Bu eğitimde; tamir servis yönetim modülünde yer alan cihaz tanıtım kartlarına ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; cihaz tanıtım kartlarının neler olduğunu ve hangi amaçlarla kullanılacağını öğreneceksiniz.

Üretici olan veya distribütörlük yapan firmalar, üretilen veya dağıtımını yaptıkları ürünleri seri numaraları ile takip etmektedir. İlgili ürünün dağıtıcıya, dağıtıcıdan son tüketiciye, son tüketicide arızalanan ürünün firmaya geri dönüşüne ve bakım hizmetlerine dek uzayan bir takip süreci söz konusudur. İşte “Tamir Servis Merkezi Yönetimi” modülü arızalanan ve bakımı yapılan ürünün takibinin yanı sıra bakım işlerini yürüten personele kadar bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Tüketici Tanıtım Kartı

Tüketici tanıtım kartı, satışı yapılan veya satış sonrasında firmaya geri dönen cihazın kimden geldiğini tanımlamaya yarayan bir karttır. Başka bir ifade ile cihazı elinde bulunduran son tüketiciler, bu karttan programa girilecektir.

Tüketici tanımlamaları yapıldıktan sonra, cihazın ilk hareketi ile birlikte otomatik olarak açılmış olan cihaz tanıtım kartına, bu cihazın bulunduğu son tüketici kodu girilebilir. Bundan sonra ilgili cihaz ile olan işlemlerde cihaz seri numarası ile birlikte tanımlanan tüketici kodları da kullanılacaktır.

Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın istedikleri tüketici kartlarını kilitli duruma getirerek “Bakım kabul evrakı (824000)” ve “Bakım evrakında (823000)” bu tüketicileri seçtikleri zaman işlem yapmalarına engel olmaktır.

Tüketici ve adres bilgilerini girmek için “Adres ve yetkili” butonları kullanılmalıdır. İki farklı butonun olma sebebi, tüketicinin birden fazla adresi olma ihtimali  göz önünde bulundurulduğu içindir.

Cihaz Tanıtım Kartı

Stoklar, cihaz seri numaralarına göre takip edilebilmektedir. Örneğin; cep telefonu alım satımı yapan bir firma, telefonları IMEI numaralarına göre hareket girişleri yapabilir. Yani cep telefonu için tek bir stok kartı, fakat yüzlerce IMEI numaraları olabilir. İşte cihaz tanıtım kartı, stokların seri numarasına göre son durum bilgilerini ekrana yansıtan bir takip kartıdır. Bu şekilde takip yapabilmek için stokların tanıtım kartlarında, detaylar sekmesinde “detay takip şekli” olarak “seri no bazında takip” seçilmelidir.

Cihaz tanıtım kartına, tüketici kodunu iki farklı durumda girebilirsiniz: Cihaz satıldığı zaman tüketici ile bakım sözleşmesi yapıldıysa, bu durumda sözleşme evrakı ile birlikte cihaz kartına da tüketicinin kodunu girebilirsiniz. Cihazlar direkt olarak sizden değil de bayileriniz veya dağıtıcılarınız kanalı ile satışa sunuluyorsa, bu durumda cihazın son tüketicisini satış sonrasında hemen cihaz kartına giremeyebilirsiniz. Direkt satışın olmadığı durumlarda cihazların son tüketicileri ancak cihaz herhangi bir nedenle firmaya geri döndüğünde (arızalandığında vb.) programa girilebilir.

Diğer Cihaz Tanıtım Kartları

Teknik servis hizmeti veren firmalar için hem işin takibi hem de kolay çözümlenmesini sağlayan cihaz arızalarının tanıtımı bu karttan yapılacaktır. Örneğin; ürettiğiniz her bir stokta ortaya çıkabilecek olası arızaları (tüp değişimi, kumanda değişimi) bu program ile tanıtabilirsiniz.

Bu kart ile amacımız; bakımı yapılacak cihazların durumlarını “çalıntı ürün, iade alındı, iade alınacak, montaj, onarılıyor, servis içi kullanım, hurdaya ayrıldı” vb. şekilde tanımlamalar yaparak belirlemek ve evrak içinden bu tanımlamaların seçilmesini sağlayabilmektir. Program çalıştırıldığında yapılacak tek işlem, cihazın durumuna ait  uygun bir kod ve isim girişi yaparak kartı kaydetmektir. Daha sonra bu kartlar bakım evrakında(823000) “Cihaz” alanından seçilecek ve bakımı yapılacak cihazın ne durumda olduğu tanımlanacaktır.

Ziyaret takip tanıtım kartı ile cari firmalarınıza (veya bayilerinize) yapılan ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, listeler menüsünden bu kartların toplu dökümlerini alabilirsiniz. 

Vardiya tanıtım kartı ile amacımız; servis elemanlarının hangi vardiyaya bağlı olarak çalıştığının ve bu çalışma sürecinde gösterilen performansların programa girilmesini sağlayacak ilk adımı oluşturmaktır. Vardiya kartının çalışma saatlerini belirlemek için ekranınızın üst bölümünde yer alan “Vardiya saatleri” sekmesini tıklamalısınız.

Servis elemanlarının vardiyalarına ilişkin çalışma takvimlerini belirleyebilmeleri için öncelikle takvim kartlarının programa tanıtılması gerekecektir. İşletmenizde tüm servis elemanları için aynı vardiyalar kullanıyor ise her biri için çalışma takviminin belirlenmesinde tek bir takvim kartının tanımlanması yeterli olacaktır. Eğer vardiya saatleri farklılık gösteriyor ise, bu durumda takvim tanımlamaları ayrı ayrı olmalıdır. Çünkü cari personel tanımlama bölümünden her bir servis elemanı için baz alınacak vardiyalar -dolayısıyla vardiya kartlarının çalışma tarihleri-, takvim kartlarının seçilmesi ile belirlenecektir. Daha sonra bu takvim kartları, programınızın takvimli vardiya takip formu bölümünden vardiya kartları ile ilişkilendirilecektir.

İşletmenize ilişkin “çalışma takvimi” bu bölümden oluşturulacaktır. Çünkü tanımlanan vardiya kartlarının takvim ekranı ile ilişkilendirilmesi bu bölümden gerçekleştirilecektir. Böylece geçmiş yıllara ilişkin çalışma takvimlerini inceleyebilecek hatta gelecek yıllara ilişkin çalışma takvimini oluşturabileceksiniz.

Vardiyanın tanımlanacağı hücreyi seçip, sağ tık yapılınca açılacak menüden “vardiya seç” seçeneği tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında vardiya seçimi yapılmalıdır. Böylece seçilen vardiya takvim ekranına aktarılmış olacak ve ilgili gün vardiyanın “vardiya tanıtım kartı” ekranından belirlenen renge boyanacaktır.

Ekip tanıtım kartı ile Cihaz bakımlarıyla ilgilenen çalışanlar gruplandırılıp, ekipler halinde takip edilebilecektir. Böylece hangi ekipte hangi personelin çalıştığı, hangi saatte hangi cihazın bakımıyla ilgilendiği, sonucun ne olduğu gibi detaylar ayrıntılarıyla izlenebilecektir.

Bakım için servise gelen ve bakımı yapılıp müşteriye teslim edilen cihazların geliş ve gönderiliş biçimlerinin kargo olması durumunda, hangi kargo firmaları ile çalışıldığının bilgisini kayıt altında tutabilmek için “Kargo tanıtım kartı” kullanılacaktır.

Firmanızda servisi verilen cihazlarınıza ait arıza bilgilerini gruplayabilirsiniz. Böylece hangi cihazın hangi arıza grubuna ait olduğunu daha kısa sürede belirleyebilirsiniz. Bu kartta yapılan tanımlamalar “Arıza tanıtım kartı (822000)” ekranından seçilecek ve tanımlanan arıza kartındaki cihaz arızasının hangi gruba ait olduğu girilebilecektir.

Arıza sınıfları tanıtım kartı ile firmanızda servisi verilen cihazların arızalarına ait sınıflandırmalar yapılacak daha sonra ilgili sınıflar arıza tanıtım kartı ile ilişkilendirilecektir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1