Stopaj iş hayatında sık sık karşılaştığımız ancak bazen oran ve formülleriyle ilgili kafamızı karıştıran ve her vergi mükellefinin detaylarını bilmesi gereken bir kavram. Peki stopaj nedir, stopaj çeşitleri nelerdir ve stopaj nasıl hesaplanır

Stopaj nedir?

Stopaj, bir vergi uygulamasıdır. Sözlük anlamına bakarsak, “ön kesinti” ifadesini görürüz. Ticarette, kaynağında kesilen vergiyi belirtir. Stopajda, gelir sahibinin eline geçmeden önce kaynakta vergi kesintisi yapılır. Türkiye’deki vergi sistemi doğrultusunda gelir elde eden kişiler gelir vergisi beyannamesi verip gelirlerini beyan etmek ve gelir üzerinden hesaplanan vergiyi ödemekle yükümlüdür. Bazı hallerde beyana ihtiyaç olmaz ve henüz ödeme aşamasındayken gelir vergisi kesintisi yapılır. Stopaj, işte bu kesintidir. Stopaj, Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi‘ne tabi kazançlara ilişkin hasılatın işverenlerce çalışanlara ödenmesi aşamasında kanunun belirlediği oranda kesilip  ve işi yapan adına vergi dairesine yatırılır. Bir işyerinde çalışan birinin stopajı, kendisi yerine işvereni tarafından ücretinden kesilerek vergi dairesine yatırılır. Devlet memurlarının vergileri de maaşlarından kesilip vergi dairesine aktarılır.

Stopaj yapılan ödemeler ve stopaj oranları

Stopaj vergisi, personele yapılan ücret ödemelerinden serbest meslek ödemelerine (avukatlık, mali müşavirlik ücretleri vb.), kira ödemelerinden mevduat faizine, yasanın belirttiği alanlarda kesinti yapılarak alınır.

Ücret stopajı nedir, nasıl hesaplanır?

Ücret stopajı, brüt ücretten SGK kesintilerinin düşülmesinin ardından kalan tutara göre hesaplanır. Ücret ödemelerinde diğer stopaj uygulamalarında olduğu gibi sabit bir stopaj oranı bulunmaz. Ücret stopajı her sene güncellenen vergi dilimleri oranları doğrultusunda göre uygulanır.

Ödemenin TürüVergi Kesintisi YapacaklarOranı
Ücret ÖdemeleriİşverenlerArtan Oranlı Vergi Dilimleri Uygulanır. Stopaj oranı %15, %20, %27 ve %35 olarak farklılık gösterir.
Kira ÖdemeleriKiracılar%20
Yıllara Sari İnşaat YerleriHizmeti Alanlar%3
Serbest Meslek Erbaplarına Yapılan ÖdemelerHizmeti Alanlar%20
Çiftçilerde Satın Alınan Zirai Mahsüller ve Hizmetler için Yapılan ÖdemelerMahsulü / Hizmeti AlanlarBorsaya tescil ettirilenlerde %2 , tescil ettirilmeyenlerde %4

Kira stopajı nedir, nasıl hesaplanır?

Kira stopajı, iş yeri olarak kullanılmak üzere kiralanan bir yerin brüt kira bedeli üzerinden alınan vergidir. Kiracı, stopajı vergi dairesine öder. İş yeri sahibi ile iş yerini kiralayan kişi arasında bir kontrat yapılır. Bu kontratta kira bedeli net veya brüt olarak belirtilir. Kontrattaki net tutar, kiracının iş yerine ödediği tutardır. Kontrattaki brüt tutar ise kiracının iş yeri sahibine ödeyeceği net tutara stopaj kesintisinin eklenmesiyle bulunan tutardır. 

Net kiradan brüt kira ve stopaj tutarı hesaplama

Net tutarın 0,80’e bölünmesi ya da 1,25 ile çarpılmasıyla brüt tutar elde edilir. Stopaj vergi tutarı ise brüt tutarın yüzde 20’si hesaplanarak bulunur. Brüt kiranın yüzde 20’sinin hesaplanması sırasında brüt kira 5’e bölünerek kolayca sonuç elde edilebilir. Örneğin net kira 1000 TL ise brüt 1000 x 1,2 hesabıyla 1250 TL olur. Bu durumda stopaj da 1250 / 5 = 250 TL olacaktır.

Brüt kiradan net kira ve stopaj tutarı hesaplama 

Brüt tutarın %20’sinin hesaplanması ile vergi tutarı elde edilir. Stopaj hesaplanırken işlem kolaylığı açısından brüt tutar doğrudan 5’e bölünebilir. Brüt kiradan hesaplanan verginin çıkarılmasıyla da mal sahibine ödenecek net kira tutarı elde edilir. Örnek olarak brüt 1250 TL olduğunda stopaj 1250 / 5 = 250 TL olarak hesaplanacaktır. Brüt olan 1250 TL’den stopaj tutarı olan 250 TL çıkarıldığında ise net kira 1000 TL olarak bulunacaktır.

Stopaj tutarından net ve brüt kira tutarı hesaplama

Vergi tutarı bilindinde bu tutarın 4 ile çarpılmasıyla net, 5 ile çarpılmasıyla ise brüt kira tutarı elde edilecektir. Örnek olarak stopaj tutarı 250 TL olduğunda net 250 x 4 = 1000 TL, brüt ise 250 x 5 = 1250 TL olarak bulunabilir.

Stopaj ödeme zamanı

Gelir vergisi, ücret ödenmeden önce kaynaktan kesilir ve sonraki ay muhtasar beyanname ile 23’üne kadar beyan edilip 26’sına dek ödenir. 

Siz de Beyanname vermesi gereken bir şirketseniz, ihtiyacınıza cevap olacak Mikro Yazılım beyanname programına göz atabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.