Bu eğitimde, tamir servis yönetimi kullanımının amacı ve tamir servisi yönetimi içerisinde yer alan modüllere ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. Eğitimi tamamladığınızda, tamir servis yönetiminin işletmeler açısından önemini fark etmenin yanı sıra bu yönetim modülünün doğru bir şekilde kullanımına ilişkin temel bilgilere sahip olacaksınız.

Bu ürün ile işletme içinde veya dışında bulunan servis noktalarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Müşterilerinizden gelen (garanti dâhilindeki ve haricindeki) servis taleplerini bir tuşa basarak ilgili servis noktasına iş emri olarak atayabilir, servis operasyon süreçlerinizi tüm detayları ile takip edebilirsiniz. Parça dâhil/hariç servis fatura düzenlemek ve anında muhasebe bağlantısı yapabilmek mümkündür.

Tamir Servis Modülü seri numarası ile takip edilen cihazın satışından sonra son tüketici ile “bakım sözleşmesi” yapılmasını, bu sözleşme gereği taahhüt edilen bakım ziyaretleri için ziyaret tarihleri tablosunun oluşturulmasını, yapılan ziyaretlerin veya ziyaret dışı bakımların bakım evrakı ile kayıtlara geçirilmesine olanak tanımaktadır. Yapılan bakım tüketiciye fatura edilecekse, bakım evrakını faturaya çağırmanız da mümkündür.

Bakım talep evraklarımız bakımı yapılacak cihaza yönelik birçok ayrıntının girilebileceği şekilde yapılandırılmıştır. Verilen hizmet ve kullanılan stok kaydı aynı ekrandan girilebilmektedir. Ayrıca satır bazında açıklama girişi yapabilmek de mümkündür. Talep geliş şekli, Servis ücreti, Servisin verilme yeri, Bakımı yapan personel bilgisi, Servis bilgisini müşteriye iletme yöntemi.

V15 serisi programlarımızda bakımı yapacak çalışanlar için ekip oluşturulabilecektir. Dolayısıyla bakımla hangi ekibin ilgilendiği, ne kadar süre içinde ve hangi müşteri için çalışma yaptığının bilgisi işlenebilecektir. Ekip tanımlamaları, Ekip tanıtım kartı (822420) ekranından gerçekleştirilecektir. Ekipte bulunan personellerin tanıtımı da Cari personel tanıtım kartı (822410) ekranından yapılacaktır. Ayrıca bu ekipler cari kartına da bağlanabilmektedir. Servisi, taşeron firmalarımızın gerçekleştirdiğini düşünürsek yeni yapılanma sayesinde bu durumları da kontrol altına alabiliyor olacağız.

Servis sırasında karşılaşılan arıza kayıtları gruplandırıp, sınıflandırabilecektir. Bu tanımlamalarda programın Arıza grupları tanıtım kartı ve Arıza sınıfları tanıtım kartı ekranlarından yapılacaktır. Daha sonra bu tanımlamalar programın Arıza tanıtım kartı ekranıyla ilişkilendirilecek ve arıza giderme süresi ekrandan tanımlanabilecektir. Örneğin; firmamızın hem beyaz eşya hem de saat sattığını düşünelim. Bu durumda ürünler ile ilgili arıza kategorileri farklı tanımlanabilecek ve arızalar sınıflara ayrılarak daha etkin raporlama yapılabilecektir.

Servise gelen cihazlar için kullanılacak yedek parçaların seri numaralarının girilmesi, yedek parçaların garanti kapsamında olup olmadığının belirtilmesi, eğer garanti kapsamında ise garantinin başlama ve bitiş tarihinin girilmesi amacıyla Cihaz tanıtım kartı (11720) ekranına parça garantisi, parça seri numarası, parça garanti başlama ve bitiş tarihi alanları eklenmiştir. Ayrıca, cihazların servise gelişi ve gönderilişinde kargo ile çalışılacaksa buna ilişkin bilgiler için Kargo tanıtım kartı ekranı kullanılabilir.

Serviste çalışan ekipler için vardiya düzenlemesi yapılabilecektir. Hangi ekibin hangi vardiyada çalışacağı belirlenecek ve performans değerlendirmesi yapılabilecektir. Vardiya tanımlamaları da programın Takvim tanıtım kartı ve Takvimli vardiya takip formu ekranlarından yapılacaktır.

Servis talepleri karşılığında müşteriye hangi malzemenin ve hangi hizmetin verileceğine ilişkin servis planlaması yapılabilecek ve her bir servis için iş emri kartı oluşturularak, takip edilebilecektir.  Bu amaçla programlarımızda, servis iş emirleri menüsü altındaki; •Servis iş emri kartı, •Servis iş emri malzeme planlama fişi, Servis iş emri rota planlama fişi, ekranları kullanılabilir. Planlama bu ekranlardan manüel yapılabileceği gibi talepler karşılığında otomatik olarak da oluşturulabilecektir.

Servise gelen cihazların geçirdiği tüm operasyonların süre bazında takibi yapılabilecektir. Yani hangi cihazın ne kadar süre incelemede kaldığı, onay için ne kadar beklediği, tamamlanma sürecine ne kadar zamanda geçtiği gibi detaylar tek bir ekranda sunulacak ve kullanıcılarımız bu bilgilerle sağlıklı analiz gerçekleştirebileceklerdir. Bu amaçla servis iş emri kartına «süre bilgileri» sekmesi eklenmiştir.

Servis iş emri formu tanımlama (822441) ekranı ile servise gelen cihazların bakımlarına yönelik oluşturulan servis iş emirleri, servis iş emri malzeme planlama fişi, rota planlama, ekip tanıtım kartı, tüketici kartı gibi birçok alanı kullanarak; bunlara evrak detayı ve evrak açıklamaları da dahil olmak üzere; içeriğini tamamen kendilerinin belirleyeceği form dosyaları hazırlayıp, dökümlerini alabileceklerdir.

Planlama menüsünde yer alan Bakım talep fişinden servis iş emri oluşturma ve izleme (825500) ekranı ile de kullanıcılarımız servis iş emirlerini aldıkları talepler doğrultusunda otomatik olarak oluşturabilecek, sonrasında da bu iş emri kartlarından yararlanarak servisin durumunu operasyon menüsünde yer alan seçeneklerle belirleyebilecek, bakım kabul evraklarını oluşturabileceklerdir.

Operasyon menüsünde sunulan seçeneklerle servise yönelik oluşturulmuş iş emirlerinin durumları incelenecek, onayı verilecek ve bu ekranlardan bakımlara yönelik bakım evrakları oluşturulup servis iş emirlerinin kapanışları gerçekleştirilecektir.

Herhangi bir nedenden dolayı bakımı iptal edilen cihazlar için iptal tanımlamaları yapılabilecek ve bu tanımlamalar ilgili cihazın kartına operasyon ekranlarımızdan otomatik olarak işlenebilecektir. Bu amaçla programlarımıza iptal tanıtım kartı başlıklı menü eklenmiştir. Bu menüden yapılan tanımlamalarda operasyon ekranlarında «iptal edildi» seçeneği seçildiği an açılacak ve kullanıcılarımızın cihaz bakımının hangi nedenden dolayı iptal edildiğini girmesine olanak tanıyacaktır.

Bakımı yapılacak cihazlara yönelik Kuruluş programının Yorum Ekranı (91750) bölümünden önemli görülen detayların girileceği yorum sayfası tanımlanabilecek ve bu yorumlara evraklardan ulaşılabilecektir.

Yönetim menüsüne eklenen Bakım kabul evrakları detaylı gözlem (828015) ekranı ile kullanıcılarımız, bakıma gelen cihazlara ait her ayrıntıyı geniş çaplı inceleyebileceklerdir. Yani cihazların bakım talep aşamasından bakım kabul evrakına kadarki süreçlerini, servis iş emri kartlarını, bakımda kullanılan malzemeleri ve verilen hizmetleri ayrıntılı olarak görebilecek. Ayrıca, hangi cihaz için ne gibi düzenlemeler yapılmış sorusuna detaylı cevabı yine bu form sayesinde inceleyebileceklerdir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1