Muhasebe disiplini, kayıt, sınıflandırma, raporlama ve analiz etme görevlerini üstlenir.  sıralanabilir. Bu görevlerin ilk ikisinin yerine getirilmesi kayıtların düzgün tutulmasını, bu da muhasebe hesap kodlarını kullanmayı gerektirir. Bu yazıda muhasebe hesap kodlarını anlattık. 

Küçük, orta ya da büyük; ölçeklerinden ve sektöründen bağımsız olarak tüm işletmelerin muhasebe kaydı yapması gerekir. Muhasebenin gerektirdiği tüm işlemleri doğru ve eksiksiz yapabilmenin yolu kayıtların tutulma yeri ve biçimini bilmekten geçer. Bu yüzden, muhasebe sisteminin temeli olan muhasebe hesap kodları ile kayıtların hangi hesaba nasıl yapılacağını gösteren tek düzen hesap planını mutlaka öğrenmek gerekir.

Muhasebe hesap kodları nelerdir?

Muhasebenin varlık sebebi, kayıt, sınıflandırma, raporlama ve analiz etme olarak sıralayabileceğimiz dört ana görevi yerine getirmektir. Şirketin fatura, kasa, banka gibi günlük takip gerektiren öğeleri, şirketin mevcut muhasebe sistemine kaydedilir. Bu kayıtlara her an bir yenisi eklendiği için karmaşayı engellemek için muhasebe işlemleri belli kodlar ile ifade edilir. Bu sayede muhasebenin kayıt ve bilhassa sınıflandırma görevleri doğru şekilde yerine getirilir. Bu sınıflandırmayı mümkün kılan kodlara hesap, kullanılan kodlama sistemine de tek düzen hesap planı denir.

Muhasebe hesap kodlarındaki rakamlar neyi temsil eder?

Kod sistemindeki rakamlar neyi ifade eder diye merak ediyorsan hemen açıklayalım:

  • Hesap kodunun ilk rakamı hesap sınıfını simgeler.
  • Hesap kodunun ikinci rakamı hesap grubunu ifade eder.
  • Hesap kodunun üçüncü rakamı büyük defter hesabını gösterir.

Muhasebe hesap kodları ne işe yarar?

Muhasebe hesap kodları sayılarla işlev gösterir. Ana hesaplarda üç haneden oluşan muhasebe kodları yer alır. İlk haneki rakam; gelir tablosu, bilanço ve nazım hesabına göre değişir. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları ile başlayınca bu hesapların bilanço hesabı olduğunu anlayabiliriz. Bu sayılardan biri ile başlayan bir hesaba işlenen kayıt bilançoya veri işlendiğini gösterir.
  • 6 rakamı ile başlayan hesaplar, gelir tablosu hesabıdır. 
  • 7 rakamı ile başlayan hesaplar gider tablosu hesabıdır.
  • 9 rakamı ile başlayan hesaplar nazım hesaplarıdır. 9 ile başlayan hesaplar bilgi için kullanılır ve tali hesap olarak da bilinir.

Tek düzen hesap planı nasıl olur?

Muhasebenin temelinde tek düzen hesap planı bulunur. Şirkete ait veriler muhasebe sistemine işlendikten sonra bu verilerin ölçülebilmesi, yorumlanabilmesi ve karşılaştırılabilmesi için tek düzen hesap planı kullanılır. Mali tabloların yöneticilere ve çalışanlara doğru bilgi vermesi ve işletmenin geleceği hakkında doğru yönlendirmeler yapması için doğru şekilde işlenmesi elzemdir. Bu yüzden veri girişlerinin doğru ve eksiksiz olması gerekir. Kendine ait bir sistemi olan tek düzen hesap planı, bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin kullandığı bir plandır. Bu hesap planına ait kodları olduğu gibi, değiştirmeden kullanmak gerekir. Çünkü her bir rakam belli bir anlama gelir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.