Bu eğitimde; iş emri muhasebe grup ve kod tanıtım kartı ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra üretim evrakları ve muhasebe bağlantısı örnekleri anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; iş emri muhasebe grup ve kod tanıtım kartının hangi amaçla, nasıl kullanıldığını ve muhasebe grup kodlarının açıklamalarını öğreneceksiniz. Ayrıca üretim evrakları ile muhasebe bağlantılarının nasıl yapıldığını örnekler eşliğinde fark edeceksiniz.

İş Emri Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım Kartı

Ortak özellikleri bulunan iş emri kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu iş emirlerine ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak iş emri kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle ki; bazı hammaddeler takip edildikleri döviz cinslerine göre ve kullanıldıkları yarı mamul, ara mamullere göre farklı muhasebe kodlarına sahip olabilirler. Bu durumda ilgili iş emri kartlarının hesap kodlarını tek tek girmek yerine tek bir muhasebe hesabı tanımlayarak giriş yapabilirsiniz. Bunun için bu bölümden her bir iş emri kartının dahil olabileceği muhasebe hesaplarının neler olacağı belirlenecek ve programa tanıtılacaktır.

İlk madde/Malzeme maliyeti birikim: İş emriyle üretime fiili olarak sevk edilen madde ve malzeme giderlerine ait muhasebe hesap kodu bu alana girilecektir. Stok maliyet birikim hesapları 710 ile başlayan hesaplardır.

Yarı mamul-üretim maliyeti: Üretim süreci sonunda ortaya çıkan yarı-ürün maliyetlerinin hangi muhasebe hesabına atılacağını bu alanda belirleyeceksiniz. Yarı mamul-üretim maliyet hesap kodları 151 ile başlayan hesaplardır.

Hizmet-üretim maliyeti birikim: İş emriyle,  tüketilmek üzere hizmet üretimine sevk edilen madde ve malzemelere ilişkin hizmet-üretim maliyeti birikim hesabına (örneğin fason maliyetleri) ait muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. Bu hesaplar 740 ile başlayan hesaplardır.

İlk Madde/Malzeme  maliyeti yansıtma: İş emrinin tamamlanmasıyla ortaya çıkan ve ürün sarfiyat kartı yardımıyla hesaplanacak olan stok maliyetleri hangi muhasebe hesabı ile yansıtılacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Stok maliyet yansıtma hesapları 711 ile başlayan hesaplardır.7

Hizmet üretim maliyeti yansıtma: İş emrinin tamamlanmasıyla ortaya çıkan ve ürün sarfiyat kartı yardımıyla hesaplanan madde ve malzeme maliyetlerinin yansıtılacağı muhasebe hesap kodu bu alana girilecektir. Hizmet maliyet yansıtma hesapları 741 ile başlayan hesaplardır.

Fiili direkt işçilik maliyeti yansıtma: Üretim sürecinde ortaya çıkan işçilik maliyetlerinin yansıtılacağı muhasebe hesap kodu bu alana girilecektir. İşçilik maliyeti yansıtma hesapları 721 ile başlayan hesaplardır.

Fiili genel üretim maliyeti yansıtma: Üretim sürecinde ortaya çıkan genel üretim maliyetlerinin yansıtılacağı muhasebe hesap kodu bu alana girilecektir.

Muhasebe hesaplarını girmeye başlamadan önce muhasebe hesaplarının hangi iş emri grubuna ait olacağı ve bu grubun ismi girilmelidir.

İş emri tanıtım kartının ana ekranındaki muhasebe grup kodu alanına da ilgili iş emri kartının ait olduğu muhasebe grup kodu girilecektir. Aynı ekran üzerinde yer alan entegrasyon kodları butonu tıklandığında, iş emri kartınıza ait bütün muhasebe hesap kodlarının (bu bölümden yaptığınız girişlerden alınarak) otomatik olarak ilgili alanlara geldiğini göreceksiniz.

İş emri tanıtım kartında, “standart maliyetlendirme muhasebe kodları” sekmesinde yer  alan “Varsayılanları ata” buton öğesi ile istenildiğinde öngörülen iş emri muhasebe kodları  karta otomatik olarak yansır.

Üretim Evrakları ve Muhasebe Bağlantısı Örnekleri

Bir üretime çıkış  fişi, Mikro Yazılım programlarında  bulunan  anında  entegrasyon özelliği ile  kayıt  edildiği anda  bu evraka  bağlı muhasebe fişi otomatik olarak oluşacaktır. Bu fiş ekranın en alt kısmında yer alan “detay” butonuna tıklayarak stok hareket detay ekranına gidin. Daha sonra burada muhasebe fişine git butonuna tıklayın.

Ekrana  gelen  muhasebe fişindeki hesap kodu sütununda; ilgili hammaddenin stok tanıtım kartında yer alan 150’li hesabın  alacak olarak işlendiği . İlgili iş emrinde yer alan ilk madde ve malzeme birikim hesabının ise borç olarak işlendiği görülecektir. 

Bu şekilde  üretime  sevk edilerek  fiili olarak depodan  eksilen  stok miktarı  paralel olarak  stok muhasebe  kodu  olan  150  hesapta da  alacaklanmış olacak. Aynı zamanda stoktan çıkarak üretime yüklenmesi  gereken  bu malzeme  maliyet  değeri 710  hesapta ilgili iş emri ile  üretilecek  ürüne  yüklenmek üzere  beklemeye alınacaktır.

Ürün giriş fişinde evrak numarası, tarih, iş emri kodu bilgileri girildikten sonra kolonların olduğu satırda F6 tuşu ile üretim planlama fişi ile ürün değerleri ekrana taşınarak evrak oluşacaktır. Bu ekranda yer  alan  Birim malzeme  maliyeti  kolonuna  bu evrakta  yer  alan  iş emrine  daha  önce  iş emri ile sevk edilmiş olan  değer hesaplanarak bu evrakta  yer  alan ürüne  yüklenecektir.

Üretime  sevk fişi örneğinde  olduğu  gibi önce detay butonuna tıklayarak hareket detayı ekranına gidin, daha sonra ise “Muhasebe fişine git” butonuna tıklayın.

Oluşan muhasebe  fişinde “ürün tanıtım kartında”  seçili olan  152  hesaba ürün girişi yapıldığı için “borç kaydı” yapılacaktır. Üretime  yüklenen  malzeme  maliyeti  kadar  711  hesaba “alacak kaydı” yapılacaktır.

151 Hesaplara  ise Kuruluş programında Sistem- Sistem ve program parametreleri- Program akış parametreleri (091400)-Üretim parametreleri sekmesinde yer alan  ayara bağlı olarak borç ve alacak  değeri kaydı  atılmıştır. Bu parametre ile  firmada  eğer üretim aşamasında  yarı mamul stoklarının  üretimi  yapılmıyor ve parametre pasif ise muhasebe fişinde  olduğu  gibi  151  hesaba  eşit tutarda  Borç-Alacak kayıtları  atılacaktır. Eğer  firmada  yarı mamul stokları var  ve  üretimi  yapılıyor  ise “İş emri yarı mamül muhasebe kodları değerlendirilmesin” parametresi aktif olmalıdır. Bu durumda  ilgili yarı mamul stok kartlarında tanımlı olan muhasebe  kodları  çalışacaktır.

Fasona çıkış fişinde evrak numarası, tarih, fasoncu kodu, iş emri seçimleri yapıldıktan sonra evrakın stok satırlarına geçin ve bu alanda F6 tuşu ile malzeme plan fişini çağırarak, fasoncuya gönderilecek stokları ekrana getirin. Daha sonra evrakı “sakla” butonu ile kaydedin.

Fason çıkış fişinde önce detay butonuna daha sonra açılacak olan hareket ekranında ise muhasebe fişine git butonuna tıklayın.

İlgili hammaddenin  stok tanıtım kartında  yer  alan   150’li hesap “alacak” olarak  işlenecektir. İlgili iş emrinde  yer  alan “ilk madde ve  malzeme  birikim” hesabı(710) ise  “borç” olarak işlenecektir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1