Girişim alanında yeniyseniz şu ifadeyle mutlaka karşılaşmışsınızdır: Ortağımla bir iş kurmak istiyoruz, ancak ne kadar sermayemiz olması gerekiyor bilmiyoruz. Bu sorunun yanıtlarını ve şirketin sermayesi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Sermaye nedir?

Kısaca tanımlarsak sermaye; ortakların bir işletmenin giderlerini karşılamak için koydukları para veya nakite dönüştürülebilecek herhangi bir varlıktır. Sermaye, şirketin ortaklarının (hissedarlarının) genel yapısını temsil eder. 

Sermaye kimler için gereklidir?

Sermaye, Anonim Şirketler (A.Ş.) ya da Limited Şirketler (Ltd. Şti) için zorunluyken, şahıs şirketleri için zorunlu değildir. Anonim Şirketler (A.Ş.) ya da Limited Şirketler (Ltd. Şti) sermaye şirketleri olarak adlandırılır. Sermaye şirketlerinin esas sözleşmelerinde sermayelerine ilişkin hükümlerin bulunduğu bir madde vardır. Bu maddede; taahhüt edilen sermaye tutarı, kimler tarafından taahhüt edildiği, kaç pay olduğu ve payların değeri detaylı yazar.

Sermaye için belli şartlar ve uygulamalar var mıdır?

Şirketin sermayesini elinde bulunduran kişilere hissedar denir. Şirket hissedarları; bir şahıs veya başka bir şirket olabilir. Limited şirket veya anonim şirketin tek hissedarı olabilir. Hisse senetleri ve ilmühaber şirket sermayesi karşılığında basılabilir (anonim şirketlerin vergi teşviklerinden yararlanabilmesi için basılması gerekir). Sermaye şirket içinde gruplara ayrılır; örneğin A grubu, B grubu, C grubu. Bu gruplar; yönetim kurulunun belirlenmesi, karar almada oy oranının ne olacağı, pay devrinin şartları gibi konu başlıklarına göre yapılabilir. Anonim şirketlerde kurulum için ¼ sermaye ödeme yükümlülüğü vardır. Limited şirketlerde ise  ¼ sermaye ödeme yükümlülüğü kaldırılmıştır. Limited şirketlerde payların birim fiyatı en az 25 TL olabilir. Anonim şirketler için böyle bir limit yoktur ve payların değeri 1 kuruş olarak bile belirlenebilir.

Sermaye nakit olarak mı ödenmelidir?

Şirket kuruluşu esnasında sermaye nakden veya gayrimenkul olarak verilebilir. Sermaye artırımı halinde yukarıdaki yönteme ek olarak aşağıdaki şekilde de temin edilebilir: 

 • Alacaklardan vazgeçme
 • Sermaye yedekleri
 • Geçmiş yıl kârları
 • Emisyon primi
 • Zarar itfa fonu
 • Diğer fonlar

Taahhüt edilen sermaye ne zaman ödenmelidir?

Anonim şirketlerde, nakdi sermayenin ¼’ü kuruluş anında (başlangıç ​​sermayesi), kalanı ise 24 ay içinde ödenmelidir. Sermaye artırımı durumunda, nakit artışının ¼’ü kayıttan önce ödenmelidir.

Anonim şirketlerde kuruluş esnasında nakit sermayenin ¼’ü ödenmeli (başlangıç sermayesi) kalan tutar ise 24 ayda ödenmelidir. Sermaye artışlarında, nakit arttırılan kısmın ¼’ü, tescilden önce ödenmelidir.

Minimum sermaye tutarı nedir?

 • Anonim şirketlerde 50.000 TL, limited şirketlerde 10.000 TL’dir.
 • Özel kanunlarda sermaye tutarı farklı belirlenebilir. Bu özel durumlar:
 • Yabancı çalıştırma izni alabilmek için anonim şirketlerde 100.000 TL
 • Banka kurabilmek için 30.000.000 TL
 • GMYO şirketi kurabilmek için 30.000.000 TL
 • Doğalgaz Depolama şirketi için 27.047.116 TL

Sermaye kasada mı bankada mı durmalı? Sermaye harcanabilir mi?

Sermaye tescil edilinceye kadar, nakden ödenecek sermaye bankada dondurulur. Sermaye kaydı yapıldıktan sonra gerekli belgelerle bankanıza giderek hesabınızı tekrar aktive edebilirsiniz. Sermaye ödendiğinde (aktivasyonun ardından), sermayeyi istediğiniz zaman kullanabilir, maaş, kira, vergi ödemesi ve diğer masrafları ödeyebilirsiniz.

Ödenmemiş sermaye nedir? Ne zaman kapatılmalıdır?

Taahhüt edilen sermayenin ödenmemiş kısmına denir. Örneğin 50.000 TL söz verdiniz ama ¼’ü 12.500 TL ödediniz. Böylece geriye 37.500 TL kalır ve buna “ödenmemiş sermaye” denir.

Şirket kuruluşu ve nakden sermaye artırımı için ¼’ü ödenir ve kalan bakiye 24 ay içinde ödenir. 24 ay içerisinde bakiyenin tamamını ödemezseniz herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

Bir sonraki sermaye artırımı veya hisse senedi ihracından önce kalan kısmın ödenmesi ve şirket hesabına yatırılması gerekir. Ödeme işlemleri için hissedar; kendi hesabından EFT aracılığıyla, vezneden veya ATM’den şirket hesabına karşılık gelen tutarı gönderir, açıklamaya ödeyenin adını soyadını girer ve “Sermaye Ödemesi” ibaresini ekler.

Sermaye artışı nasıl yapılır? Gerekli midir?

İşletmenin nakde ihtiyacı varsa, ortaklar maliyetleri veya giderleri karşılamak için sermaye artırımına karar verebilir. Genel Kurul, anonim şirketlerin sermayesinin artırılmasına karar verir. Bu mecliste bir bakanlık temsilcisi (komiser) bulunmalıdır.
Sermaye artışı naktin dışında gayrimenkul, alacaktan vazgeçme ya da iç kaynaklardan diğer fonların kullanımı sureti ile de yapılabilir.
Sermaye artırımı sırasında pay sayısı sabit tutulabilir ve birim payların değeri artabilir veya hisse sayıları artırılır.

Yeni hisse ihracı tercih edilerek dışarıdan ortaklara primli satılması durumunda prim bedeli, emisyon primi olarak isimlendirilir. Hissedarların sermaye artırımı veya yeni hisse alımlarında rüçhan hakları (ön alım hakkı) vardır. Sermaye artırımı yapılmadan önce mevcut sermayenin tamamı ödenmiş olmalıdır. Ödenmemesi durumunda sermaye artırımı mümkün değildir. Sermaye artırımından sonra belirli mali oranlara uyulmalıdır, aksi takdirde sermaye artırımı mümkün olmayacaktır. Şirketinizin öz sermayesi sıfırdan azsa, sermaye artırımı kararı vermeden önce finansal oranlarınızı yeniden değerlendirmekte fayda vardır. “Borca batıklık” ya da “Teknik iflas” gibi durumları çözmek için sermaye artırımı gerekebilir.

Borca batıklık ve teknik iflas nedir? Neler yapılması gerekir?

Şirketin özkaynaklarının belirli bir yüzdesini kaybetmesi durumunda, yani sermaye yetersiz kaldığında (borca batıklık), şirketin mali görünümünü düzeltmek için yeni eylem planları oluşturulmalıdır.

Kâr dağıtımı nedir?

Şirketin yıl içindeki faaliyetleriyle vergi marjları düşüldükten sonra kâr elde edilmesi halinde, bu kâr Genel Kurul’un kararına göre dağıtılabilir. Karın bir kısmı yedek akçe olarak işletmede tutulurken, kalanı paylar oranında pay sahiplerine dağıtılır. Pay sahibi; malik yani Türkiye’de kurulmuş bir şirket sahibi ise kar dağıtımından vergi alınmaz, hissedar gerçek kişi ise %15 stopaj yapılır.

Örtülü sermaye nedir, şirkete etkisi nasıl hesaplanır?

Her bir hissedar, işletmeye ihtiyaç duyulan kadar sermaye yatırmalıdır. Düşük bir sermaye miktarı verilebilir ve işletmenin ihtiyacı olduğunda borç para verebilir, ancak bu finansal olarak tercih edilen bir yöntem değildir. Hissedarların ya da ilişkili kişilerin sermayenin 3 katından daha fazla şirkete borç ya da kredi vermesi durumuna örtülü sermaye denir. Alacaklı veya kredi veren hissedar, şirketten faiz veya kur farkı geliri elde ediyorsa şirket bu tutarları vergi gideri olarak girmemeli ve beyannamede vergi matrahı olarak eklemelidir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.