Reeskont nedir, reeskont neden yapılır? Reeskont işleminin muhasebe kaydı nasıl yapılır? Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı nedir? Cevaplar yazımızda.

Reeskont nedir? 

Reeskont, vadesi henüz gelmemiş, senet ile doğmuş alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek değerlerinin bulunması yoluyla bilançoda yapılan düzeltme işleminin adıdır. Yani henüz vadesi gelmeyen senede bağlı borç ve alacaklar, reeskont işlemi ile değerleme günündeki gerçek değerine indirgenir.

Reeskont neden yapılır?

Borç ve alacak senedinin değerleme günündeki nominal değeri, senedin vade tarihine dek olan süreye isabet eden faizi de içerir. Reeskont işlemi, ilgili faiz miktarının belirlenip vergi matrahının hesaplanması ve bu tutarın gelir ya da gider olarak dikkate alınmasını sağlar. Vergi uygulaması sırasında reeskont işlemi yapılmadığında ticari kazancın tespitinde dönemsellik ilkesi düzgün biçimde uygulanmamış olur.

“122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı” nedir?

Bu hesap, dönem sonunda, bilançoda senetli alacağın tasarruf değeri yani peşin değeri ile gösterilmesi durumunda nominal değer ile peşin değer arasındaki fark, bir başka deyişle alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılan hesaptır. 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı, pasif karakterli bir hesaptır.

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları

13 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliği’ne göre

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı senelik yüzde 12,75’den yüzde 9’a indirilmiştir.
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise senelik yüzde 13,75’den yüzde 10’a indirilmiştir.

Reeskont muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Peki Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı nasıl işler? Hesaplanan reeskont tutarları, 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı’na alacak şeklinde kaydedilir, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borcuna geçilir. Bu sayede alacak senetleri, bilançoda peşin değerinde gösterilir. 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı, sonraki dönemde 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı ile kapatılır.

BORÇ122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABIALACAK
AZALIŞLAR
(-)
ARTIŞLAR
(+)


Reeskont muhasebe kaydı örneği

Diyelim ki bir işletme 1 Kasım 2020 tarihinde 15 bin TL tutarındaki malını 17 bin TL’ye 4 ay vadeli senet ile satıyor, KDV tutarını da peşin alıyor. Oranımız ise %10.

Mad. NoAÇIKLAMABORÇALACAK
101.11.2020 121 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı KDV’si peşin senet ile mal satımı
17.000
1.700
17.000
1.700

Senetlerin nominal değerinin tamamını da 600 Yurt İçi Satışlar Hesabına yazarak gelir olarak kaydediyor. Buna göre senet 4 aylık vadeli olduğu için aylık faiz de 500 TL olacaktır. Ancak vadeye göre 3 aylık kısım 2020 yılının, 1 aylık kısım da 2021 yılınındır. Buradaki 2020 yılına ait olan 500 TL’nin 2020 senesi gelirlerinden çıkartılıp 2021 senesine aktarılması gerekir. İşte bu işlem, reeskont işlemidir.

31.12.2020 tarihindeki envanter kaydı:

231.12.2020 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Alacak senetlerinin reeskont kaydı500500
BORÇ122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABIALACAK

500


Böylece 500 TL’yi 2020 senesinin karından düşürmüş oluruz.

01.01.2021 tarihinde 122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan 500 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 500 TL de 2021 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

101.01.2021 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı Reeskont kaydının iptali500500
BORÇ122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABIALACAK
500500İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.