Muhtasar Beyanname nedir, ne zaman bildirilir, nasıl hazırlanır?

Muhtasar beyanname hakkında bilmeniz gereken 5 temel bilgi

 1. Muhtasar Beyanname bir gelir vergisi beyanıdır.
 2. Kesintisi kaynakta yapılan vergiler için verilir. 
 3. Gelir elde eden mükelleften devlete ödemek üzere kesilen tutarın tekrar devlete beyan edilmesidir. 
 4. Beyannameyi veren firmanın çalışan sayısına göre aylık veya 3 aylık periyotlarda hazırlanır.
 5. Vergiyi asıl borçlu değil, vergi sorumlusu öder. Yani gelir sahibine ulaşmadan vergilendirilir. İşçiye veya memura maaş ödeyen işveren, ödemeyi gerçekleştirmeden önce işçinin aldığı ücretten yasal olarak ödenecek gelir ve damga vergisini keser ve hukuki süre içinde muhtasar beyanname düzenleyerek vergi dairesine ödeme yapar.

Muhtasar beyanname örneği

Muhtasar beyannameyi iki örnekle açıklayalım:

 1. Bir işveren SGK’lı işçisinin brüt maaşından kestiği gelir vergisini muhtasar beyanname ile devlete beyan edip ödemesini yapar. 
 2. Mükelleflerin kiraladığı ofislerde brüt kira tutarından kesilen vergi kiracı tarafından muhtasar beyanname ile beyan edilir. 

Yani, muhtasar beyannameyi veren mükellef sadece geliri kesilen mükellef ile devlet arasında vergi aktarımı aracılığı yapar.

Muhtasar beyannamenin verilişi zamanı nedir?

Muhtasar beyanname;

 • Ekim, Kasım, Aralık döneminde 23 Ocak mesai bitimine dek
 • Ocak, Şubat, Mart döneminde 23 Nisan mesai bitimine dek
 • Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 23 Temmuz mesai bitimine dek
 • Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde 23 Ekim mesai bitimine dek 

verilir.

Muhtasar beyannamenin içeriği nedir?

Gelir Vergisi Kanunu, muhtasar beyannamenin içeriğini şöyle sıralar:

 • Vergi kesintisi yapan mükellefin adı, soyadı, unvanı, adresi
 • Muhtasar beyannamenin ilgili olduğu ay ya da aylar
 • Aylık ücret bordrolarının özeti
  • Hizmet erbabının sayısı
  • Hizmet erbabına verilen ücret
  • Ücretlerden yapılan kesintinin tutarı (3 aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir)
 • Vergi kesintisine tabi diğer ödemeler
  • Ödeme yapılan kişinin adı, soyadı, iş adresi, vergi dairesi, mükellef hesap numarası
  • Ödemenin türü
  • Ödemenin miktarı
  • Ödemeden yapılan vergi kesintisi
 • Muhtasar beyannamenin düzenleme tarihi ve yetkili imza

İşletmeniz için en uygun Mikro muhasebe Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını yazılım kiralama modeli ile de kullanabilirsiniz.