Bu eğitimde; Üretim Hareket Fişleri, Aktif İş Emri Operasyonları, İş Emri Operasyonları, Operasyon Menüsünün İşlevlerine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; üretim hareket fişlerinin oluşturulması, kullanımı, iade edilmesi işlemlerinin manuel veya iş emri operasyonlarından nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

Üretime sevk fişiyle üretim sürecinin iş emrinden sonraki ilk aşamasını gerçekleştireceksiniz. Üretime sevk fişi “normal” ve “iade” olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşmuştur. İade fişi, üretimden iade edilen stokların girişlerinin yapıldığı fiştir. •Üretime sevk fişiyle, hangi üründen ne kadar üretileceği girilerek üretimin startı verilecektir. •Üretime sevk fişiyle, hangi üründen ne kadar üretileceği girilerek üretimin startı verilecektir. •Ürünler ayrı ayrı sevk edilebilecekleri gibi toplu olarak da sevk edilip toplu iadeleri de alınabilir.

Üretim evrak girişlerinde evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi parametreleri bütün evraklarda ortak alandır.

Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin; evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak no’su girilip tab tuşuna basıldıktan sonra imleciniz hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (üretime sevk fişi, ürün giriş fişi) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1’den başlar. Örneğin; evrak no alanına “ALİ” girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine “ALİ” girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o “evrak no” altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.

Evrak Tarih: İlgili evrakın (üretime sevk fişi, ürün giriş fişi) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse “belge tarihi” olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız “evrak tarihi” karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Bu alandaki tarih girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelen takvim ekranından faydalanabilirsiniz.

İş emri kodu: Üretime çıkış fişinin hangi iş emrine bağlı olarak girildiği bu alanda belirtilecektir. İş emri kodlarını satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden seçebilirsiniz. İş emri ismi: İş emri kodu girişine göre, iş emrinin ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Kodu: Bu alanda üretime sevki yapılacak ürün belirlenecektir. Fakat ürün kodunu manuel olarak veya F10 ekranından seçip giremezsiniz. Eğer böyle bir giriş yaparsanız, o ürün için sarf edilecek malzemelerin ilgili depodan çıkışları yapılamaz. Bu alanda F6 tuşlarına basarak üretimini yapacağınız ürün için planlama fişinden girmiş olduğunuz değerleri otomatik olarak bu ekrana girebilirsiniz. Dolayısıyla üretiminiz planla fişinde belirttiğiniz miktar kadar olacaktır.

Ürün kodlarının seçimi için F7 tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza genel reçete çağırma başlıklı küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede F10 listesini kullanarak ürünün stok kodunu seçebilirsiniz. Ürün kodunu girince, ürün ismi bir alt satıra otomatik olarak gelir. Daha sonra üretime sevk edilecek ürün miktarını girmeniz gerekmektedir.

Gerekli parametrelere ilişkin tanımlamaları yaptıktan sonra girdiğiniz miktar kadar üretim yapılabilmesi için, hangi hammadde ve/veya yarı üründen ne kadar sarf edilmesi gerektiğini, bunların birim fiyatlarıyla tutarlarını ekranınıza otomatik olarak getirmiş olacaktır.

Kodu: Üretime sevkini yapmakta oluğunuz ürününüz için sarf edilmesi gereken stokların kodlarıdır. İsmi: Üretime sevkini yapmakta oluğunuz ürününüz için sarf edilmesi gereken stokların isimleridir. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depodan üretime sevk edildiği bu alanda yer alır. Miktar: F7 ekranından girdiğiniz miktar ya da F6 plan çağırma tuşu ile çağırdığınız miktar kadar üretim yapabilmek için, ilgili satırdaki stoktan sarf edilmesi gereken miktardır. Br.: İlgili satırdaki sarf malzemesinin birimidir. (adet, metre, kilogram…vb.)

Birim fiyat: Kuruluş programınızın Sistem/Program Akış Parametreleri/ Üretime sevk fişlerinde anında maliyet hesaplanmayacak parametrelerini “hayır olarak belirtmiş iseniz bu alana ilgili satırdaki sarf malzemesinin birim fiyatı otomatik olarak gelecektir. Birim fiyat; Kuruluş/Stok-Sipariş Parametreleri/ Stok Maliyet Parametreleri bölümünden seçtiğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre bulunur. Tutar: Ekranda seçili olan stoktan tüketmek girdiğiniz miktar kadar ürün elde edebilmek için, ilgili satırdaki stoktan ne kadar tutarında harcama yapılacağını bu alanda göreceksiniz.

Eğer Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının üretim parametreleri sayfasında “7-) Üretime Sevkte Miktar Kontrolü” parametresini “evet” olarak belirtilmiş iseniz F7 ekranından girdiğiniz miktar, iş emri planlama fişinde belirttiğiniz miktar ile karşılaştırılacak dolayısıyla daha fazla miktar girmeniz engellenecektir. Sadece bu miktarı, yine Program akış parametreleri (091400) ekranının üretim parametreleri sayfasının “8-) Ürün Giriş Fişinde Fazla Karşılanabilme Yüzdesi” parametresine gireceğiniz oran kadar artırabilirsiniz. (%50 ya da %20 gibi.)

Ürün giriş fişi; üretim sürecini tamamlayıp ürün (veya ara ürün) haline gelen stokların mamul depolarına girişlerinin yapıldığı fiştir. İlgili parametreleri tanımlayarak ürünlerinizin mamul deponuza aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

Kodu: Üretim sürecini tamamlayıp, ürün haline gelmiş ve şu anda da ilgili deponuza girişini yapmakta olduğunuz ürününüzün kodunu bu alana giriniz. Bu alanda kayı seçimi yapmak ya da ilgili kayıtları çağırmak için 4 farklı tuş kombinasyonu kullanabilirsiniz.

Depo: Üretim sürecini tamamlayıp girişi yapılacak ürünler için ürün tanıtım kartının “öngörülen depo” alanında belirtilen depo numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer seçilen ürünün farklı bir depoya girişi yapılacaksa bu durumda bu alanda F10 tuşuna basılarak depo seçimi yapılmalıdır.

Miktar: Deponuza girişini yapmakta olduğunuz ürün miktarını bu alana girmelisiniz. Eğer Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri/Ürün Girişinde Miktar Kontrolü parametresini “evet” olarak belirtmiş iseniz bu alana girdiğiniz miktar ile iş emri planlama fişine girdiğiniz dolayısıyla üretime sevk ettiğiniz miktarı karşılaştırılacak ve daha fazla miktar girişi yapmanız engellenecektir.Sadece bu miktarı, yine Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri/Üretime Sevk/Ürün Giriş Fişinde Fazla Karşılanabilme Yüzdesi parametresine gireceğiniz oran kadar artırabilirsiniz. (%50 yada %20 gibi.)

Birim malzeme maliyeti: Kuruluş programınızın program akış parametreleri (091400) ekranının Maliyet parametreleri sayfasında yer alan Ürün Giriş Fişlerinde Anında Maliyet Hesaplanmayacak parametresi “hayır olarak belirtilmiş ise Üretim sürecini tamamlayıp deponuza girişi yapılan ürünün birim malzeme maliyeti bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Yani, bu ürün için ürün reçetesinde tanımlı olan malzemelerin maliyetidir.

Toplam malzeme maliyeti: Kuruluş programınızın program akış parametreleri (091400) ekranının Maliyet parametreleri sayfasında yer alan Ürün Giriş Fişlerinde Anında Maliyet Hesaplanmayacak parametresi “hayır olarak belirtmiş iseniz Üretim sürecini tamamlayıp deponuza girişi yapılan ürünlerin (miktar alanında görülen ürün miktarı için) toplam malzeme maliyeti bu alana yansıyacaktır.

Birim genel üretim: Üretim sürecini tamamlayıp deponuza girişi yapılmakta olan ürünün maliyet muhasebesi işlemleri sonrasında aldığı pay bu kolona atanacaktır.

Toplam genel üretim maliyeti: Üretim sürecini tamamlayıp deponuza girişi yapılmakta olan ürünün maliyet muhasebesi işlemleri sonrasında hesaplanan toplam genel üretim maliyeti bu kolona atanacaktır.

Ürün maliyeti hesaplanırken 3 faktör rol oynar. Bu 3 faktörün 3 faktörün hesaplamaya tabi tutulmasıyla, ürün malzeme ve sabit maliyeti ortaya çıkmaktadır. •Kuruluş programının Stok Sipariş Parametreleri/ Stok maliyet parametreleri (092740) bölümünden seçilen maliyet hesap şekli parametresi •Ürün tanıtım kartından yapılan girişler (bunlar ürün sabit maliyetini oluşturmaktadır.) •Ürün reçetesinden yapılan girişler (bunlar ürün hammadde maliyetini oluşturur.)

Üretime sevk ettiğiniz stoklarda herhangi bir hata veya bozukluk varsa, bu malzemeler üretimden iade edilecektir. Sevk fişleri bölümünün ikinci programıyla, üretimden gönderilen iade fişlerinin (dolayısıyla iade edilen malzemelerin) girişleri yapılacaktır.

Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın aynı ekran üzerinden birden fazla iş emri için hem üretime sevk hem de ürün giriş fişlerini girebilmelerini sağlamaktır. Dolayısıyla iş hacmi yoğun olan firmalarda evrak girişlerini daha da hızlandırmaktır. Bu evrakı bir anlamda üretime sevk ve ürün giriş fişlerinin birleştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Bu evrakı diğer evraklarımızdan ayıran temel özellikte iş emirlerinin evrakın hareket satırlarından seçilebiliyor olması, dolayısıyla birden fazla iş emri seçimine imkân tanımasıdır.

Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen; evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra Giren/Çıkan miktar alanlarında üretime sevk edilecek ürünün bilgilerini girmelisiniz. Bu bilgilerden sonra ürün kodu ve diğer parametre alanlarına ilişkin bilgilerin girişi yapılabilir.

Bu program, üretime sevk edilen hammaddelerden ne kadarının tüketildiğini girmek için hazırlanmıştır.

Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden iş emri kodunu girmeniz istenir. İş emri kodu girilince iş emri ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecek. Daha sonra sıra üretim aşamasında fason firma ile çalışmış iseniz, ilgili fason firmanın kodunu girmeye gelmiştir. Bunun için fasoncu kodu alanından F10 tuşu yardımıyla fason firmanızı seçebilirsiniz. Daha sonra hareket satırı konumunda F7 tuşu yardımıyla ürün sarfiyatlarını ekranınıza aktarmalısınız. F7 ekranına girişlerinizi tamamlandıktan sonra, girdiğiniz miktar kadar ürün elde edebilmek için tüketilmesi gereken hammaddeler kod ve miktarları itibariyle evrakınıza gelecektir. Aynı zamanda, bu hammaddeler tüketilirken üretilen ürün kod ve miktarları da ekranınızda yerini alacaktır. Eğer tüketilen miktar da farklıysa, bu miktarı da değiştirebilirsiniz. İş emri raporlarında, üretime sevk edilen ve bu fiş ile tüketimi girilen hammaddelere ilişkin bilgileri listelemeniz mümkündür.

Üretim evraklarını manuel olarak evraklardan oluşturabildiğimiz gibi “Aktif iş emri operasyonları” (230071) ve  “İş emri operasyonları” (230074) ile de oluşturmanız mümkündür. Aktif iş emri operasyonları ile kullanıcılarımız; istedikleri tarih aralığında iş emri durumu aktif olan iş emirlerini toplu olarak listeleyeceklerdir. Böylece kullanıcılarımız hangi tarihte hangi ürünün ne miktarda ve hangi iş emri ile üretileceğini ve iş emirlerinin aktifleşme tarihlerini anında görecekler ve üretim evraklarını operasyon butonu ile oluşturabileceklerdir.

Seçili iş emirlerini kapat: Bu seçenek yardımıyla kullanıcılarımız, istedikleri iş emirlerini (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) aynı anda kapalı duruma getirebileceklerdir. Bu işlem sonrasında ilgili iş emirleri artık kapanmış iş emri operasyonları (230071) ekranından izlenecektir. Seçili iş emirlerini planlanmış duruma getir: Bu seçenek yardımıyla aktif olan iş emirlerini planlanmış duruma getirebileceksiniz. Bu işlem sonrasında ilgili iş emirleri artık planlanmış iş emri operasyonları (230070) ekranından izlenecektir.

Seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için üretime sevk fişi ayrı ayrı olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza geleceklerdir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Üretime çıkış fişi (233110) oluşturmuş olacaksınız. Seçili iş emirlerinin ürün giriş fişini yap: Bu seçenek ile aktif durumda olan iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin ürün giriş fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için ürün giriş fişi ayrı ayrı bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza geleceklerdir. Tabi bu işlem öncesinde ilgili ürünler için üretime sevk fişlerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Ürün giriş fişi (233210) oluşturmuş olacaksınız.

Seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için ürün çıkış ve girişlerinin tek bir ekrandan gerçekleştirilebildiği Üretim hareket fişi (233000) evrakını otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirlerinizi hem sevk edebilecek hem de ürün girişlerini yapabileceksiniz. Seçili iş emirlerini toplu üretim hareket fişini yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin toplu ürün giriş fişini yap seçeneğini çalıştırdığınızda, iş emirleriniz için toplu ürün giriş fişiniz hazırlanmış olarak karşınıza geleceklerdir. Tabi bu işlem öncesinde ilgili ürünler için üretime sevk fişlerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için Toplu ürün giriş fişi (233215) oluşturmuş olacaksınız.

Seçili iş emirlerinin operasyon tamamlama evrakını yap: İstediğiniz iş emri satırını (birden fazla iş emri seçimi yapılabilir) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Seçili iş emirlerinin operasyon tamamlama evrakını yap seçeneğini çalıştırdığınızda, her bir iş emri için üretim operasyon tamamlama evrakı ayrı ayrı evrak halinde hazırlanıp karşınıza gelecektir. Yani bir iş emri satırına ait operasyon tamamlama evrakı hazırlanıp gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra diğer iş emri satırına ait operasyon tamamlama evrakı karşınıza gelecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde aktif durumda olan iş emirleriniz için ayrı ayrı Operasyon tamamlama evrakını (238500) oluşturmuş olacaksınız. Seçili iş emirlerinin toplu operasyon tamamlama evrakını yap: Bu seçenek ile de kullanıcılarımız istedikleri iş emri satırları için üretim operasyon tamamlama sonuçlarını tek bir evrak içinde oluşturabileceklerdir. Yani seçilen her iş emri kartı için ayrı ayrı operasyon tamamlama evrakı oluşturmak yerine hepsinin tek bir evrak içinde yazılmasını sağlayacaklardır. Bunun için de öncelikle iş emri kartları belirlenmeli ve bu seçenek çalıştırılmalıdır. Bu işlem sonrasında üretim operasyon tamamlama evrakınız seçtiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak hazırlanacak ve karşınıza gelecektir.

Seçili iş emirlerinin fasona çıkış fişini yap: Bu seçenek ile kullanıcılarız istedikleri iş emri satırları için Fasona çıkış fişini otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Daha sonra bu evraka üretim yönetiminin evraklar menüsünde yer alan Fasona çıkış fişi (233310) evrakında ulaşabileceklerdir. Seçili iş emrinin üretim hareketleri toplu giriş formu: Bu seçenek ile seçilen iş emri için Üretim hareketleri toplu giriş formu (233001) ekranına ulaşılacak ve iş emrine ait tüm ayrıntılar tek bir ekrandan izlenip revize edilebileceği gibi (operasyon tamamlama evrak bilgilerine ulaşmak, işemri bilgilerini, üretimdeki hataları, gecikmeleri incelemek vb.) ürün giriş ve çıkışlarına ait evraklar oluşturulabilecektir.

Bu operasyonda yer alan Operasyon butonu çalıştırıldığında; “aktif iş emri operasyonlarında” açıkladığımız (230071) tüm operasyonları içeren ekran açılacaktır. Böylece kullanıcılarımız tek bir operasyon ekranında farklı durumlardaki iş emirlerine ait uygulamaları yapabilecekler aynı zamanda üretim evraklarını da aktif iş emri operasyonlarında açıkladığımız yöntemlerle tek bir operasyon ekranından yararlanarak oluşturabilecekler.

Üretime sevk ettiğiniz stoklarda herhangi bir hata veya bozukluk varsa, bu malzemeler üretimden iade edilecektir. Sevk fişleri bölümünün ikinci programıyla, üretimden gönderilen iade fişlerinin (dolayısıyla iade edilen malzemelerin) girişleri yapılacaktır.

Üretim sürecini tamamlayıp, ürün olarak depolarınıza girişleri yapılan stoklarda herhangi bir hata veya bozukluk tespit edilirse, bu stokların imalat bölümüne iadeleri söz konusu olur. İşte bu stokların bulundukları depodan iadeleri için ürün giriş iade fişi programını kullanacaksınız.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1