İş kazası her sektörden her iş yerinde yaşanabilecek, hem işçi hem de çalışan için önemli sonuçlar doğuran üzücü bir olaydır. Peki iş kazası nasıl bildirilir? İş kazasının hangi süreler içinde bildirilmesi zorunludur?

Bu yazımızda iş kazasına dair merak ettiğiniz soruları yanıtladık.

İş kazası nedir?

Farklı kurum ve mevzuatlar, iş kazasını farklı biçimlerde tanımlar. Ancak genel çerçevesiyle bakacak olursak, iş kazası, işçinin veya iş yerindeki herhangi bir unsurun zarar gördüğü olumsuz olaylara denir. Eğer bir yerde iş kazası yaşandıysa bu olayın hemen ardından yapılması gerekenlerin başında iş kazası bildirimi gelir. İş kazaları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilir. böylece hem iş yerinin para cezası almasının önüne geçilir hem de ülke çapında iş kazası değerlendirmelerine katkı sağlanır. 

Hangi durumlar iş kazası olarak kabul edilir?

Anayasamızda 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, hangi durumların iş kazası olarak kabul ediliğini şöyle sıralar:

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle,
  • Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan, olaylara iş kazası denir.

İş kazası bildirim süresi nedir?

İş kazalarının, olduktan sonraki 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse salı günü yaşanan bir iş kazası cuma gecesine dek bildirilmelidir. İş kazasının bildirim süresi hesaplanırken yalnızca iş günleri sayılır. Bu hesaba cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri dahil değildir. İş kazası bildirimi konusunda SGK Müdürlükleri sıklıkla bildirim süresini kazanın olduğu günü de dahil ederek hesaplamakta ve ceza işlemi uygulamaktadır. Bu gibi durumlarda 5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun 13. Maddesi gerekçe göstererek itiraz edilebilir.

İş kazası bildirimi nasıl ve nereye yapılır?

İş kazalarının bildiriminin SGK’ya yapılması gerekir. Bu bildirim elektronik ortamda ya da doğrudan kuruma müracaat ile yazılı biçimde yapılabilir. Elektronik ortamdaki bildirimler e-Devlet sayfasından ve SGK’nın uygulamasından yapılabilir. Elektronik bildirim yapılırsa başka bildirim yapılmasına gerek kalmaz. Elektronik ortamdan iş kazası bildirmek için e-Bildirge şifresi gerekir. Ayrıca elektronik ortamdaki iş kazası bildirimi yalnızca 4A kapsamında sigortalı olan çalışanlar için yapılır. e-Bildirge şifresi yoksa ve 4A kapsamı dışındakiler için sigorta yapılacaksa Sosyal Güvenlik Kurumu’na doğrudan başvurulur. Yabancı uyruklu işçiler iş kazası geçirince ise bildirim elektronik olarak değil SGK’ya fiziksel olarak yapılır. Yine 3 iş günlük süre geçerlidir.

İş kazası bildirimi yapmamanın cezası var mı?

İşverenler, iş kazası bildirimlerini 3 iş günü içinde yapmazsa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş kazası bildirmeme cezası uygulanır. 2022 senesi için iş kazasını bildirmemenin cezası her geç bildirim başına asgari 6.966 TL’dir. Fakat iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı da uygulanan idari para cezasını değiştirebilir. 2022’de iş kazası geç bildiriminden dolayı uygulanan idari para cezası tutarları şöyledir:


Çalışan Sayısı

Tehlike Sınıfı10’dan Az10 – 4950 ve Üzeri
Az Tehlikeli6.966 TL6.966 TL10.449 TL
Tehlikeli8.707 TL10.449 TL13.932 TL
Çok Tehlikeli10.449 TL13.932 TL20.898 TL

SGK İş Kazası Meslek Hastalığı e-Bildirim Uygulaması

SGK’nın elektronik form uygulaması olan “İş Kazası Meslek Hastalığı e-Bildirim Uygulaması” ile iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalan sigortalılar, işverenleri tarafından bildirilebilirler.

Mikro Yazılım’ın personel yönetimi çözümleriyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz personel programıpersonel devam programıişçi bordro programı içeriklerimizi okuyabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.