Bu eğitimde; yapılacak tahsilatlar, ödemeler, ve yaşlandırma raporlarının hangi programlar aracılığı ile alınacağı ve ne amaçla kullanıldığı anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; yapılacak tahsilatlar, ödemeler ve yaşlandırma raporlarını işlevsel bir şekilde kullanabileceksiniz.

Yapılacak tahsilatlar raporunda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda carilerden yapacağınız tahsilât tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, belge numarası, tahsilâta kaç gün kaldığı, yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı bilgileri yer almaktadır.

Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer “evrak detaysız” döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır.

Parametreler ekranın en altında yer alan •Evrak detaylı dökümde carinin her farklı döviz cinsine ait “ORTALAMA” icmal bilgisi dökülsün, •Her carinin döviz cinsleri toplamına ait icmal bilgisi dökülsün, •Rapor sonu döviz cinsleri toplamına ait icmal dökülsün, seçenekleri ile raporda hangi icmal bilgisi görülmek isteniyorsa, bu kapsamda gerekli seçimleri yapmak içindir. 

Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir. İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili seçimi yapmalısınız.

Evrak detaylı dökümde carinin her farklı döviz cinsine ait “ORTALAMA” icmal bilgisi dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda raporda yer alacak carilerin farklı döviz cinsleri ile gerçekleşmiş hareketleri ayrı ayrı listelenecektir. Bir döviz cinsine ait hareketlerin bittiği satırda, bu hareketlerin toplamına ait ortalama icmal bilgisi yer alacaktır.

Her carinin döviz cinsleri toplamına ait icmal bilgisi dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, yine carilerin farklı döviz cinslerine ait hareketleri listelenecek ve carinin tüm hareketlerine ait listenin bittiği satırda, farklı döviz cinslerine ait toplam tutar icmali yazılacaktır.

Rapor sonu döviz cinsleri toplamına ait icmal dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda da raporda yer alan tüm carilerin ortak olan döviz cinslerine ait hareketlerinin icmal bilgisi raporun sonuna yazılacaktır. Yani tüm carilerin TL ile gerçekleşen hareketleri ile USD ile gerçekleşen hareketlerinin icmali ayrı ayrı yazılacaktır.

Eğer, raporu kendi istekleriniz doğrultusunda düzenlemek isterseniz (gruplama yapmak, toplam almak vs.) bu üç seçeneğin işaretlerini kaldırarak yapabilirsiniz. Bu durumda rapor, sadece carilerin hareketlerini dökecek (Evrak detaylı döküm alındığında) ve herhangi bir icmal bilgisi dökmeyecektir. Bu durumda rapor üzerindeki düzenlemeleri daha rahat yapabileceksiniz. Ayrıca bu raporda yer alan “Satır bakiye” kolonundan da kullanıcılarımız, her satırda ilgili evrak ile oluşan toplam bakiyenin ne olduğunu da izleyebileceklerdir.

Cari firmalarınıza yapacağınız ödemeler bu bölümde listelenmektedir.

Bu program ile cari firmalarınızın borç/alacak bakiyeleri parametreler ekranından girilecek gün sayısı aralıkları ile listelenecektir. Raporunuzda borç/alacak bakiyelerinin ödenmemiş çek, ödenmemiş senet ve açık hesap (fatura) olarak dağılımı ayrı satırlarda göreceksiniz.

Yaşlandırma periyodu: Bu alanda sizden istenen bakiye yaşlandırma raporunuzu hangi periyoda göre alacağınızı belirtmenizdir. Dolayısıyla bakiye yaşlandırma raporunuz bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, bakiye yaşlandırma raporunuz da yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme ekranınızın üzerinde gördüğünüz “yaşlandırma tablosu” butonunu tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan yapılacaktır. Bu ekrandan raporunuzda yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Belirlediğiniz tarih aralıklarının kayıt altına alınmasını isterseniz ekranınızda yer alan sakla butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.

Periyod gün sayısı: Bir önceki alandaki periyot seçiminiz “Verilen gün aralıklı yaşlandırma” ise imleciniz bu alanda konumlu olacak ve sizden, bakiye yaşlandırma analizini kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını bu alana girmenizi isteyecektir.

Bakiye tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Programınız bu alandaki tarihe kadar olan bakiyeleri yaşlandıracaktır. Eğer raporunuzda farklı bir tarihe kadar olan borç bakiyelerinin yaşlandırılmasını istiyorsanız, bu tarihi değiştirebilirsiniz.

İrsaliye yaşlandırma yapılsın: Bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz faturası kesilmemiş olan irsaliyelerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “evet” seçeneğini seçmelisiniz. Sipariş yaşlandırma yapılsın: Bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz faturası kesilmemiş olan siparişlerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “evet” seçeneğini seçmelisiniz. 

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1