Çalışan tercihlerinizi sağlam verilere dayandırmanın ve verimli bir insan kaynakları yönetimi yapmanın sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, şirketinizin muhtemelen en büyük gider kalemlerinden biri olan personel maliyetini doğru biçimde hesaplamanız çok önemli. Bu yazıda, sağlıklı bir personel maliyeti hesabının nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Maaş giderleri, pek çok şirketin en büyük gider kalemlerinden birini oluşturur. Bu yüzden bir çalışanın işletmeye olan maliyeti, insan kaynakları yönetiminin ilgilendiği ana konu başlıklarından biridir. Bu anlamda, personel maliyetleri insan kaynakları ve muhasebe sorumlularına da önemli bir misyon yükler.

Personel maliyeti hesabı neden önemlidir?

  • Bir çalışan işe başlamadan önce, işletmeye olan maliyetinin hesaplanması gerekir. Bu sayede, insan kaynakları yönetimi sağlam verilere dayandırılarak yapılabilir. Eğer bu hesap çalışan işe başlamadan önce yapılıp bilinmezse ya da hesapta bir yanlışlık yapılırsa, işletme ileride daha çok prim ve vergi ödemek zorunda kalabilir.
  • Bir personelin işletmeye ne kadara mal olacağını bilmek, personel tercihi yaparken dikkate alınması gereken etmenler arasındadır. Yapılan hesapla, personelin şirkete katacakları ve sebep olacağı maliyetin dengede olup olmadığı kontrol edilebilir.
  • Yeni bir ticari yıl başlamadan önce, tüm işletmelerin bütçe planı yapması önerilir. Planlanan bütçeye sadık kalınıp kalınmadığını belirleyen faktörlerin başında da personel maliyeti gelir.

Personel maliyeti, personel başına bireysel olarak hesaplanabileceği gibi bir ya da daha fazla departman veya şirketin tamamı için ortalama bir değer elde edilecek şekilde de hesaplanabilir.

Ortalama personel maliyeti hesabı nasıl yapılır?

Bir işletmedeki tüm personel için yapılan ücret, ikramiye ve sigorta primi ödemeleri ile diğer tüm ödemelerin tam zamanlı olarak çalışan personel sayısına bölünmesiyle ortalama personel maliyeti elde edilir.

Ortalama personel maliyetini hesaplamak için aşağıdaki bilgileri belirlemek yeterlidir.

  • Dönem başındaki tam zamanlı çalışan sayısı
  • Dönem sonundaki tam zamanlı çalışan sayısı
  • Personel ücretleri / İkramiyeler
  • Sigorta primleri ve diğer personel giderleri

Bu bilgiler cepteyse, sırayla toplam personel maliyetini ve ortalama tam zamanlı çalışan sayısını belirleyerek, ortalama personel maliyetini de hesaplayabiliriz. Buna göre:

  • Toplam personel maliyeti: Personel ücretleri + ikramiyeler + sigorta primleri ve diğer personel giderleri
  • Ortalama tam zamanlı çalışan sayısı: Dönem başındaki tam zamanlı çalışan sayısı + dönem sonundaki tam zamanlı çalışan sayısı / 2
  • Ortalama personel maliyeti: Toplam personel maliyeti / ortalama tam zamanlı personel sayısı

Bireysel personel maliyeti hesabı nasıl yapılır?

Bir personelin işverene maliyeti, brüt maaş ve SGK işveren payının toplamıdır. Brüt maaş ise, net maaşa SGK işçi payı ile gelir ve damga vergilerinin eklenmiş halidir. Buna göre şöyle bir formül kullanabiliriz:

İşçinin işverene maliyeti= Brüt maaş(net maaş + SGK işçi payı [SGK primi + işsizlik primi]+ gelir vergisi + damga vergisi) + SGK işveren payı

Bu formüldeki kalemleri tek tek inceleyecek olursak;

1.SGK ve işsizlik primleri

Bu kalem için uygulanan oranlar ile brüt maaş için taban ve tavan tutarları aşağıdaki tablodadır:

Primlerİşveren payı (%)İşçi payı (%)Toplam (%)
SGK primi20,51434,5
İşsizlik primi213
Toplam22,51537,5
SGK taban ve tavanAylık (TL)
Taban (Ocak-Aralık 2020)3.577,50
Tavan (Ocak-Aralık 2020)26.831,40

2.Gelir vergisi

Personelin aldığı maaş, gelir vergisine tabi olduğu için maaşları üzerinden kesilen gelir vergisi de işçi adına işveren tarafından ödenir. Kısacası, eğer bir işletme sahibiyseniz, çalışanınız adına ödemeniz gereken gelir vergisi tutarını şöyle hesaplayabilirsiniz:

Vergilenecek maaş tutarı= Brüt maaşSGK işçi payı(SGK işçi primi + işsizlik primi)

Vergi tutarı= Vergilenecek maaş tutarı x Gelir vergisi oranı(%)

Gelir vergisi oranları ise aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

Gelir vergisi dilimleriOran
24.000 TL’ye kadar%15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası%20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası%27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası%35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası%40

3.Asgari geçim indirimi (AGİ)

Personelin asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasını sağlayan asgari geçim indirimi (AGİ), işçinin medeni durumuna ve eğer evliyse eşinin iş sahibi olup olmaması ile varsa çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. AGİ tutarı 2021 yılı için, belirttiğimiz faktörlere göre 268,31 TL ve 456,13 TL arasında değişmektedir. Gerekli bilgileri girerek kolayca asgari geçim indirimi hesabı yapabilirsiniz.

AGİ hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için “AGİ nedir, ne işe yarar?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Mikro Run ile personel giderlerinizi ve maaş ödemelerinizi yönetebilirsiniz

Siz de büyümek için koşanlardansanız, Mikro Run ile tüm ticari süreçlerinizi hızlı ve kolayca yönetebilirsiniz. Esnaf, serbest meslek sahibi ve küçük işletmelerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren çözümler sunan ve her sektöre adapte olabilen Mikro Run sayesinde, siz de giderlerinizi ve tüm parasal hareketlerinizi tek bir program üzerinden etkin biçimde yönetebilir, personel maliyetlerinizi çok daha sağlam verilerle hesaplayabilirsiniz.