlerini beyan eder ve bu gelir üzerinden hesaplanan vergiyi öder. Bazı hallerde ise henüz ödeme aşamasında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kesintisi yapılabilir. İşte bu kesinti stopajdır. Stopaj ile işverenin Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi’ne tabi tabi kazancına ait tutarın, iş yapana ödenmesi esnasında yasanın belirlediği orana göre tutarın bir kısmı korunur ve iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılır. Bir işyerinde çalışan sigortalı işçinin stopajı, kendisi tarafından değil, işvereni tarafından ücretinden kesilerek vergi dairesine yatırılır. Devlet memurlarının vergileri ise maaşlarından kesilerek vergi dairesine yatırılır. Geliri üzerinden stopaj kesilen kişi daha sonra beyanname verirse, bu durumda stopaj beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir. 

Stopaj neden uygulanır?

Maliye, stopajı vergi tahsilini garantilemek ve kolayca yapabilmek için uygular. Çünkü stopajda, gelir, meydana gelir gelmez devlet tarafından kaynağından tahsil edilir.  Böylece küçük matrahların vergiden kaçırılması önlenir, maliye adresi ile vergi mükellefinin de işlem yükü azalır.

Stopaj vergisi nasıl ve ne zaman ödenir?

Peki stopaj nasıl ödenir? Tam ve dar gelirli kurumların hangi hallerde stopaj vergisi ödemek mecburiyetinde olduğu Kurumlar Vergisi kanunu ile Gelir Vergisi kanununda belirtilir. Stopaj vergisinin en yaygın uygulanma usulü, ücretin kaynağında kesilen Gelir Vergisi’dir. Tüm çalışanların gelir vergisi, ücretleri henüz ödenmeden kaynakta kesilir. Bir sonraki ayda ise Muhtasar Beyanname ile beyan edilip ödenir.

Eğer sizde Beyanname vermesi gereken bir şirket sahibiyseniz,  beyanname programına ihtiyacınız olacaktır.

Kim, ne kadar stopaj öder?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. maddelerinde tam ve dar mükelleflerin hangi durumlarda ve hangi oranlarda stopaj ödemesi gerektiği belirtilir. Gelir vergisi stopajı, ücretlerin kaynağında kesilen En yaygın stopaj türüdür.

Ödemenin türüStopaj ödeyecek olanlarStopaj oranıİstisnaları
Ücretİşverenler%15, %20, %27 ve %35 oranlarında artan oranlı vergi dilimlerine göre uygulanır.Diğer ücretlilerde yapılmaz.
KiraKiracılar%20İşyeri kiraya verenin işletmesine dahilse stopaj yapılmaz.
Serbest meslek ödemesiHizmet alanlar%20Tam mükelleflere yapılan telif ödemeleri (%17) Noter ödemelerinde yapılmaz.
Mevduat faizleriFinans kuruluşlarıDöviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %10, %12, %15
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedelleriHizmet alanlar%3

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.