Hangi sektörden olursa olsun, operasyonel büyüklüğü ne olursa olsun işletmelerin en önemli masraf kalemlerinden biri personel giderleri olarak öne çıkıyor. Bir personelin işletmeye olan tek masrafı maaşı değildir. Maaşın yanında SGK primi, işsizlik sigortası gibi maliyetler de işletmenin masrafları arasındadır. Bunlara ek olarak personelin yemek, ulaşım gibi diğer maliyetleri de olabilir. İşletmelerin çalıştırdıkları personelin masrafını eksiksiz ve doğru olarak hesaplayabilmesi çok önemlidir. İşletmenin verimliliği, kârlılığın devamı için üretime dair hesaplamalar yapılırken personel masrafı gibi bütün masrafların da göz önünde bulundurulması gereklidir. Bu içeriğimizde personel maliyetinin en önemli kalemlerinden biri olan SGK maliyetinin nasıl hesaplanacağına bakacağız.

Brüt maaş hesaplama
Personel maliyeti hesaplarının temel taşı, brüt maaştır. Pek çok hesaplama, brüt maaş üzerinden yapılır. Peki brüt maaş nasıl hesaplanır? Brüt maaş hesaplamak için öncelikle net maaşı bilmeliyiz. Brüt maaş; net maaş, SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisinin toplanmasıyla bulunur. Brüt maaş = Net maaş + Gelir vergisi + Damga Vergisi + (SGK işçi primi + İşsizlik primi)

SGK primleri hesaplama
2020 yılının asgari ücreti üzerinden asgari ücret kazanan bir çalışanın işletmeye olan maliyetini ve SGK maliyetini hesaplayalım. Brüt asgari ücret: 2.943 TL’dir. Bu ücret üzerinden Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi ve İşsizlik Sigortası Primi işveren tarafında ödenir. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi’nin oranı %2’dir. Asgari ücret alan bir çalışan için 58,86 TL olarak ödenmelidir. Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi’nin oranı %20’dir. Asgari ücret alan bir çalışan için 588,6 TL olarak ödenmelidir. Genel Sağlık Sigortası Primi’nin oranı %12.50’dir. Asgari ücret alan bir çalışan için 367,87 TL olarak ödenmelidir. Toplam prim ücreti 1015,33 TL’dir. 5510 sayılı kanun sebebiyle uygulanan indirimden dolayı işveren bu prim ücretleri toplamının bir kısmını ödemez. 5510 sayılı kanunun getirdiği %5 indirim 147,15 TL’ye tekabül eder. Bu meblağı düşünce ise geriye kalan net prim ücreti 868,185 TL olur.

Bu miktara ek olarak bir de İşsizlik Sigortası Primi ödenir fakat bu prim 5510 sayılı kanunun getirdiği indirime tabi değildir. %3 oranlı bu primin ücreti de 88,29 TL’dir. Sonuç olarak işveren, asgari ücret alan çalışanı için 956,47 TL’lik bir SGK primi öder. Bu ödemeleri ve oranları aşağıda kalem kalem verdik:

  • Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi %2
  • Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi %20
  • Genel Sağlık Sigortası Primi %12.5
  • 5510 Sayılı Kanun’un getirdiği İndirim %5
  • (eğer işverenin bir borcu yoksa SGK ile görülmekte olan herhangi bir davası yok ise bu indirim uygulanır. aksi takdirde uygulanmaz.)
  • İşsizlik Sigortası Primi %3

Görüldüğü üzere SGK primi hesaplamak meşakkatli ve detaylı bir iştir. Zaman zaman yeni düzenlemeler ve 5510 sayılı kanun gibi yeni kanunlar ile bu hesaplama sürecinde değişiklikler olabiliyor, yeni primler eklenebiliyor ya da halihazırda var olan primlerin oranları değişebiliyor. Bu gelişmelere dair bilgileri almak zahmetlidir zira mali müşavir ya da muhasebeci değilseniz terim dolu açıklama ve yenilikleri anlamak zor olabilir ve bu son derece normaldir. Buna ek olarak pek çok işletmenin birden fazla çalışanı vardır, bu çalışanların her biri de eğitim, yetenek durumları ile yaptıkları işe göre farklı miktarlarda maaş alır. Yani hemen her bir çalışan için farklı meblağlar üzerinden bu hesaplamaları yapmak gerekir. Bu hesaplamaları hızlı ve en doğru şekilde yapmak, değişikliklerden her zaman haberdar olmak adına pek çok şirket muhasebe ve ön muhasebe yazılımı alır. 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize muhasebe raporları hazırlamadan SGK maliyeti hesaplamaya pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet verir.

Mikro Yazılım çözümleriyle personel yönetimi
Büyümekte olan KOBİ’ler için özel geliştirilmiş olan Mikro Jump’ın İşletme Yönetimi Çözümleri paketindeki Personel Yönetimi modülüyle tüm personel yönetimi ihtiyaçlarınız karşılanır. Orta ve büyük ölçekli şirketler için geliştirilen, uçarak yükselmenizi sağlayan Mikro Fly ile SGK’ya bağlı tüm iş yerlerinizin personel yönetimini yapabilir, hem Mikro Fly hem Mikro Jump ile e-Bildirge’yi SGK sitemine doğrudan yollayabilirsiniz.