Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Günlük ve saatlik maaş nasıl hesaplanır? Yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

İş yerlerinde çalışanların yöneticilerle, muhasebe departmanıyla ya da insan kaynaklarıyla maaş konusunda anlaşmazlık yaşamasının ana sebeplerinden biri brüt maaş kavramının tam olarak kavranamaması olabiliyor. Bunun önüne geçmek için net ve brüt maaş konusunda biraz daha bilgi edinmek mümkün.

Kolayca günlük ve saatlik maaş hesabı yapmak için İş Kanunu’ndaki hükümleri incelemek, çalışılan iş günlerini, haftalık izinleri ve çalışma saatlerini bilmek gerekir. Peki net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Günlük ve saatlik maaş nasıl hesaplanır? Yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Brüt maaş nedir?

Çalışanın maaş bordrosunda gördüğü maaş, brüt maaştır. Brüt maaş, her ay çeşitli nedenlerden kesintiye uğrar. Bu nedenlerin başında devlete ödenen vergiler ve SGK vardır. Kısacası brüt maaş, çalışanın bir ayda kesintiler olmadan kazanması gereken paradır. 

Net maaş nedir?

Brüt maaşın kesintilerinden sonra geriye kalan maaş miktarına da net maaş denir.

Brüt maaş nasıl hesaplanır?

Net maaş ve brüt maaş arasındaki fark, vergiler, SGK primi ve diğer kesintilere bağlıdır. Bir maaşı brüt ve net olarak hesaplamak için bu oranları bilmek gerekir. Bununla birlikte yine de tam ve kesin sonucu elde edemesek de, brüt maaşın yaklaşık %71’i net maaşa tekabül eder. Bu bilgiden hareketle netten brüte maaş hesaplamanın en basit formülü şudur:

Brüt Maaş= Net Maaş/ 0.71491

Ancak bu net brüt hesaplama formülünün vergi matrahına, yıllık vergi ve kesinti oranlarının güncellenmesine göre değişkenlik gösterebileceğini yeniden hatırlatalım..

Bunun yanında doğru bir maaş hesabı için şu bilgileri de akılda tutabiliriz:

  • SGK primi işçi payı: Brüt maaş x %14 
  • İşsizlik sigortası fonu işçi payı: Brüt maaş x %1 
  • Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15 
  • Gelir vergisi matrahı: Brüt maaş – (SGK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı) 
  • Damga vergisi: %0,759 
  • Kesintiler toplamı: SGK Primi işçi payı + İşsizlik sigortası fonu işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi 
  • Net maaş: Brüt maaş – Kesintiler toplamı İşverenden yapılan kesintiler
  • SGK Primi işveren payı: %19 + Tehlike sınıfı/2 
  • İşsizlik sigortası fonu işveren payı: %2

Örnek bir net maaştan brüt maaş hesabı

Brüt maaş nasıl bulunur , bir örnek ile açıklayalım. Net ücretten brüt hesaplama formülüne göre tutarlar şu şekilde olacaktır.

NET MAAŞ3.000 TL
Sosyal Güvenlik Primi Çalışanlarının Tahsisi (% 14)587.49 TL
İşsizlik sigortası Çalışanın dağılımı (% 1)41.96 TL
Gelir vergisi matrahı3,566.88 TL
Gelir vergisi (% 15)535.03 TL
Damga vergisi (0,00759)31.85 TL
Toplam Kesintiler (Ödenecek gelir vergisi + Damga Vergisi + Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Tahsisi + İşsizlik Sigortası Çalışan Tahsisi)1.196.33 TL
BRÜT MAAŞ4.196.33 TL

Mikro Yazılım’ın personel yönetimi çözümleriyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz personel programı ve işçi bordro programı hakkında bilgi edinebilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.