Muhasebe fişini açıklayan içeriğimizden sonra muhasebe fişi çeşitlerini de bu yazımızda anlattık. Muhasebe fişi türleri nelerdir, hangisi ne amaçla kullanılır?

Muhasebe fişi nedir?

Yevmiye defterine işlenecek muhasebe kaydı içeren, doğruluğunun teyidi için yetkili makamlara onaylatılan muhasebe belgesine muhasebe fişi denir. Muhasebe fişi, yevmiye defteri için kaydın taslağı gibidir. Bu tasnif edici özelliği sebebiyle de çoğunlukla büyük şirketler tarafından kullanılır. 

Muhasebe fişi neden kullanılır?

Muhasebe fişinin kullanımı zorunlu değildir. Muhasebe fişleri, kayıtların kontrolünü sağlar ve yanlış kayıtları engeller. Ayrıca aynı özellikteki birden fazla işlemin toplu olarak kaydedilmesini de sağlar. Bu yüzden yevmiye defterinin daha düzenli hale gelmesine yardım eder. 

Muhasebe fişi türleri hangileridir?

Muhasebe fişleri, kullanım amacına göre üç çeşide ayrılır. Bunlar, kasa tahsil fişi, kasa tediye fişi ve mahsup fişidir. Bu fiş çeşitlerini birlikte inceleyelim:

1. Kasa tahsil fişi

Kasa tahsil fişi, kasaya para girince ve kasa hesabı borçlu olduğunda kullanılır. Peki bu durumlar hangileridir? Malın peşin olarak satılması, bankadan para çekilmesi, alacak senedinin tahsil edilmesi ve benzeri durumlar kasaya para girdiğinde oluşan durumlara örnektir. İşletme kasasına giren nakit, kimden veya hangi kurumdan hangi nedenle alındıysa ve hangi hesaba alacak olarak kaydedilecekse kasa tahsil fişi bunu gösterir. Kasa fişinde borçlu hesap daima kasa hesabıdır. Bu nedenle, sadece alacaklı hesap yazılır.

2. Kasa tediye (ödeme) fişi

Tediye fişi, kasadan para çıktığı zaman hazırlanır ve kullanılır. Yani bu fiş türünde, kasa hesabı alacaklı durumdadır. Malın peşin alınması, bankaya para yatırılması, borç senedinin ödenmesi ve benzeri haller bu durumlara örnektir. Kasa ödeme fişi, işletme kasasından çıkan paranın çıkma sebebini, kime hangi nedenle ödendiğini, hangi hesaba borç olarak kaydedileceğini belirtir. Bu fiş türünde alacaklı hesap daima kasa hesabıdır; bu nedenle yalnızca borçlu hesap yazılır.

3. Mahsup fişi

Mahsup fişi, kasaya para girdiğinde veya kasan para çıkınca kullanılmaz. Kasa hesabı ile ilgisi olmayan, tamamı nakit olmayan işlemler için hazırlanır. Bu işlemleri, kredili mal alınması, satıcılara banka aracılığıyla borç ödenmesi ve benzeri işlemler olarak sıralamak mümkün. Mahsup fişinde borçlu ve alacaklı hesaplar için iki kısım bulunur. Bu kısımlara borçlu ve alacaklı hesapların kodu, adı ve tutarı yazılır.

Muhasebe fişi nasıl kullanılır? Muhasebe fişinin kullanım standartları

Muhasebe fişlerinin kullanım standardı bulunmaz. Muhasebe programları ya da ön muhasebe programları ile dijital ortamda kolayca hazırlanabilir. Bununla birlikte eski usulde elde de düzenlenebilir. Muhasebe fişine kayıtla ilgili belgeler eklenirse işlem detayında ekipler arası anlaşma sağlanır. Fişin alt kısmında hem muhasebe fişini hazırlayan kişinin hem de onu kontrol edip onaylayan makamın imzası bulunur.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.