Bu eğitimde; stok tanıtım kartının üretime yönelik tanımlanması ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; stok tanıtım kartı ve parametrelerinin üretime yönelik tanımlanması yapılırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

Kartlar menüsünün ilk programı stok tanıtım kartıdır. Bu kart ile işletmeniz bünyesinde yer alan tüm stokların, stok yönetimine tanıtımı yapılacaktır.

Kodu: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun özelliklerini içeren maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod girilmelidir. İsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ismi bu alana girilecektir. Stok isminin maksimum 50 dijit uzunluğunda olması gerekmektedir. Fatura, irsaliye ve raporların ilgili alanlarında bu alana girilecek stok isimleri yer alacaktır. Yabancı ismi: Tanımlanmakta olan stoka ait yabancı isim var ise bu alana yazılabilir. Evrak çıktıları rapor ve analizler de kullanılabilir.

Cinsi: Bu aşamada tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun cinsini seçebilirsiniz. Stok cinsi seçimi özellikle  “üretim yönetimini” kullanmanız halinde önem taşımaktadır.

Görüntü : Bu bölüme tanıtımını yaptığınız stoka ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle görüntü alanında sağ tık yapmalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan stok resminizi bu bölüme getirebilirsiniz.

Stok tanıtım kartındaki butonlardan ikincisi detaylar butonudur. Bu buton tıklanarak, kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin bazı detay bilgilerin girişlerini yapabilirsiniz.

Ondalık Üretim/Tüketim: Eğer  tanıtımı yapılan  stok, üretim planlamalarında   decimal  (ondalık)  değerler  olarak  takip edilecek  ise  bu parametrenin onaylı olması  gerekmektedir.

Sipariş Seviyesi: İlgili stokunuzun işletmenizdeki miktarı kaça düştüğünde sipariş verilmesi gerekiyorsa, ilgili sipariş seviyesini bu alana girmelisiniz.

Hedef seviye: İlgili stokunuzdan işletmenizde bulunmasını hedeflediğiniz miktarı bu alana girmelisiniz.

Verilen sipariş birimi: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebilirsiniz. (Adet, kutu, koli gibi.) İşte bu alana da stokunuzdan sipariş verilirken kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır.

Stokunuzu birçok özellik bazında takip edebilmek için, takip detayları sekmesinde ilgili parametreleri tanımlayabilirsiniz.

Detay takip şekli: Stoklarınızın hareketlerini parti, parti+lot, seri numarası, bağ ve parti+lot+bağ bazında detaylı olarak takip edebilirsiniz. Yani irsaliye veya faturadan giriş-çıkış yaparken, istediğiniz partiden ve/veya lottan ya da stoklarınızın seri no’larına, bağlarına da parti+lot+bağına göre hareket girişleri yapılabilir. Parti-Parti+lot şeklinde takip: İrsaliye ve fatura girişlerinde, stok kodu girildikten sonra otomatik olarak parti+lot kartı ekrana gelecektir. Bu karttaki parti kodu alanına, işletmeye giren veya işletmeden çıkan stokun hangi partiden hareket gördüğü girilecektir. Lot bazında da takip varsa, bir alt satıra lot numarası girilmelidir. Daha sonra harekete ilişkin açıklama, hangi seri ve sıra numaralı siparişe istinaden giriş veya çıkış yapıldığı bilgileri girilir. Bu şekilde bir detay takip yapıldığında, Kartlar menüsündeki Parti+Lot kartından hareket özetleri de izlenebilir. Seri no bazında takip: Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, detay takip şekli olarak seri no bazında takip seçilmelidir.

Entegrasyon kodları sekmesinde, stokunuzun çeşitli durumları için (satış, iade, iskonto vb.) muhasebe hesap planındaki hesap kodları girilecektir. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışılması durumunda önem kazanmaktadır. O stok ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır.

Grup tanıtım kodları sekmesinde yer alan parametreler kapsamında daha önceden tanımlanmış olan ana grup, alt grup, marka kodu gibi grup alanları stok kartlarıyla ilişkilendirilebilir ve raporlama, analiz ile evrak çıktılarında kullanılabilir.

Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzla ilgili belirleyeceğiniz bir diğer ayrıntı, hangi birim ya da birimlerle takip edeceğinizi seçmenizdir. Bunun için birimler butonunu kullanılacaktır. Programlarımızda, uluslararası standartlara uygun olan ölçü birimleri tanımlı olarak yer almaktadır.

Stok yönetiminde bir stoku 4 ayrı birim ile aynı anda takip etmeniz mümkündür. Bu 4 ayrı birimden ilk tanımlayacağınız, ana birim olacaktır. Diğer 3 birimin, ana birim ile matematiksel bir ilişkisi olması gerekir.

Bu kartın işleyiş olarak normal stok tanıtım kartından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark, bu bölümden stoklarınız için girilecek detay bilgilerin az olmasıdır.

Stoklarınıza ilişkin barkodların tanımlamaları bu bölümden yapılacaktır. Fakat bu stokunuz, adet biriminin yanı sıra kutularda ve kolilerde de satılıyor. Bu durumda, kutu ve koli birimlerine ait barkodların da ayrıca girilebilmesi mümkündür. Böylece; kutu veya koli satış yapan elemanınız, bu kutu veya kolileri açıp, içinde adet cinsinden ne kadar stok olduğunu saymadan, direkt olarak satış yapabilecektir.  Aynı şekilde renk ve beden detayına göre takip ettiğiniz stoklar içinde ayrı ayrı barkod tanımlaması yapabilirsiniz.

Programlarımızda stok hareketleri farklı detaylarda takip edilebilir. Detay takip şekli seçildikten sonra, irsaliye ve fatura evraklarından hareket gören stoklar, yukarıdaki detay bilgilerin girilmesiyle bu bazda takip edilebilecektir. Parti veya parti+lot bazında detay takip yapılmak istendiğinde, yukarıda sıraladığımız evraklara stok kodu girildikten sonra, karşınıza otomatik olarak parti+lot ekranı gelecektir. Bu ekrandan, giriş veya çıkış hareketi yapılan stokun hangi partiden ve/veya hangi partinin hangi lotundan hareket göreceği girilecektir.

Series 9000 programlarında stoklar, cihaz seri numaralarına göre de takip edilebilmektedir. Örneğin; cep telefonu alım satımı yapan bir firma, telefonları IMEI numaralarına, televizyon alım satımı yapan bir firma ise cihazın seri numarasına göre hareket girişleri yapabilir. Bu örneklerde cep telefonu ve televizyon için tek bir stok kartı, fakat yüzlerce IMEI ve seri numaraları olabilir. İşte detay takip şekli “seri no bazında takip” olan ve hareket girişi yapılan stoklar için cihaz tanıtım kartı da otomatik olarak oluşturulmuş olacaktır.

Stok tanıtımlarını yapmadan önce bu bölümden stoklarınız için gerekli olacağını düşündüğünüz tanımlamaların programa girilmesi gerekmektedir. Örneğin; stoklarınızı üretici firmalarına, reyonlarına, markalarına, renk, beden, ya da model kodlarına göre farklı detaylarda takip etmek isteyebilirsiniz. Bu bazda takip yapabilmek için, her bir stokunuzu programa girmeden önce, ilgili grup tanıtım kartlarının açılmasında fayda vardır.

Series 9000 programlarında, bedenli stoklarınızın hareketlerini beden numaralarına göre takip edebilirsiniz. Örneğin; bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı renk, aynı kumaş, aynı fiyat vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları olduğunu düşünelim. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, depo stok durum raporlarını bedenlere göre ayrı ayrı alabilirsiniz.

Bu pencereden, hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin; miktar alanına 50 girişi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiş olacak, bu hareketleri beden detaylı raporlarda da ayrı ayrı izleyebileceksiniz.

Series 9000 programlarında stoklarınızı beden detaylarına göre takip edebileceğiniz gibi, renk detaylarına göre de takip edebilmeniz mümkündür. Örneğin; bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı kumaş, aynı beden aynı fiyat vs.) eteklerin 4 ayrı renkten oluştuğunu düşünelim. İşte sadece renkleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve renk takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, depo stok durum raporlarını renk detayına göre alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, bu programdan renk kodlarını ve kırılımlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının renk detayı parametresini -evet- seçip, bir alt satıra da ilgili stokunuzun renk kodunu girmelisiniz. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekranınızın üzerine renk kırılımlarını içeren bir pencere açılacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1