Bir fikriniz ya da buluşunuz mu var? Eminiz, bu fikir ya da buluşun uygulama alanındaki tescil haklarını alıp emeğinizi korumayı tercih edersiniz. Fikriniz ve buluşunuz hazırsa ilk yapmanız gereken patent sorgulaması. Peki patent sorgulama nasıl yapılır?

Patent nedir?

Bilimsel ve teknik bir buluşun veya böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgeye patent denir. ’Patent’ kelimesi, Latince’de ‘açık bırakmak’ anlamına gelen ‘pateden’ kelimesinden türemiştir. Patent için kısaca ‘buluş belgesi’ de diyebiliriz. Patentin varlık amacı, emekle ve vakit harcanarak bulunmuş bir ürün ya da buluşun başkaları tarafından izinsiz biçimde kullanılıp üretilmesini ve satılmasını önlemektir. Bir fikrin patent alabilmesi için bulunan şeyin teknik sorunlara teknik çözümler üretmesi, sanayide uygulanabilir olması ve seri olarak üretilmesi beklenir. Patent, ilgili ürün ya da buluşun tüm hakları ile bulan kişiye ait olduğunu belgeler. Böylece ya da fikir ya da icat patent sahibinden izin alınmadan üretilemez, kullanılamaz ya da satılamaz. Patent sahibi dilerse fikrini ya da buluşunu lisansla kullanması için bir başkasına verebilir, izinsiz kullanım halinde de hukuki yollara başvurabilir. Her şeyin kopyalanmasının eskiye göre çok daha kolay olduğu bugünün teknolojik dünyasında,  marka tescili yapmak her zamankinden daha önemlidir.

Patent sorgulama nedir?

Fikriniz ya da ürününüz veya bulduğunuz yenilik, her ne olursa olsun daha önce bir başkasının aklına gelmiş, tasarlanmış, hayata geçirilmiş ve tescil edilmiş olabilir. Bu yüzden önce bu tip bir çalışmanın daha önce gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmeniz gerekir. Bu noktada kolaylıkla patent sorgulama yapabilirsiniz. Online olarak yapabileceğiniz patent sorgulama operasyonu ile fikrinizin orijinal olup olmadığını hemen anlayıp olası bir emek ya da vakit kaybını önleyebilirsiniz. Patent sorgulama bazen marka sorgulama ile karıştırılır. Patentin fikrinizi ya da buluşunuzu, markanın ise bu buluşa verilen adı ve kimliği koruma altına aldığını hatırlatalım.

Patent nasıl alınır?

Türkiye’de patent almak için yetkili tek kurum, Türk Patent Enstitüsü’dür. Patent başvurusu internet üzerinden yapılabilir, elden teslim edilebilir ya da posta yolu ile gönderilebilir. Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye Türk Patent Enstitüsü’nün web sitesinden erişebilirsiniz.

http://www.tpe.gov.tr

Patent sorgulama nasıl yapılır?

Patent başvurusu yapmadan önce patentini almak istediğiniz fikir ya da buluşun bir benzerinin olup olmadığını Türk Patent Enstitüsü kayıtları ve uluslararası patent veri tabanlarından araştırılması gerekecektir. Bir ön araştırma ile buluşun dünyada da yeni olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Eğer fikri ya da buluşunuz tescil alabilecek şartları taşıyorsa başvuru dilekçesi ve uzman kişinin yazacağı tarifnamenin hazırlanması gerekir. Patent haklarına tecavüz olduğundan, 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye dek ağır para cezası uygulanabileceği gibi hapis cezası bile söz konusu olabilir. Bu tip hassas süreçlerin uzman bir kuruluş ile yürütülmesi faydalı olacaktır. Almak istediğiniz istediğiniz patentin sorgulaması ile daha önce başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş patentlerle aynılık veya benzerlik durumlarının değerlendirilmesi konularında da bu kişiden destek alabilirsiniz. Alanında uzman bir vekilin denetimi ile tescil sürecini daha efektif şekilde takip edebilir, fikir ve buluşunuzu zaman ve para kaybı olmaksızın kısa sürede içinde koruma altına alabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.