Girişiminize en uygun şirket türünün şahıs şirketi olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki başlıklardan faydalanarak şahıs şirketinizin yaklaşık kuruluş maliyetinin hesabını yapabilirsiniz.

Şahıs şirketi (adi komandit ve kolektif şirket) kurmak

İş hacmi fazla büyük olmayan bir iş kurmayı düşünüyorsanız kuruluş ve faaliyet maliyetleri az olduğu için şahıs şirketi kurmayı seçebilirsiniz. Şahıs şirketinde ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Ayrıca şahıs şirketleri bağımsız denetime tabi değildir. Bu nedenle mali müşavire ödenen ücret ve defter tasdik ücreti diğer şirket türlerine göre daha düşük olur. Ancak şahıs şirketlerinin de çok avantajlı olmayan bir özelliği bulunuyor; bu da ciro artışıyla birlikte yükselen gelir vergisi.

Şahıs şirketi (adi komandit ve kolektif şirket) kurma maliyetleri

Tüm şirketlerde olduğu gibi şahıs şirketinin kuruluşunda da noter ve vergi dairesi masrafları ödenir. Bu miktar tüm şehirlerde aynıdır. Ancak Ticaret Odası kayıt ücreti ile mali müşavir ücretleri ilden ile değişiklik gösterir. Bu kalemlerle beraber eğer şirkette yabancı uyruklu ortak varsa gerekebilecek evraklar için yeminli tercüman fiyatları da şehirden şehre göre değişecektir.

Biz şahıs şirketi kuruluş maliyetlerinin yaklaşık hesabında verileri İstanbul’a göre aldık. Ayrıca ortak sayısını 2; yönetici ortak sayısını 1, kirayı ise 1.000 TL olarak düşündük.

İşte yaklaşık rakamlar ile şahıs şirketi kuruluş maliyetleri:

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek ücret: 60 TL
 • Kuruluş vekaleti (2 adet): 160 TL
 • Mali müşavirin işlerinizi takip etmesi için vekalet ücreti: 180 TL
 • Noter onaylı şirket sözleşmesi: 750 TL
 • İmza sirküleri (Yönetici ortak için, 1 adet): 130 TL
 • Ticaret odası harç ve ilan ücreti (İstanbul): 767 TL
 • Şahıs firması kurulumu için mali müşavirin talep edeceği yaklaşık miktar: 500-750 TL (İşletme hacmine göre değişiklik gösterebilir.)

Kuruluş sonrası, vergi levhası alındıktan sonra yapılacak masraflar 

Öncelikle bu kalemler de rakamların yaklaşık olduğunu ve kişisel tercihlere, sektöre, belge miktarına göre değişikliklerin yaşanabileceğini not edelim. 

 • Fatura ve irsaliye matbaa ücreti: 250 TL
 • Kaşe: 20 TL
 • Ticari defter onay ücreti: 100 TL
 • Vergi Dairesi damga vergisi: 15-20 TL (Kira tutarına göre değişebilir)
 • Meslek odasına kayıt: 500-750 TL (Gerekiyorsa)
 • Yazar kasa ve bakımı: 500-750 TL (Gerekiyorsa)

Şirket kurulduktan sonraki giderler

Biz bu gider kalemlerinde rakam vermemeyi tercih ediyoruz çünkü miktarlar iş hacmine ve çalışan sayısına göre değişiklik gösterecektir. Ancak yapılacak giderleri kalem kalem sıralayabiliriz:

 • KDV (aylık)
 • Çalışanların sigorta primi / aylık
 • Bağkur pimi (A4 sigortalılar hariç) / aylık
 • Belediye vergileri (aylık)
 • Mali müşavirin ücreti (Çalışan sayısı bu ücreti etkiler) / aylık
 • Stopaj / 3 ayda bir
 • Geçici vergi/ 3 ayda bir
 • Yasal defter tasdik ücreti / Yılda bir
 • Meslek odası üye aidatı / Yılda bir – varsa

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.