Girişiminize en uygun şirket tipine karar verdiyseniz harika! Şimdi sıra şirketinizin kuruluşu sırasında ortaya çıkacak masrafı hesaplamakta… Peki hangi şirket türü için ne kadar kuruluş maliyeti ortaya çıkıyor? 

Şirket kurmanın incelikleri

Fikrinize yatırım yapmak amacıyla bir şirket kurma kararı aldınız, tebrikler! Kuruluş sürecinde yapmanız gerekenlerle birlikte maliyetleri de merak etmekte haklısınız. Oluşumunuzu büyüyüp geliştirecek ilk adımları atarken hangi adımın size ve şirketinize ne kadara mal olacağını bilmelisiniz.

Şirket kurma maliyeti, her bir şirket türü için farklıdır. Bu yazıda sizin için farklı şirket türleri için yaklaşık olarak ne kadar para harcamanız gerektiğini yazdık.

Şahıs şirketi (Adi komandit ve kolektif şirket) kurma maliyetleri

İş hacmi fazla büyük olmayacak bir işletme kuracaksanız kuruluş ve faaliyet maliyetleri düşük olan şahıs şirketi tercih edebilirsiniz. Şahıs şirketinde, ortakların sorumluluğu sınırsızken şirket bağımsız denetime tabi değildir. Bu şirket türünde mali müşavir için ödenecek ücret ile defter tasdik ücretleri diğer şirket tiplerine göre daha düşüktür.

Şahıs şirketlerinin tek dezavantajlı özelliği, şirket karı artarken ödenecek gelir vergisinin de artmasıdır. 

Şahıs şirketinin kuruluş maliyetlerinin başında gelen noter ve vergi dairesi masrafları, Türkiye’nin her ilinde aynıdır. Ancak Ticaret Odası kaydının ücreti ile mali müşavire ödenen rakamlar şehirden şehre farklılık gösterebilir. Bununla birlikte şirketiniz yabancı uyruklu ise yeminli tercüman çeviri ücretleri de bölgeye ve dile göre değişir.

Aşağıda verdiğimiz veriler, İstanbul ortalamasında olacak. Burada ortak sayısının 2, yönetici ortak sayısının 1, kiranın da 1.000 TL olduğunu düşünüyoruz.

Şahıs şirketi kuruluş maliyetleri (rakamlar yaklaşıktır):

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek ücret: 60 TL
 • Kuruluş vekaleti (2 adet): 160 TL
 • Mali müşavirin işlerinizi takip etmesi için vekalet ücreti: 180 TL
 • Noter onaylı şirket sözleşmesi: 750 TL
 • İmza sirküleri (Yönetici ortak için, 1 adet): 130 TL
 • Ticaret odası harç ve ilan ücreti (İstanbul): 767 TL
 • Şahıs firması kurulumu için mali müşavirin talep edeceği yaklaşık miktar: 500-750 TL (İşletme hacmine göre değişiklik gösterebilir.)

Kuruluş sonrasında vergi levhası alındıktan sonra yapılacak masraflar (rakamlar yaklaşıktır ve kişisel tercihlere, sektöre, belge miktarına göre değişiklikler olabilir):

 • Fatura ve irsaliye matbaa ücreti: 250 TL
 • Kaşe: 20 TL
 • Ticari defter onay ücreti: 100 TL
 • Vergi Dairesi damga vergisi: 15-20 TL (Kira tutarına göre değişebilir)
 • Meslek odasına kayıt: 500-750 TL (Gerekiyorsa)
 • Yazar kasa ve bakımı: 500-750 TL (Gerekiyorsa)

Şirket kurulduktan sonraki giderler (iş hacmine ve çalışan sayısına göre değiştiği için rakam vermiyoruz):

 • KDV (aylık)
 • Çalışanların sigorta primi / aylık
 • Bağkur pimi (A4 sigortalılar hariç) / aylık
 • Belediye vergileri (aylık)
 • Mali müşavirin ücreti (Çalışan sayısı bu ücreti etkiler) / aylık
 • Stopaj / 3 ayda bir
 • Geçici vergi / 3 ayda bir
 • Yasal defter tasdik ücreti / Yılda bir
 • Meslek odası üye aidatı / Yılda bir – varsa

Limited şirketi kurma maliyetleri

Şayet yüksek ticaret hacmine sahip bir şirket kuracaksanız ticari riskleri azaltmak ve daha sistemli bir organizasyon kurmak adına bir sermaye şirketi açabilirsiniz. Özellikle gelir vergisi oranlarına bakarak cironun %20 vergi dilimini geçip geçmediğine bakabilir, geçiyorsa ve bir sermaye ortaklığı yapacaksanız limited şirket türüyle ilerleyebilirsiniz. 

Limited şirket kurma maliyeti arasındaki noter, vergi dairesi ve Rekabet Kurulu masrafları Türkiye’nin tüm illerinde aynıdır. Fakat Ticaret Odası kayıt ücreti ile mali müşavir ücretleri bu şirket türünde de şehirden şehre farklılık gösterecektir.

Verileri İstanbul ortalamasına göre alıp ortak ve müdür sayısını 1, sermaye tutarını 10.000 TL, kirayı da 1.000 TL olarak düşündük.

Limited şirketi kuruluş maliyetleri (rakamlar yaklaşıktır):

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek ücret (Müdür için, 1 adet): 60 TL
 • Kuruluş vekaleti (1 adet): 80 TL
 • Mali müşavirin işlerinizi takip etmesi için vekalet ücreti: 180 TL
 • Şirket ana sözleşmesi (2 adet): 1.000 TL
 • İmza sirküleri (Müdür için, 1 adet): 130 TL
 • Ticari defter onay ücreti (50 sayfalık): 140 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilsiz, her bir nüsha için): (1.000x12x1,89)/1000=22,68 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilli, her bir nüsha için): (1.000x12x11,37)/1000=136,44 TL
 • Ticaret odası harç ve ilan ücreti (İstanbul): 1.730 TL
 • Faaliyet belgesi: 10 TL
 • Rekabet Kurulu ödemesi: (10.000×4)/10.000=4 TL
 • Sermayenin ¼’ünün bankada bloke edilmesi: 10.000/4=2.500 TL (Şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir)
 • Mali müşavire kuruluş için ödenecek ücret: 666 TL

Şirket kurulduktan sonraki giderler (iş hacmine göre değiştiği için rakam vermiyoruz):

 • KDV / aylık
 • Çalışanların sigorta primi / aylık
 • Müdürler için 4B SGK primi / aylık
 • Belediye vergileri / aylık
 • Mali müşavirin ücreti / aylık
 • Stopaj / 3 ayda bir
 • Geçici vergi / 3 ayda bir
 • Kurumlar vergisi / Yılda bir
 • Yasal defter tasdik ücreti / Yılda bir
 • Yasal defter kapanış tasdik ücreti / Yılda bir
 • Meslek odası üye aidatı / Yılda bir

Anonim şirketi kurma maliyetleri

Eğer seçiminiz bir anonim şirketinden yanaysa kuruluş maliyetleri arasındaki noter, vergi dairesi ve Rekabet Kurulu masraflarını Türkiye’nin her yerinde aynı miktarda ödeyeceksiniz. Ticaret Odası kayıt ücreti ile mali müşavir ücretleri ise yine diğer iki şirket türünde olduğu gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösterecektir.

Biz verilerimizi İstanbul’a göre hesaplıyor; ortak ve yönetim kurulu üye sayısını 1, sermaye tutarını 50.000 TL, kirayı ise 1.000 TL alıyoruz.

Anonim şirketi kuruluş maliyetleri (rakamlar yaklaşıktır):

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek ücret (Yönetim Kurulu üyesi için, 1 adet): 60 TL
 • Kuruluş vekaleti (1 adet): 80 TL
 • Mali müşavirin işlerinizi takip etmesi için vekalet ücreti: 180 TL
 • Şirketin ana sözleşmesi (2 adet): 1.000 TL
 • İmza sirküleri (Yönetim kurulu üyesi için, 1 adet): 130 TL
 • Ticari defter onay ücreti (50 sayfalık): 170 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilsiz, her bir nüsha için): (1.000x12x1,89)/1000=22,68 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilli, her bir nüsha için): (1.000x12x11,37)/1000=136,44 TL
 • Ticaret odası harç ve ilan ücreti (İstanbul): 1.730 TL
 • Faaliyet belgesi: 10 TL
 • Rekabet Kurulu ödemesi: (50.000×4)/10.000=20 TL
 • Sermayenin ¼’ünün bankada bloke edilmesi: 50.000/4=12.500 TL (Şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir)
 • Mali müşavire kuruluş için ödenecek ücret: 666 TL

Şirket kurulduktan sonraki giderler (iş hacmine göre değiştiği için rakam vermiyoruz):

 • KDV / aylık
 • Çalışanların sigorta primi / aylık
 • Müdürler için 4B SGK primi / aylık
 • Belediye vergileri / aylık
 • Mali müşavirin ücreti / aylık
 • Stopaj / 3 ayda bir
 • Geçici vergi / 3 ayda bir
 • Kurumlar vergisi / Yılda bir
 • Yasal defter tasdik ücreti / Yılda bir
 • Yasal defter kapanış tasdik ücreti / Yılda bir
 • Meslek odası üye aidatı / Yılda bir

Karadağ’da şirket kurmak: Avantajları nelerdir, nasıl kurulur?

Estonya’da şirket kurmak: Avantajları nelerdir, nasıl kurulur?


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.