Özel Entegratör, Gelir İdaresi tarafından yetki verilen ve vergi mükellefinin adına e-Fatura, e-
Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve benzeri elektronik kayıt ve evrakları oluşturma yetkisine sahip
kurumlara verilen genel addır.
Çeşitli firmaların özel entegratör olabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen
belli kural ve koşullara uyması gerekmektedir. Bu kural ve koşulların detaylarını Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın sitesinden öğrenebilirsiniz.
Özel Entegratörlerin Yetkileri Nelerdir?
Özel entegratör sistemi ile türlü faturalandırma yöntemlerine ihtiyaç duyan fakat bilgi işlem
alt yapısı ve donanımı buna uygun olmayan vergi mükelleflerine, bilgi işlem donanımı bu
işlemleri yapacak yeterlilikteki özel entegratörler vasıtasıyla bu faturalandırma işlemlerini
yapma imkanı sağlanmaktadır.
Özel entegratörler, e-Devlet uygulamalarını kendi altyapıları üzerinden sağlama yetkisine de
sahip kılınmıştır. Bu yetkiyi alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bazı testlerinden geçen
özel entegratörler, içinde Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
Sistemi’nin de bulunduğu çeşitli sertifikalara sahip olmalıdır. Bunun yanında tam zamanlı ve
maaşlı çalışan personelinin en az bir tanesi en az bir ITIL sertifikasına sahip olmalıdır. Ayrıca
özel entegratör statüsü kazanmış kurumlar, TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon
Merkezi’nden mali mühür sertifikası imzalamaya yönelik süreçlere uyum sağladıklarına dair
bir değerlendirme raporu almalıdır.
Özel Entegratörler Kimlerdir?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel entegratör statüsü verilmiş kurumların tam listesine
e-Fatura’ya ait resmi internet sayfasından ulaşmanız mümkündür.
Özel Entegratörler Verilerinizi Saklayabilir mi?
Fatura Saklama Hizmeti verebilecek yetkiye sahip özel entegratör statüsündeki kurumlar,
verilerinizi saklarken gerekli yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Bu yasal düzenlemelere
göre özel entegratör kurumlar verilerinizi ancak ve ancak yükümlülük süresi içinde, sizin
talep ettiğiniz zaman kadar saklayabilir. Anlaşma yaptığınız özel entegratör kurumun veri
güvenliğine verdiği önem, verilerinizin saklandığı ve yedeklendiği alt yapı, iş sürekliliği
süreçleri, kriz yönetimi protokolleri hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple iş birliği
yapacağınız özel entegratörü seçerken firmanın bilgi işlem yeterliliği, teknolojik alt yapısı,
güvenilirliği gibi faktörleri kesinlikle göz önünde bulundurmalı ve değerlendirmelisiniz.

Özel Entegratörlerin Alternatifleri Nelerdir?
Özel entegratör statüsünü kazanmış kurumlara ek olarak, işletmeniz adına elektronik kayıt
oluşturabilecek iki seçeneğe daha sahipsiniz. Bu seçeneklerden ilki entegrasyondur.
Entegrasyon yöntemi ile vergi mükellefi, bilgi işlem sistemini, sunucu yönetimini, veri
arşivlemeyi ve bunların maliyetlerini bizzat üstlenmektedir. Buna ek olarak mevzuat ve
teknik rehberlerde belirtilen kurallara uymalı, bunlardaki güncellemeleri takip etmeli, gerekli
uygulamaları bizzat yapmalıdır. Aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu
kıstaslardan da anlaşılacağı üzere entegrasyon seçeneği vakit alan, uzmanlık isteyen, hassas
ve maliyetli bir süreçtir; vergi mükellefinin işletmesine türlü teknolojik yatırımlarda
bulunmasını gerektirir.
Bir diğer seçenek ise Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı’dır. Bu portala giriş yapmanın herhangi
bir maliyeti yoktur fakat vergi mükellefinin bu portalda kullanabileceği özellik ve imkânlar
görece sınırlıdır.
Entegrasyonun güçlüğü, maliyeti ve gerektirdiği uzmanlık, Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı’nın
ise sunduğu sınırlı imkanlar sebebiyle pek çok sektörden pek çok vergi mükellefi, özel
entegratör statüsündeki firmalarla çalışmayı tercih etmektedir.
Özel Entegratörler Neler Yapar?
Özel entegratör statüsündeki firmalar, vergi mükellefleri adına;
 Mükellefin tüm kayıtlarını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği ve hem basılı, hem de
online olarak yayınladığı teknik rehberdeki yöntem ve kurallar dahilinde oluşturur,
gönderir ve kayıtların takibini yapar.
 e-Fatura ve e-Arşiv faturaların elektronik kayıtlarını kendi mührü ile ya da HSM
cihazıyla imzalar. Böylece mükellefin mührüne ya da imzasına gerek kalmaz,
mükellefin sırtından iş yükü alınmış olur.
 Bilgi işlem sistemi, sunucu, veri tabanı gibi sistemlerin maliyet ve bakımlarını üstlenir.
Sistemlerinin 7/24 erişilebilir olmasını sağlar.

300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde
destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize muhasebe raporları
hazırlamadan ciro hesaplamaya pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş
süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet vermektedir.
Mikro Yazılım muhasebe çözümleri
30 yıllık tecrübesiyle yerli yazılım devi Mikro Yazılım muhasebe çözümleriyle hemen tanışın!
Bütün muhasebe süreçlerinizi kolaylıkla yönetin!
Küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle beraber büyüyen
muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme yolundaki KOBİ’lerin muhasebe çözümü Mikro Jump
ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde
bütün muhasebe süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf edip
rekabet gücünüze güç katın!

Ayrıca Mikro Yazılım entegratörlüğünde e-Defter verilerinizi de saklayabilirsiniz. Türkiye’nin
ilk özel entegratörü Mikro Yazılım güvencesiyle özel entegratörlük hizmeti almaya hemen
başlayın.