Kesintisi kaynakta yapılan Muhtasar Beyanname’nin muhasebe kaydı ne zaman ve nasıl yapılır?

Muhtasar Beyanname nedir?

Beyanname verme ve ödeme süreleri

Gelir Vergisi Beyannamesi nedir?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi nedir ve ne zaman verilir?

Muhtasar Beyanname nedir?

Bir gelir vergisi beyanı olan Muthtasar Beyanname, kesintisi kaynakta yapılan vergiler için verilir. Özellikleri şunlardır:

  • Gelir elde eden mükelleften devlete ödemek üzere kesilir ve tekrar devlete beyan edilir.
  • Beyannameyi veren mükellefin çalıştırdığı işçi sayısına göre ya aylık veya 3 aylık olarak düzenlenir.
  • Kaynakta kesildiği için stopaj usulü bir vergilendirmedir. Bu sebeple vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan alınır. Yani gelir henüz sahibine ulaşmadan vergilendirilir. Örneğin işçiye veya memura maaş veren bir işveren, henüz bu ödemeyi yapmadan çalışanın aldığı ücretten yasal olarak ödemesi gereken gelir ve damga vergisini keser, ilgili kanuni süre içinde bir Muhtasar Beyanname düzenleyerek vergi dairesine ödeme yapar. Yasal mükellef işçi ya da memur bile olsa vergilerini onların adına ödeyen ve Muhtasar Beyanname veren işverendir; yani vergi sorumlusudur. Örnek vermek gerekirse; işverenler, SGK’lı işçisinin brüt maaşından kestiği gelir vergisini Muhtasar Beyanname ile devlete beyan edip öder. Vergi mükelleflerine kiralanan işyerlerinde de brüt kira tutarından kesilen vergiler kiracı tarafından Muhtasar Beyanname ile bildirilir. Kısacası, Muhtasar Beyanname’yi veren mükellef yalnızca gelirinden kesinti yapılan mükellef ile devlet arasında verginin aktarılması için aracılık yapmış olur.

Muhtasar ödemesi muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Muhtasar Beyanname’nin muhasebe kaydı ödeme yapıldıktan sonra yapılır. Banka tarafından ödendikten sonra Muhtasar Beyanname’nin muhasebe kaydı gerçekleştirilir. Siz de aylık ve üç aylık ödemesini yaptıktan sonra Muhtasar Beyanname’nin muhasebe kaydını yapabilirsiniz.

Muhtasar Beyanname ne zaman verilir?

Aylık Muhtasar Beyanname bir sonraki ayın 23’ünde verilir.

3 aylık Muhtasar Beyanname ise;

  • Ekim, Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak akşamına kadar
  • Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan akşamına kadar
  • Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz akşamına kadar
  • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için de 23 Ekim akşamına kadar

verilir.


İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.