‘Muhtasar’ nedir, ‘muhtasar’ ne demek?

Arapça bir sözcük olan ‘muhtasar’, “kısaltılmış olan” anlamına gelir.

Muhtasar beyannamesi nedir?

Muhtasar beyanname, kesintisi kaynakta yapılan vergiler arasında olan, gelir elde eden mükelleften devlete ödemek üzere kesilen tutarın yine devlete beyan edildiği bir gelir vergisi beyanıdır. 

Stopaj usulü vergilendirilen muhtasar beyannamede vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan istenir. Yani gelir daha sahibinin eline geçmeden vergilendirilir. Çalışanına maaş ödeyen bir işveren, bu ödemeyi yapmadan önce işçinin aldığı ücretten kanunen ödemesi gereken damga vergisi ve gelir vergisini kesip yasal süre içinde bir muhtasar beyanname düzenleyerek vergi dairesine öder. Muhtasar vergi, kanuni mükellefin işçi veya memur, vergi sorumlusunun ise işveren olduğu bir vergi türüdür. Yani işçinin vergisini onun adına işveren öder ve muhtasar beyanname verir. Muhtasar beyannameyi veren mükellef, gelirinden kesinti yapılan mükellef ile devlet arasında verginin aktarılması için aracılık yapar.

SGK’lı işçinin brüt maaşından kesilen gelir vergisi de, vergi mükelleflerine kiralanan iş yerlerindeki brüt kiradan kesilen vergi de muhtasar beyanname ile devlete beyan edilip ödenir. İkinci durumda muhtasar beyannameyi bildiren kiracıdır.

Muhtasar beyannamesinin süresi nedir?

Muhtasar beyanname süresi, beyannameyi veren mükellefin çalıştırdığı işçi sayısına göre ya aylık veya 3 aylık olarak düzenlenir.

Muhtasar beyanname ne zaman verilir?

Muhtasar beyanname verme süresi

 • Ekim, Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak akşamına dek
 • Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan akşamına dek
 • Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz akşamına dek
 • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için de 23 Ekim akşamına dek 

verilir.

Muhtasar beyannamede hangi bilgiler bulunur?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre muhtasar beyannamenin içeriği şu şekilde olmalıdır:

 • Vergi kesintisi yapan mükellefin adı, soyadı, unvanı, adresi
 • Muhtasar beyannamenin ilgili olduğu ay ya da aylar
 • Aylık ücret bordro özeti
  • Hizmet erbabının sayısı
  • Hizmet erbabına verilen ücret
  • Ücretten yapılan kesintinin tutarı (3 aylık muhtasar beyannamede her ayın bordrosundaki icmal ayrı gösterilir)
 • Vergi kesintisine tabi diğer ödemeler
  • Ödeme yapılan kişinin adı, soyadı, iş adresi, vergi dairesi, vergi mükellefi hesap numarası
  • Ödemenin türü
  • Ödemenin miktarı
  • Ödemeden yapılan vergi kesintisi
 • Muhtasar beyannamenin düzenleme tarihi ve yetkili imza

Eğer siz de Beyanname vermesi gereken bir şirketseniz, ihtiyacınıza cevap olacak Mikro Yazılım beyanname programına göz atabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.