Bu eğitimde; kuruluş modülünde yer alan veri tabanı tanıtım kartı, firma tanıtım kartı ve şube tanıtım kartı alanları genel hatlarıyla anlatılmaktadır.Eğitimi tamamladığınızda, veri tabanı, firma tanıtımı, şube tanıtımı kartlarına ilişkin alanların ve gerekli parametrelerin kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.

Veri Tabanı Tanıtım Kartı

Programlarımızda aynı veri tabanını kullanarak birden fazla firma ile aynı anda işlemler gerçekleştirmek mümkündür. Veri tabanı tanıtım kartındaki alanlarla ilgili detaylı bilgi almak için sonraki sayfalarda yer alan ekranları inceleyin

Veri tabanı kodu: Oluşturmak istediğiniz veri tabanının kodunu bu alana girmelisiniz.

Veri tabanı adı: Oluşturmak istediğiniz veri tabanının adını bu alana girmelisiniz.

Bu alanda yer alan bilgiler, Online 9000 programı kullanan ve merkez ile şubeler arasında Online 9000 programı ile veri alış verişi gerçekleştirecek işletmelerde çalışmak üzere kurgulanmıştır. Merkez ve şubeler arasında online veri alışverişi yapılacaksa her şube bu alana merkez tarafından kendisine tahsis edilen şube numarasını girmelidir. Merkez olarak görülen firma ise şube numarası olarak sıfır rakamı girmek zorundadır. Girilen şube numaraları veri transferinde kayıt yapısının başına getirilecek ve şubelerden merkeze veri transferi yapıldığında, merkeze gelen kayıtların hangi şubeye ait olduğu anlaşılabilecektir.

Online kullanım: Mevcut şubeler ve merkez arasında belli periyotlarla veri alışverişi yapılacak ise bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak olan pencereden «evet» seçeneği seçilmelidir.

Bağlı şube var mı?: Online kullanım uygulamasında bağlı şube var ise bu alan «Evet» olarak seçilmelidir.

Ana Döviz: Çalışılan veri tabanında sıklıkla kullanılan döviz cinsi hangisi ise ilgili döviz cinsi bu alanda belirtilmelidir.

Alternatif Döviz: Ana döviz haricinde hareketler hangi döviz cinsi ile görülmek isteniyorsa ilgili alternatif döviz cinsi bu alanda seçilmelidir.

Merkez server adı ve merkez veri tabanı kodu: Merkez ve şubeler arasında Online 9000 programı ile veri alışverişi gerçekleşecek ise şubeler tarafından merkezde programların yüklendiği directory’nin ismi(path) ve kodu bu alana girilecektir.

Şifre belirleme: Bu alanda veri tabanında çalışacak kullanıcıların şifrelerine ait kod yapısı da tanımlanabilmektedir. Şifrelerin büyük-küçük harf içermeli koşulunu da veri tabanı tanıtım kartında seçebilirsiniz.

F10 Pencerelerinde Gizlensin: Firmalara ait tanıtım kodlarının F10 ekranlarında, özellikle programlara giriş ekranındaki firma kodu alanında görüntülenmemesi isteniyorsa bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi yeterli olacaktır.

Firma Tanıtım Kartı

Firma tanıtım kartı, üzerinde çalışılan veri tabanını kullanacak firmaların oluşturulmasını sağlayan alanımızdır. Firma tanıtım kartının en önemli özelliklerinden biri beyannameler için gerekli olan birçok detayın bu ekrandan girilebiliyor olmasıdır. SM-SMMM kodu, vergi kimlik numarası, vergi dairesi vb. bu alanlara örnek gösterebiliriz.

İlk olarak tanıtılacak her firma için firma sıra numarasına göre firmaların adı ve unvanı yazılmalıdır. Daha sonra da sırasıyla tanımlanmakta olan firmanın defter nevi, vergi dairesi numarası, adı, şirket vergi numarası, mükellefiyet şekli ve diğer bilgileri girilmelidir.

Firma temsilcileri butonu tıklanarak erişilen ekrandan firmaları temsil edecek kişilerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ikametgâh bilgileri ile firmanızı hangi görevle temsil ettiğine ait bilgilerin girişleri yapılacaktır.

Değişiklik yapılabilecek ilk tarih: Programların tüm modülleri üzerindeki kayıtlarda değişiklik yapılabilecek ilk tarihtir.

Değişiklik yapılabilecek son tarih: Programların tüm modülleri üzerindeki kayıtlarda değişiklik yapılabilecek son tarihtir.

Son yevmiye döküm tarihi: Resmi defterler çekildikten sonra, defter çekim tarihinden önce girilen muhasebe hareketlerinde herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Bunun için program tarafından son yevmiye döküm tarihi olarak, yevmiye defteri çekilen tarihten bir gün sonrasının tarihi bu alanda güncellenecektir.

Faiz parametreleri sekmesi ile yıl içinde vade farkı hesaplamalarında, adat hesaplamalarında vb. geçerli olacak vade farkı yüzdesi girilebilmektedir. Bu girilen yüzde, bütün bir yıl için geçerlidir. Eğer firmanın vade farklarına uyguladığı faiz oranı dönemlere göre farklılık gösteriyorsa, bu ekranda dönemler bazında faiz oranlarının girilmesi mümkündür.

Bu bölümden e-devlet uygulamalarına yönelik kullanıcı kodu, şifresi ve parola bilgilerine ait girişler yapılacaktır.

Bu bölümden tanımlamakta olduğunuz firma da kullanılacak ÖTV muhasebe hesap kodları, hal – müstahsil uygulamaları için kullanılacak borsa vb. muhasebe hesap kodları, yansıtma hesabı muhasebe kodları, yuvarlama muhasebe hesap kodları, UFRS hesap kodları girişleri yapılacaktır.

Firma tanıtım kartı ekranının bu bölümü üretim yönetimi işlemleri yapan firmalar için geçerli olacaktır. Varsayılan iş emri muhasebe kodlarının, standart maliyetlendirme uygulamaları için ilgili muhasebe kodlarının, fiili maliyet ile UFRS hesap kodlarının tanıtma işlemleri bu ekranda yapılabilmektedir.

Bu bölümden tanımlamakta olduğunuz firmaya ait oranlarına göre vergi ve tevkifat muhasebe hesap kodlarının tanımlamaları yapılacaktır.

Bu bölüm; işletme defteri esasına göre defter tutan firmalar için hazırlanmış olup, muhasebe bürosu programımızın işletme modülü ile işlem yapan firmalar tarafından kullanılmaktadır.

Bu ekranda tanımlamakta olduğunuz firmaların diğer bilgi girişlerini yapabileceksiniz. Özellikle muhasebe bürosu programımızla işlem yapacak kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır.

Web iletişim bilgileri buton öğesi ile firmanın web adresi , genel e-posta adresi ve Kayıtlı e-posta adresi (KEP) tanımlanmaktadır.

İşlem izinleri ekranı SMMM kullanıcıları için geçerli olup çalışmakta oldukları firmalar için işlem izinlerini belirleyeceklerdir.

Kredi ve risk belirleme kriterleri ile uygulanacak oranlar ve değerler tanıtılmaktadır.

E-defter, e-fatura parametreleri ekranı ile kullanıcı kodları, şifreler ve diğer bilgiler tanıtılabilmektedir.

Şube Tanıtım Kartı

Kuruluş menüsünün bu bölümünden şube tanımlamaları yapılmaktadır. Bağlı firma no alanı ile tanımlanmakta olan şubenin hangi firma için geçerli olacağı belirlenmelidir. Şubelere numaralar verilebilir ayrıca mersis no, muhasebe artikeli gibi bilgilerin şube bazında tanıtılması mümkündür. Şubelere ait adres bilgileri, telefon bilgileri, e-işkur parametreleri ve diğer bilgilerin girişleri bu ekranda yer alan diğer sekmeler ile tanıtılmaktadır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1