Bu eğitimde; üretim yönetimi kapsamında firma tanıtım kartı üretim, direkt işçilik maliyet ve genel üretim maliyet parametrelerinin nasıl tanıtılacağı ve kurgulanacağına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; firma tanıtım kartı üretim parametreleri, direkt işçilik maliyet parametreleri ve genel üretim maliyet parametrelerinin hangi amaçlarla ve nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Üretim modülü ile yapmanız gereken ilk işlem; sabit bilgileri programınıza tanıtmaktır. Sabit bilgi tanımlamaları; üretim sürecinde yapılan genel giderler, işçilik gideri, öngörülen iş emri muhasebe kodları ve üretim akış parametrelerinden oluşur. Bu tanımlamalar ürün sabit maliyetlerine direkt olarak etki edecektir.

Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranında yer alan Mali yıl üretim parametrelerinin girişlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerekir. Bu tanımlamalar Kuruluş programından yapılmadığı sürece maliyetlerin sağlıklı hesaplanabilmesi mümkün olmayacaktır.

Bu bölümden iş emri muhasebe hesap kodlarının girişleri yapılacaktır. İş emri muhasebe kodları iş emri kartından da girilebilmektedir. Ancak bu programdan giriş yapılırsa, her bir iş emri için standart olup muhasebe kodları karta otomatik olarak yansır.

Firma tanıtım kartında yer alan dönemsel temel maliyetler butonuna tıklandığında karşınıza onay ekranı gelecektir. Burada “Direkt işçilik maliyetleri” butonuna tıklayınca açılacak olan pencerede firmada aylar bazından oluşan işçilik değerlerinin incelenmesi mümkün olacaktır.

Genel üretim maliyetleri butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran  açılacak ve firmada aylar  bazında  oluşan genel üretim değerlerinin  incelenmesi  mümkün olacaktır.

Mali yıl üretim parametreleri ile birlikte stok maliyet parametreleri ekranında da gerekli seçimler yapılmalıdır. Stok maliyet şekli parametresi ile firmada kullanılacak stok maliyet yöntemi belirlenmeli, üretim maliyetlendirme şekli olarak  “standart maliyetlendirme” seçilmelidir.

Üretim süreci içinde üretime direkt etkisi olacak işçilik (elemanların) tanımlamaları programınızın bu bölümden yapılacaktır. Bu maliyetler üretim aşamasında öncelikle havuzlarda biriktirilecek daha sonra üretilen ürüne yansıtılması yapılacaktır. Maliyetlerin Biriktirilmesi Tekdüzen Muhasebe Sisteminde öngörülen ve işletmeler tarafından uygulanması gereken üç biriktirme havuzunu temel almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız, bu bölümden tanımlayacakları işçilik girişlerine ait maliyetleri 720’li hesaplar altında toplamalıdırlar. Programınız öncelikle sizden, tanımlanan her işçilik için başlangıçta temel alınacak maliyetin ne kadar olacağını girmenizi isteyecektir. Daha sonra bu maliyeti kendisi hesaplayacak ve üretimin gerçekleştiği aya karşılık gelen kolona otomatik olarak aktaracaktır.

Türü: Üretim sürecinde maliyeti etkileyecek işçilik türlerini (örneğin çırak, kalfa, usta gibi) bu alana isim vererek girebilirsiniz.

Biriktiği muhasebe kodu: Bu alanda sizden istenen üretim aşamasında tanımladığınız işçiliğe ilişkin maliyetin aktarılacağı hesap kodunu girmenizdir. Bu durumda bu alana girilmesi gereken muhasebe kodu 720 ile başlayan “Direkt İşçilik Giderleri” olmalıdır. Bu ekrana  ara hesaplar yazılarak  bu ara  hesaplardaki değerlerin yansıtılması da  sağlanabilir. Biriktirilen bu hesapların maliyetleri daha sonra 721 ile başlayan Direkt İşçilik Giderleri Yansıtmaya aktarılacaktır.

Yansıtma muhasebe kodu: Bulunulan  satırda  yer  alan  işçilik  giderine  ait  değerlerin yansıtılacağı  muhasebe  hesabı bu  alanda seçilmelidir. Bu alana 721 ile başlayan Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma hesabı yazılabilir.

Aktif standart temel maliyet TL: Bu alanda da yapmanız gereken, tanıtılan işçilik türü için başlangıçtaki TL maliyetinin ne kadar olacağını girmenizdir. Programınız öncelikle, bu alanda belirtilen tutarı baz alarak hesaplamalarını yapacak sonrasında bu işçilik türü için temel alınacak maliyeti üretimin gerçekleştiği aylara aktararak devam edecektir. Dolayısıyla ekranınızın bu alanından sonra gördüğünüz aylara ilişkin Temel Maliyet TL tutarları programınız tarafından hesaplanıp yansıyacaktır.

İşçilik parametreleri girildikten sonra, ürün tanıtım kartının Direkt İşçilik Maliyet çarpanları ekranına işçilik giderlerinin hepsi isim ve aktif temel maliyet tutarı ile birlikte yansıyacak ve sizden direkt işçilik maliyet çarpanlarını girmeniz istenecektir. Bu giriş sonrasında üretilen ürünlerdeki işçiliğin birim standart maliyetinin ne kadar olduğu otomatik olarak hesaplanacaktır.

Üretim sürecinde yapılan ve ürün sabit maliyetlerine etki eden tüm genel giderler bu bölümden programa tanıtılacaktır. Örneğin; genel işletme giderleri, nakliye giderleri, hamaliye giderleri gibi. Üretim aşamasında, standart genel üretim maliyetleri de işçilik maliyetleri gibi öncelikle havuzlarda biriktirilecek daha sonra üretilen ürüne yansıtılması yapılacaktır. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Standart Genel Üretim Maliyetleri için öngörülen hesaplar 730 Genel Üretim Giderleri olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu bölümden tanımlanacak tüm genel giderlere ilişkin maliyetler 730’lu hesaplar altında toplanmalıdır. Daha sonra bu hesaplar üretim tamamlandığında 731’li hesaplara yansıtılması yapılacaktır.

Türü: Üretim süreci içinde etkili olacak genel giderlerin isimleri bu alana girilmelidir.  (Nakliye Gideri,  Genel Giderleri gibi.)

Biriktiği muhasebe kodu: Yukarıda ki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi maliyetler üretim aşamasında öncelikle havuzlarda biriktirilecek daha sonra üretilen ürüne yansıtılması yapılacaktır. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen, üretim aşamasında tanımladığınız genel gidere ilişkin maliyetin aktarılacağı hesap kodunu girmenizdir. Bu durumda bu alana girilmesi gereken muhasebe kodu 730 ile başlayan Genel Üretim Giderleri olmalıdır. Bu ekrana  ara hesaplar yazılarak  bu ara  hesaplardaki değerlerin yansıtılması da  sağlanabilir. Biriktirilen bu hesapların maliyetleri daha sonra 731 ile başlayan Genel Üretim Giderleri Yansıtmaya aktarılacaktır.

Yansıtma muhasebe kodu: Bulunulan  satırda  yer  alan  genel üretim  giderine  ait  değerlerin yansıtılacağı  muhasebe  hesabı bu  alanda seçilmelidir. Bu alana 731 ile başlayan Genel Üretim Gideri Yansıtma hesabı yazılabilir.

Aktif standart temel maliyet TL: Bu alanda da yapmanız gereken, tanıtılan genel gider türü için başlangıçtaki TL maliyetinin ne kadar olacağını girmenizdir. Programınız öncelikle, bu alanda belirtilen tutarı baz alarak hesaplamalarını yapacak sonrasında bu gider türü için temel alınacak maliyeti üretimin gerçekleştiği aylara aktararak devam edecektir.

Genel parametreler girildikten sonra, ürün tanıtım kartının Genel Üretim maliyet çarpanları ekranına genel giderlerin tümü isim ve Aktif Temel Maliyet tutarı ile birlikte yansıyacak ve sizden genel gider çarpanlarını girmeniz istenecektir. Bu giriş sonrasında üretilen ürünlerdeki genel giderin Birim standart maliyetinin ne kadar olduğu otomatik olarak hesaplanacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1