Bu eğitimde; üretim işlemi yapılan ürünlere ilişkin tanımlanan kart listelerinin ve üretim hareketlerinin aşamalarına ait evrak listelerinin hangi menüler aracılığı ile alınacağına dair bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; üretim yönetimi kapsamında kullanılan kart ve evrak listelerinin neler olduğunun yanı sıra hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldığını öğreneceksiniz.

Üretimi yapılacak ürünlere ilişkin tanımlanan kartlar ile üretimin hareket aşamasına ait evrakların dökümleri, üretim yönetimi altında bulunan kart ve evrak listeleri menüsündeki programlarla alınmaktadır.

Ürünlerinizin, hammaddelerinizin, üretim ile ilgili iş emirlerinizin ve üretim planınıza ilişkin bilgilerin detayları ile birlikte döküldüğü bölümdür.

Kart listeleri menüsünün ilk programı ürün listelerine ayrılmıştır. Bu bölümden, ürün tanıtım kartından yarı ürün/ürün ve ara ürün olarak tanımlı olan stoklarınızın dökümlerini alacaksınız. Programa girdiğinizde sizden sadece döküm yerini seçmeniz istenecektir. Döküm yeri seçildikten sonra, tanımlı olan ürünler kodları, isimleri, birimleri (4 ayrı birim yan yana listelenecektir) ve birim sabit maliyetleri ile birlikte listelenecektir.

Bu program üretim aşamasında kullandığınız hammaddelerin dökümlerine ayrılmıştır. Bu bölümden, yarı ürün/ürün ve ara ürünlerinizin dışında stok kartları açılan stoklarınızın (ki bunlar büyük bir olasılıkla hammaddelerdir) dökümlerini alacaksınız. Programa girdiğinizde sizden sadece döküm yerini seçmeniz istenecektir. Döküm yeri seçildikten sonra, hammaddeler kodları, isimleri, birimleri (4 ayrı birim yan yana listelenecektir) ve KUR9000/Servis/Stok Sipariş Parametreleri/Stok Maliyet Parametreleri bölümünden seçtiğiniz maliyet hesap şekline göre bulunan birim maliyetleri ile birlikte listelenecektir.

Bu program ile üretilecek ürünlere ilişkin oluşturmuş olduğunuz iş emri kartlarının dökümleri alınacaktır. Böylece istediğiniz iş emri kartlarını detayları ile birlikte tek bir ekranda listeleyebilecek hatta yazıcıdan çıktısını alabileceksiniz. Bunun için öncelikle dökümünüze dahil olacak iş emirlerine ilişkin parametrelerin girilmesi gerekir.

Bu bölümden programınızın Üretim Planlama ve izleme/Üretim Plan Matrisi bölümünde tanımlamış olduğunuz plan dosyalarının içerikleri listelenecektir. Programa girdiğinizde sizden sadece hangi üretim planına ait liste alacağınızı belirlemeniz istenir. Bunun için karşınıza gelecek ekranın Matris Kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden Matris Kodunu seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte üretim plan matrisi içeriği ekrana gelecektir. Bu bilgiler plan dosyasındaki, üretilecek ürünlerin kodları ile dönemler olarak ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.

Listeler menüsünün ikinci seçeneği, programınızın Hareket modülünden girilen Üretime sevk fişleri, Ürün giriş fişleri, Fason çıkış fişi, Fason giriş fişi, Üretim fişi vb. evrakların dökümlerini içermektedir.

Üretime çıkış fişlerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Her iki sıralama şekline göre alınan üretime çıkış fişi dökümlerinin içeriğinde herhangi bir fark yoktur. Bu iki döküm arasındaki en önemli fark; sıralama şekli ve parametre girişlerindedir.

Bu bölümden, üretime sevk edilip daha sonrasında depolara girişi yapılan ürünlere ait ürün giriş fişlerini evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listeleyebileceksiniz.

Üretim aşamasında fason olarak yaptırılan işler var ise, bunlar fason firmalara Hareket/Fason çıkış fişi menüsünde yer alan programlar ile sevk edilmektedir. Dolayısıyla bu bölümden de fason çıkış fişlerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak dökümleri alınacaktır.

Fason giriş fişi listelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Her iki sıralama şekline göre fason giriş fişi dökümlerinin içeriğinde herhangi bir fark yoktur. Bu iki döküm arasındaki en önemli fark; sıralama şekli ve parametre girişlerindedir.

Bu evrakın programımızda yer almasının temel amacı, iş hacmi yoğun olan işletmeler için aynı ekran üzerinden hem üretime çıkış hem de ürün giriş fişlerinin girilebilmesine imkân vermesidir. Üretim fişi, üretime çıkış ve ürün giriş fişlerinin birleştirilmiş hali olarak düşünülmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, üretime sevk edilen ürünler için çıkış, ürün girişleri içinde giriş ifadesinin kullanılmasıdır. İşte programınızın bu bölümünden de üretim fişlerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak dökümleri alınacaktır. Her iki sıralama şekline göre üretim fişlerinin dökümlerinin içeriğinde herhangi bir fark yoktur. Bu iki döküm arasındaki en önemli fark; sıralama şekli ve parametre girişlerindedir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1