Özel entegratör, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetki verilen ve vergi mükellefinin adına e-Fatura, e- Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve benzeri elektronik kayıt ve evrakları oluşturma yetkisine sahip kurumlara verilen genel addır.

Çeşitli firmaların özel entegratör olabilmesi için GİB tarafından belirlenen belli kural ve koşullara uyması gerekir. Bu kural ve koşulların detaylarını GİB’in sitesinden öğrenebilirsiniz.

Özel entegratörlerin yetkileri nelerdir?
Özel entegratör sistemi ile türlü faturalandırma yöntemlerine ihtiyaç duyan fakat bilgi işlem altyapısı ve donanımı buna uygun olmayan vergi mükelleflerine, bilgi işlem donanımı bu işlemleri yapacak yeterlilikteki özel entegratörler vasıtasıyla bu faturalandırma işlemlerini yapma imkanı sağlanır. Özel entegratörler, e-Devlet uygulamalarını kendi altyapıları üzerinden sağlama yetkisine de sahip kılınmıştır. Bu yetkiyi alabilmek için GİB’in bazı testlerinden geçen özel entegratörler, içinde Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi’nin de bulunduğu çeşitli sertifikalara sahip olmalıdır. Bunun yanında tam zamanlı ve maaşlı çalışan personelinin en az bir tanesi en az bir ITIL sertifikasına sahip olmalıdır. Ayrıca özel entegratör statüsü kazanmış kurumlar, TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür sertifikası imzalamaya yönelik süreçlere uyum sağladıklarına dair bir değerlendirme raporu almalıdır.

Özel entegratörler kimlerdir?
GİB tarafından özel entegratör statüsü verilmiş kurumların tam listesine e-Fatura’ya ait resmi internet sayfasından ulaşmanız mümkündür.

Özel entegratörler verilerinizi saklayabilir mi?
Fatura Saklama Hizmeti verebilecek yetkiye sahip özel entegratör statüsündeki kurumlar, verilerinizi saklarken gerekli yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Bu yasal düzenlemelere göre özel entegratör kurumlar verilerinizi ancak ve ancak yükümlülük süresi içinde, sizin talep ettiğiniz zaman kadar saklayabilir. Anlaşma yaptığınız özel entegratör kurumun veri güvenliğine verdiği önem, verilerinizin saklandığı ve yedeklendiği alt yapı, iş sürekliliği süreçleri, kriz yönetimi protokolleri hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple iş birliği yapacağınız özel entegratörü seçerken firmanın bilgi işlem yeterliliği, teknolojik altyapısı, güvenilirliği gibi faktörleri kesinlikle göz önünde bulundurmalı ve değerlendirmelisiniz.

Özel entegratörlerin alternatifleri nelerdir?
Özel entegratör statüsünü kazanmış kurumlara ek olarak, işletmeniz adına elektronik kayıt oluşturabilecek iki seçeneğe daha sahipsiniz. Bu seçeneklerden ilki entegrasyondur. Entegrasyon yöntemi ile vergi mükellefi, bilgi işlem sistemini, sunucu yönetimini, veri arşivlemeyi ve bunların maliyetlerini bizzat üstlenir. Buna ek olarak mevzuat ve teknik rehberlerde belirtilen kurallara uymalı, bunlardaki güncellemeleri takip etmeli, gerekli uygulamaları bizzat yapmalıdır. Aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu kıstaslardan da anlaşılacağı üzere entegrasyon seçeneği vakit alan, uzmanlık isteyen, hassas ve maliyetli bir süreçtir; vergi mükellefinin işletmesine türlü teknolojik yatırımlarda
bulunmasını gerektirir. Bir diğer seçenek ise GİB Portalı’dır. Bu portala giriş yapmanın herhangi bir maliyeti yoktur fakat vergi mükellefinin bu portalda kullanabileceği özellik ve imkânlar
görece sınırlıdır. Entegrasyonun güçlüğü, maliyeti ve gerektirdiği uzmanlık, GİB Portalı’nın ise sunduğu sınırlı imkanlar sebebiyle pek çok sektörden pek çok vergi mükellefi, özel entegratör statüsündeki firmalarla çalışmayı tercih etmektedir.

Özel entegratörler neler yapar?

Özel entegratör statüsündeki firmalar, vergi mükellefleri adına;

  • Mükellefin tüm kayıtlarını GİB’in belirlediği ve hem basılı, hem de online olarak yayınladığı teknik rehberdeki yöntem ve kurallar dahilinde oluşturur, gönderir ve kayıtların takibini yapar.
  • e-Fatura ve e-Arşiv faturaların elektronik kayıtlarını kendi mührü ile ya da HSM cihazıyla imzalar. Böylece mükellefin mührüne ya da imzasına gerek kalmaz, mükellefin sırtından iş yükü alınmış olur.
  • Bilgi işlem sistemi, sunucu, veri tabanı gibi sistemlerin maliyet ve bakımlarını üstlenir. Sistemlerinin 7/24 erişilebilir olmasını sağlar.

Mikro Yazılım muhasebe çözümleri
300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize muhasebe raporları hazırlamadan ciro hesaplamaya pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet veriyor. 30 yıllık tecrübesiyle yerli yazılım devi Mikro Yazılım muhasebe çözümleriyle hemen tanışın ve tüm muhasebe süreçlerinizi kolaylıkla yönetin!

  • Küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run
  • Büyüme yolundaki KOBİ’lerin muhasebe çözümü Mikro Jump
  • Uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly

sayesinde bütün muhasebe süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf edip rekabet gücünüze güç katın!

Ayrıca Mikro Yazılım entegratörlüğünde e-Defter verilerinizi de saklayabilirsiniz. Türkiye’nin ilk özel entegratörü Mikro Yazılım güvencesiyle özel entegratörlük hizmeti almaya hemen başlayın.