Bu eğitimde; stok yönetim ekranlarının kullanımına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; stok yönetimi ekranlarının işlevselliği ve kullanımı hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olacaksınız.

Stok kartları yönetimi; tüm stoklarınızın tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır.

Stok kartları yönetimi ekranı sayesinde, stoklarınızın kart bilgileri haricinde de birçok kritik işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Stokların işlem gördüğü depolar, Reçete bilgisi, Yeni stok tanımlaması, Stokların hareket akışlarına ilişkin evraklar, Çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümleri.

Stok bilgilerini tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin; sadece sizin seçeceğiniz ana sağlayıcılara ait stokları listeleyebileceğiniz gibi istediğiniz beden ve renk grubuna ait stokları da listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde sınırlamanızı, stoklarınızın üretici kodlarına göre de gerçekleştirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem; istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir.

Herhangi bir stok kaydı üzerinde sağ tıklama ile stokunuza ilişkin tüm detaylara ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir.

Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için özel filtrelemeler yapılabilecektir. Örneğin; sadece BYN* kodu ile başlayan stokları listeleyebileceğiniz gibi fiyatı 100 ve üzerinde olan stokların listesini de alabileceksiniz. Bunun için filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır.

Yönetim ekranlarında Shift veya Ctrl tuşları ile birlikte farenizin sol tuşuna basarak aynı anda birden fazla stok satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Örneğin; listelenen kayıtlardan birinci satırdaki stok kaydıyla birlikte beşinci satırdaki stok kaydını aynı anda seçip sadece bu stokların kolonları için toplam alabilirsiniz. Ayrıca her kayıt üzerinde «Enter» tuşuna basarak ilgili satırdaki stokun tanıtım kartına ulaşabilirsiniz.

Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında sağ tık yaparak, açılacak pencereden “Alan seçicisi” parametresini seçmeniz ve başlıkları sürükle bırak yöntemi ile aktarmanız yeterlidir. Kolon başlıklarını ekleyip, kaldırabileceğiniz bir başka yöntem; ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan “Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu kullanmanızdır.

Kolon başlıkları üzerinde sağ tık yaptığımızda gelen seçenekler yardımıyla: •Kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. •Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilir, miktar, tutar bakiye vb. kolonlar için dip toplam alabilirsiniz. •Kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı ya da tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz.

Yönetim ekranına geçmeden stok seçimi yapacağınız stok detay filtreleme ekranının karşınıza gelmesini istiyor iseniz kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400)/Stok parametrelerinde “stok yönetim ekranında filtre” seçeneğini “evet” olarak seçmelisiniz.

Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve kullanıcılarınız için birçok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak “Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim ve analiz” menüleri, hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur.

Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak; tutar, bakiye toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, sadece seçtiğiniz stok kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Ayrıca kolon başlıklarını, programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüşü sağlayabileceksiniz.

Aktarım menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, Text, Xml, Html). Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir karta ait çeşitli detaylarda hazırlanmış bilgiye ulaşabileceksiniz. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile stoklarınıza ilişkin birçok detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Hareket detaylarını, sipariş durumlarını, hangi stokun hangi cariden alındığını ya da hangi cariye satıldığını, depolardaki stok miktarlarını, satın alma şartı evraklarını ve buna benzer birçok bilgiye anında ulaşabileceksiniz. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de stoklarınızın bağlantılı olduğu barkodların detayını, hangi depolarla ilişkili olduklarını ve reçete bilgilerini anında görüntüleyebileceksiniz.

Stok yönetim ekranından çıkmadan yeni stok ve benzer stok tanımlaması yapılabilir  mi?

Bunun için yapılacak  işlem; imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt ya da sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız. Ardından yönetim menüsünde size uygun olan seçeneği seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Stok yönetim ekranından birden fazla stok kartı seçilerek işlem yapılabilir mi?

Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse’unuzla tablonuzda yazdırma ya da detay bilgilerini görmek istediğiniz stok kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz stok satırının basına (.) işaretini koyacaktır.

Stok yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir mi?

Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz ya da ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir.

Stok hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm stoklarınızın; •İstediğiniz tarihler arasında, •İstediğiniz depolardan, •İstediğiniz evrak tipi ile gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketlerini detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Yani bu ekranda stoklarınızın, sadece X deponuzdan sadece depo fişi ile gerçekleştirmiş olduğu hareketlerini listeleyebileceğiniz gibi, sadece irsaliye ve fatura evraklarına ait hareketlerini listeleyebileceksiniz.

Bu ekranda birden fazla depo ve evrak tipi seçebilirsiniz. Evrak tiplerini aynı anda seçilmiş duruma getirmek için F8, seçimlerini kaldırmak için F9 tuşlarından yararlanabilirsiniz. ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın tarih alanında konumlandırabilir ve hareketlerinizin hangi tarih aralığında listelenmesi gerektiğine ilişkin giriş yapabilirsiniz.

Stok yönetimi ekranında birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için operasyon menüsünü kullanabilirsiniz.

Evrak satırları üzerinde ALT+E tuşlarına basmanız ya da programınızın üst yarısında tanımlı olan kısa yol tuşlarından “yeni stok hareket evrakı” tuşunu tıklamanız durumunda aşağıdaki ekran açılacak ve seçimleriniz doğrultusunda yeni bir evrak kaydı gerçekleştirebileceksiniz.

Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın, hem genel olarak hem de istedikleri depolar bazında mevcut olan stok miktarlarını, satılabilir durumda olan stok miktarlarının ne kadar olduğunu her bir depo için ayrı ayrı izleyebilmelerine, en son detay olarak da tüm depolar bazında stoklarının toplam mevcutlarının ne kadar olduğunu tek bir ekrandan görebilmelerine olanak sağlamaktır.

Parti-lot detaylı seçenek ile amacımız kullanıcılarımızın, ekranda listeledikleri stokların parti-lot detaylarını da izleyebilmelerini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken tek işlem ilgili seçeneğin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesidir.

Ekranın üst bölümünde yer alan “Stok filtreleme formu” butonunu tıklayarak programdan çıkmadan stok seçimi yapacağınız parametre ekranına ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine ekranın üst bölümünde yer alan yönetim, analiz ve bağlantı menülerindeki seçenekler yardımıyla ekranda yer alan stoklarınızla ilgili bir çok detaya anında ulaşabileceksiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1