SGK priminin varlık amacı nedir?

Sosyal devletler, bazı sigorta sistemlerini kullanarak yurttaşlarının sağlık hizmetlerinden faydalanmasını ve emekli olmasını sağlar. Böylece kaza, hastalık, yaşlılık gibi durumlar meydana gelirse vatandaşın yaşayacağı mağduriyetler aşılmış olur. İşte SSK primleri de bu amaçla ödenir.

SGK primi nedir?

Peki SSK primi, yani SGK primi nedir? İşverenin çalışanları emekli olabilsin ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilsin diye ödediği bedelin adı, SSK primidir. Bu meblağ, her ay işveren tarafından ödenmelidir. SSK priminin hesaplanması için çalışanın aldığı brüt ücret baz alınır. Ödenecek sgk prim miktarları düzenli biçimde zam görür. Primleri ödenen çalışanlar, hem kendileri hem de aileleri için sağlık hizmetlerinden yararlanır. Belirli koşulları karşılayan çalışanlar ise emekli olur.

SSK primi nasıl hesaplanır?


İşverenin ödemesi gereken prim hesaplanırken çalışanın aylık olarak aldığı brüt ücret baz alınır. Peki brüt ücret üzerinden SGK prim hesaplama nasıl yapılır? İşverenin ödeyeceği SGK primini hesaplamak için dikkat edilecek belli noktalar varıdır. İşverenin belli teşviklerden yararlanması halinde brüt maaş üzerinden ödeyeceği SGK prim oranları da değişikliğe uğrayacaktır. 

2021 yılı SGK primleri

Asgari ücretli bir çalışanın 3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL’ye düşüyor. 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra da net 2.825 TL’ye yükseliyor. Asgari ücretin işverene maliyet ise 4 bin 203 TL olacak. Ayrıca asgari ücrete hükümet desteği tüm işletmeler için 75 TL olarak sürdürülecek.

İşverenin teşvikten faydalanması için gerekli koşullar:

  • Aylık prim ve hizmet bedellerini zamanında ödemek
  • Primleri zamanında ödemek
  • Kayıt dışı işçi çalıştırmamak
  • Borçsuz olmak ya da borcu yapılandırmış/taksitlendirmiş olmak
  • Prim borcu, idari para cezası, gecikme zammı ve gecikme cezasının olmaması
  • İşe alınan kişiyi işe giriş tarihi öncesindeki 6 aylık sigortalı sayısı ortalamasına ilave çalıştırıyor olmak

Sigortalı çalışanın teşvikten faydalanması için gerekli koşullar:

  • 1 Mart 2012 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında işe alınmış olmak
  • 18 yaşından büyük olmak
  • İşe alındığı tarih öncesindeki 6 ayda işsiz olmak

Hem işveren hem de sigortalının bu koşulları sağlaması durumunda 6111 sayılı teşviklerden yararlanabilir. 

Personel yönetiminin kolayı

Mikro Yazılım’ın personel yönetimi çözümleriyle ilgili detaylı bilgi almak ister misiniz? O halde personel programıpersonel devam programıişçi bordro programı ve iş günü hesaplama içeriklerimizi okuyabilirsiniz.

İyi çalışmalar!


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.