Bir çalışanın işletmeye olan SGK maliyeti nasıl hesaplanır? 2021 için SGK Primi İşveren Payı ne kadardır? Nasıl hesaplanır? Sorularınızın cevabı bu yazıda.

Personelin işverene maliyeti

Personel Giderleri, tüm sektör ve işletmelerde en önemli masraf kalemlerinden biridir. Personele yapılan masraf yalnızca o personele yapılan maaş ödemesi demek değildir. Maaş haricinde SGK primi ve işsizlik sigortası ödemeleri, yemek ve ulaşım giderleri, eğitim kalemi vb. ödemeler de personel için yapılan masrafa dahildir.  Şirketlerin, çalışanlarının masrafını doğru şekilde hesaplamaları, işletmenin verimliliği ve kârlılığı için gerekli diğer hesaplamaları ve üretimi de etkileyecektir. Peki SGK maliyeti nasıl hesaplanır?

SGK sigorta primi nasıl hesaplanır?

Sigorta prim hesaplaması için öncelikle işçinin brüt maaşını bilmek gerekir. Brüt maaş ise net maaş, SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi kalemlerinin toplamından oluşur.

Brüt maaş nasıl hesaplanır?

Birçok hesaplama gibi personel maliyeti de brüt maaş üzerinden hesaplanır. Peki brüt maaş nasıl hesaplanır? Bunun için önce elbette net maaşı bilmek gerekir. Brüt maaş şu formül ile kolayca elde edilir:

Brüt maaş: Net maaş + SGK primi + İşsizlik primi + Gelir vergisi +  Damga vergisi  (SGK işçi primi + İşsizlik primi)

İşçilik maliyeti nasıl hesaplanır?

İşçinin işverene olan maliyeti, yalnızca brüt maaş değildir. Personel maliyetini, brüt maaş ve SGK işveren payını birbirine ekleyerek bulabiliriz. O halde SGK sigorta ve işsizlik primlerini de hesaplamalıyız. SGK ve işsizlik primlerinin oranları brüt maaş için saptanan taban ve tavan tutarlar arasındadır. SGK primleri, 2021 SGK primi tavan tutarı olan 26.831,40 TL üzerinden hespalanır. 3.577,50 TL’lik taban tutar ise asgari ücrettir.

SGK primleri hesabı nasıl yapılır?

2021’de asgari ücret kazanan bir çalışan, işletmeye nasıl bir maliyet ekler? SGK maliyeti nasıl hesaplanır? 

Brüt asgari ücret, 2021 senesi için 3.577,50 TL olarak belirlendi. Bu ücret üzerinden işveren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi ve İşsizlik Sigortası Primi’ni de öder. 

  • Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi oranı%2’dir; asgari ücret alan işçi için 71,55 TL olarak ödenir. 
  • Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi’nin oranı %20’dir, asgari ücret alan işçi için 715,5 TL olarak ödenir. 
  • Genel Sağlık Sigortası Primi’nin oranı ise %12.50’dir; asgari ücret alan işçi için 447,19 TL olarak ödenir. 
  • Bu durumda toplam prim 1234,24 TL olacaktır. 5510 sayılı yasa ile uygulanan %5 indirim ile 61,71 TL’lik bir indirim olur ve geriye 1172,53 TL’lik bir prim kalır.
  • İşsizlik Sigortası Primi %3 oranındadır; bu prime ise indirim uygulanmaz ve 107,32 TL olarak ödenir. 

Sonuçta işveren, asgari ücretli çalışanına 1279,85 TL’lik bir SGK primi öder.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.