Bu eğitimde; işletme bünyesinde gerçekleşen stok uygulamalarının tanıtım ve takibinin yapılabilmesi için gerekli olan bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; stok uygulamaları ve stok yönetimi menüsü ile ilgili olarak temel düzeyde bilgi sahibi olacaksınız.

Stok Yönetimi

Bu kart ile firmanın bünyesinde kullanılacak stokların tanıtımları yapılacaktır. Stok kodu, adı, vergi türleri, muhasebe entegrasyon kodları, birim tanımları ve diğer alanlar kullanım tercihlerine göre doldurulmalıdır.

Stok grup tanıtım kartları ile stoklara ait grup kodları, raf adresleri, marka kodları, renk kodları gibi tanımlamalar yapılabilmektedir. Bu tanımlı kartlar stok kartlarında seçilerek evraklarda renk-beden vb. seçimler yapılabilmektedir. Ayrıca stoklara ait raporlar ve analiz küplerinde detaylı bilgi için kullanılabilmekte ve evrak dizaynlarında bu alanlar tanımlanabilmektedir.

Stok diğer tanıtım kartları ile varsa işletmede kullanılacak stok kod yapısı tanımlamaları özellikle e- fatura uygulamasında kullanılacak multi kod tanımları, paket tanımları, kalite kontrol değerleri gibi tanımlamalar yapılabilmektedir.

Hesap tanıtım kartları ile  kasa tanıtımları, cari kartı tanıtımları yapılabilmekte aynı zamanda föyler ile ilgili kartların hareketleri de incelenebilmektedir.

Reçeteler menüsü ile stok reçetesi, maliyetli, reçete, sarf veya montaj reçetesi tanımlanabilmektedir. Bu işlemler sonrasında; Stok-Evraklar-Stok virman fişi oluşturma altında yer alan; sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma(019510) ile stok reçetesinden stok virman fişi oluşturma uygulamaları çalıştırılabilecektir. Toplu kart açma işlemleri menüsü ile toplu stok depo kartı, tanımlanmış alternatiflere göre toplu stok kartı açılması, genel amaçlı, beden ve renk detaylı, asorti detaylı otomatik barkod oluşturulması işlemleri yapılabilecektir.

Föy ekranları kullanılarak, stokların farklı hareket türlerine göre (sipariş hareketleri, parti lot hareketleri, konsinye hareketleri gibi) evraklara kolayca erişilerek bağlantıları incelenebilmektedir.

Evraklar menüsü altında yer alan evrak türleri ile depolar arası sevk evrakları, sarf- fire gibi ambar evrakları, iade de dahil alış-satış irsaliyeleri, alış-satış faturaları ve ekranda görülen diğer evraklara ait kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kart yönetimi menüsü ile sisteme kayıtlı stok kartları, barkod kartları, parti lot kartları ile tüm stok hareket evrakları gerekirse filtrelenerek hızlıca ekrana alınabilir, yazdırabilir ve yönetebilir.

Operasyonlar menüsü ile depolar bazında stok operasyonları, etiket yazdırma gibi barkod etiket operasyonları, stok hareketlerinin maliyetlenmesi operasyonları, irsaliye-yükleme emri gibi operasyonlar gerçekleştirilmekte ve bu ekranlarda yer alan butonlar kullanılarak bağlantıları izlemek, analiz etmek gibi işlemlerde gerçekleştirilebilmektedir.

Raporlar menüsü ile stokların istenirse  gruplanarak seçilecek maliyet yöntemine göre dönemsel maliyet ve envanter değerlerinin raporlanması, stok hareket ekstrelerinin alınabilmesi, parti lot bazında raporlama yapılabilmesi, konsinye stok hareketlerinin izlenebilmesi ve zengin rapor yapısından yararlanarak diğer raporlarında alınabilmesi mümkündür.

Analizler menüsü kullanılarak satış dağılım analizleri, alış dağılım analizleri yapılabilmekte ve stok analiz rapor oluşturma ile istenilen değerler ile rapor oluşturulabilmektedir. Ayrıca stok analiz  raporu döküm ile de raporlama yapılabilmektedir.

Listeler menüsü ile stok kartları, barkodlar, reçetelerin listelerinin alınması ve sistemde kayıtlı olan irsaliye – fatura ve diğer stok evraklarının listelenebilmesi, çıktı olarak alınabilmesi, Excel’e aktarılabilmesi işlemleri yapılabilmektedir.

Grafikler menüsü ile miktarsal ve finansal  olarak satışların  ve  stok grubu envanterinin grafik olarak izlenebilmesi, analiz edilebilmesi sağlanacaktır.

Sayım işlemleri menüsü ile sayım sonuçlarının manuel girilerek ya da dosyadan aktarım ile sisteme girilebilmesi, kesinleştirilerek stok durumlarının oluşturulması ve sayım ile ilgili raporların sistemden alınması işlemleri yapılabilecektir.

Barkod etiket basım modülü ile barkod tasarımları yapılabilmekte ve etiket basım işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kategori yönetim modülü ile stoklar için kategorilerin tanıtımı yapılabilmekte stok kartları ile ilişkilendirilen kategorilerin kategori ağacı ile izlenebilmesi analiz ve bağlantı butonları kullanılarak detaylı inceleme yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Enflasyon düzeltmesi muhasebesi uyarlamaları menüsü ile stoklara ilave maliyet yedirme işlemi gerçekleştirilebilmekte ve enflasyon düzeltmesi muhasebesi raporları sistemden alınabilmektedir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1