Finansal tabloların analizinde cari oran da kullanılır. Bu yazıda, kullanabileceğimiz oran analizlerinden biri olan cari analizi anlattık.

Oran analizi nedir?

Finansal tablolardaki verilerde bulunan minimum iki grubun oranlanarak karşılaştırılmasına oran analizi denir. Oranları inceleyerek, finansal tablo kalemlerini tek tek incelemekteye göre daha anlamlı bir sonuç elde edersiniz. 

Oran analizinde kullanılan yaklaşımlar

Finansal tablolar farklı amaçlar için analiz edilir, bu amaca göre de analizin yaklaşımı değişir. Mesela bir işletmenin hissedarları firmanın karlılığını daha çok önemserken yöneticiler faaliyet oranları ile daha çok ilgilenir. Bu işletmeye kısa süreliğine borç verenler ise likiditeyi soracaklardır.

Oran grupları

Yukarıda anlattığımız bilgilerin ışığında analizlerde kullanılan oranlar dört grup altında toplanır:

  • Likidite oranları
  • Mali büyüme ile ilgili oranlar
  • Faaliyet oranları
  • Karlılık oranları

Likidite ve mali büyüme ile ilgili olan oranlar; bilanço kalemleri arasında kurulan ilişkilerden, faaliyet oranları ile karlılık oranları ise bilanço ve gelir tablosu kalemleri arasında kurulan ilişkilerden türetilir. 

Kısa dönemli kaynak sağlayıcılar, likiditeyi daha çok önemser. Bu yüzden likidite oranları üzerinden inceleme yapalım.

Likidite oranları nedir?

Likidite oranları, vadesi gelen kısa süreli yükümlülükleri karşılama derecesini ölçer. Likidite oranları ile kısa süreli borçları ödeme gücümüzü ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ölçebiliriz. İnceleyeceğimiz likidite oranları şunlardır:

  • Cari oran
  • Likit/asit oran
  • Nakit oran

Cari oran nedir?

Likidite oranları arasındaki cari oran, dönen varlıkların kısa süreli borçlara bölünmesi ile elde edilir.

Cari oran = Dönen varlıklar / kısa süreli borçlar


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.