Bu eğitimde; işletme bünyesinde stok operasyon işlemlerinin yapılması için kullanılacak menüler ve özellikleri anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; stok operasyon işlemlerinin nasıl yapılacağını temel özellikleri ile birlikte öğreneceksiniz.

Bu program ile kullanıcılarımız; öncelikle parametreler ekranından seçmiş oldukları stokların yine bu ekrandan seçecekleri depolardaki mevcut miktarlarının ne kadar olduğunu detaylı olarak izleyebileceklerdir. Bu programın en önemli özelliği kullanıcılarımıza, ekrana yansıyan bilgiler doğrultusunda istedikleri stoklara ilişkin depolar arası sevk fişi, şube sipariş fişi ve satın alma talep fişini otomatik olarak düzenlenebilmelerine imkân tanımasıdır. Zaten operasyon evrakları ile de genel amacımız, birçok işlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Programı çalıştırdığınızda karşınıza ilk olarak parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu aşamada; depolardaki durumlarını izlemek istediğiniz stoklar için stok kod aralığı ya da stok kod yapısı alanlarına uygun girişler yapılmalıdır. Daha sonra da seçilen stokların hangi depolardaki durumları izlenecek ise “depo seçimi” alanından istediğiniz depoları seçmenizi bekleyecektir. Birden fazla depo seçilebilir. Bu alanda F8 tuşuna basarak tüm depoları seçili duruma getirebilir F9 tuşuna basarak da seçimleri kaldırabilirsiniz.

Seçtiğiniz stokların seçtiğiniz depolardaki mevcut miktarları, stokların kodu, adı ve takip edildiği birim bilgisi ile birlikte ayrı başlıklar halinde ekranınızda listelenecektir. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir.

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (hareket föyü, dönemsel satış tablosu vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır.

İstediğiniz stok satırını mouse ile seçip operasyon menüsünden, seçili stokları depolar arası sevk et seçeneğini seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz stoku hangi depodan, hangi depoya transfer edeceğinizi yani kaynak depo ve hedef depo seçimi yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolar arası sevk fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde depolar arası sevk fişini doldurmuş olacaksınız.

Seçili stoklar için depolar arası satış fişi oluştur seçeneğini seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz stoku hangi depodan, hangi depoya satış işlemi yapacağınızı belirlemek yani kaynak depo ve hedef depo seçimi yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolar arası satış fişi (012600) evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde depolar arası satış fişini doldurmuş olacaksınız.

Bu parametre sayesinde seçtiğiniz stoklar için şube sipariş fişini otomatik olarak düzenleyebileceksiniz. Bunun içinde öncelikle yapılması gereken, mouse göstergesiyle stok satırının işaretlenmesi ve operasyon menüsünden bu seçeneğin seçilmesidir. Daha sonra yapılması gereken siparişlerin hangi depodan hangi depoya verileceğinin yani kaynak depo ve hedef deponun belirlenmesidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra şube sipariş fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktar belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde şube sipariş fişini doldurmuş olacaksınız.

Talep fişi oluşturulacak stok belirlendikten sonra, operasyon menüsünün bu seçeneğini çalıştırdığımızda karşınıza ilk başta parametreler ekranı gelecektir. Bu ekrandan satın alma talebini oluşturacağınız evrak için sorumluluk merkezini ve ilgili depoyu satır sonu butonundan seçerek enter tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında Satın Alma Talepleri evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş sayesinde satın alma talep evrakınız tamamlanmış olacaktır.

Sipariş fişine çevrilecek hareket detayları belirlendikten sonra bu seçenek çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, seçilen hareketin hangi sipariş fişine (Talep/temin) çevrileceğinin belirlenmesidir. Daha sonra sırasıyla; siparişin hangi depo için, hangi seri ve sıra numarasında hangi cari için düzenleneceği belirlenmelidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istenen sipariş fişi (talep/temin) oluşacaktır.

Alış ya da satış irsaliyesi düzenlenecek hareket detayları belirlendikten sonra bu seçenek çalıştırıldığında yapılması gereken öncelikli işlem, seçilen hareketin alış mı yoksa satış hareketi mi olacağının belirlenmesidir. Daha sonra sırasıyla; irsaliyenin hangi depo için, hangi seri ve sıra numarasında hangi cari için düzenleneceğinin belirlenmesi gerekecektir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istenen irsaliye evrakı oluşacaktır.

Tıpkı irsaliye hareketinde olduğu gibi bu seçenek ile de alış ya da satış faturası düzenlenecektir. Bunun için öncelikle yapılması gereken, seçilen hareketler için alış mı yoksa satış faturası mı düzenleneceğinin seçilmesidir.  Akabinde de faturanın hangi depo için, hangi seri ve sıra numarasında hangi cari için düzenleneceği seçilmelidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istenen fatura evrakı oluşacaktır.

Bu program ile kullanıcılarımız; parti-lot bazında takip edilen stokların depolardaki mevcut miktarlarının ne kadar olduğunu, parti kodunu, lot numarasını, giren-çıkan ile eldeki miktarı ve planlanan sevkiyatın ne kadar olduğunu detaylı olarak izleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza, “Çoklu depo seçimi” ve “Stok filtre formu” başlıklı parametreler gelecektir. Bu düzenleme sayesinde kullanıcılarımız istedikleri özelliklere sahip stokların istedikleri depolardaki durumlarını listeleyip depolar arası sevk fişi, depolar arası sipariş fişi, talep fişi gibi işlemleri gerçekleştirebileceklerdir. Bu ekran üzerinde yapılan bir başka düzenleme, ekrana yansıyan Parti-lotlara ilişkin Parti-lot tanıtım kartından belirlenen tüm alanların yansımasıdır.

Bu program ile kullanıcılarımız, stokları için tanımladıkları barkodların toplu etiket basımını gerçekleştireceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığında son fiyatları değişmiş olan stokların barkodlarını listelemek istediğiniz sorulacaktır. Daha sonra stok kod aralığı ya da stok kod yapısı alanlarındaki tercihleriniz sonucunda ilgili stokların barkoduna ait bilgiler başlıklar halinde ekranınıza yansıyacaktır. Bunlar kısaca, barkod tanıtım kartından girilen barkod bağlantı tipi, stok kodu-adı, stok bar kodu, tipi, içeriği, stok rengi, bedeni, master barkodu, stok son fiyat değişim tarihi, barkod oluşma tarihi, ana ve alt grup kodu-adı, reyon kodu-ismidir.

Bağlantı menüsündeki “Barkod etiket operasyonu” seçeneğiyle de ilgili satırda bulunduğunuz stoğa ait birden fazla barkod var ise bu stoğa ait barkod detayları listelenecektir. Operasyon menüsünde yer alan seçenekler ile seçili evrakları silebilirsiniz veya “Seçili evrakların toplu etiket basımı” seçeneği ile de karşınıza çıkan parametre ekranında etiket adedi, depo ve mevcut olanların basılıp-basılmayacağını belirleyerek etiket basma işlemini tamamlamış olacaksınız.

Bu program ile kullanıcılarımız, Stok depo detay tanıtım kartı (011900)’ndan tanımladıkları tüm bilgileri toplu halde listeleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden stok detayını görmek istediğiniz depoları seçmeniz istenecektir, akabinde de stok kriteri ve stok kriteri kod yapısını belirleyerek depo detaylarını inceleyebilirsiniz. Böylece karşınıza stok kodu, ismi, depo no, adı, tedarikçi, hedef kar, fiyat, döviz cinsi, sipariş seviyesi gibi bilgiler kolon başlıkları halinde görüntülenecektir.

Operasyon menüsündeki seçenekler ile seçili kayıtları silebilirsiniz veya seçili depolara ait depo kartı olmayan stoklar için yeni kart oluşturabileceksiniz. Ekranda yer alan  “Değişiklikleri kaydet” butonuyla da ilgili satırla ilgili girişini yaptığınız değişiklikler saklanmış olacaktır.

Belirtilen dönemler içinde hareket görmüş tüm stoklara ilişkin satılan malın maliyet fişlerinin otomatik olarak oluşturulduğu bölümdür. Özellikle mali tablolardan Satışların Maliyeti Tablosunun doğru bir şekilde alınabilmesi için, belirli aralıklarla bu programdan satılan malların maliyet fişleri oluşturulmalıdır. Program çalıştırıldığında, seçilen maliyet hesaplama şekline göre satılan mallarınızın maliyetleri bulunacak ve maliyetler MUHASEBE modülünde satışlarınızın şekline göre;  •Yurt iç satışlar için Satılan ticari mallar maliyeti hesabına, •Yurt dışı satışlar için Yurt dışı satılan mal maliyeti hesabına, •Depolar arası satışlar için Depolar arası satış maliyeti, •Bağlı ortaklıklara yapılan satışlar içinde Bağlı ortaklıklara yapılan satışlar maliyeti, hesaplarına borç,  Ticari Mallar Hesabına alacak kaydedilerek maliyet fişi oluşturulacaktır.

Program çalıştırıldığında yapılacak tek işlem; maliyet fişlerinin hangi dönemler içinde oluşturulacağının belirtilmesidir. Dönem seçimiyle birlikte programınız otomatik olarak muhasebe fişini oluşturacaktır.

Bu operasyon programı ile amacımız; kullanıcılarımızın alış ve satışlarına yönelik düzenlemiş oldukları irsaliyeleri listeleyebilmeleri, hemen sonrasında da seçecekleri irsaliye satırları için seri bir şekilde fatura evrakı düzenleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Program çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, hangi tarihler arasında hangi depolar için hangi irsaliyelerin (giriş, çıkış, normal, iade) listeleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte programınız isteklerinize uygun olan irsaliye satırlarını listeleyecektir. Bu aşamada yapılması gereken, faturaya çevrilecek irsaliye satırlarının tek tek belirlenmesi ve ekranın üst bölümünde “Operasyon” başlıklı menüde yer alan “Seçili satırları faturaya çevir” veya “Seçili satırları ana cariye fatura et” seçeneğinin çalıştırılmasıdır.

Bu seçenek çalıştırıldığında, parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşılacaktır. Bu ekranda aşağıdaki seçimler yapılmalıdır: Fatura tipinin açık ya da kapalı olarak seçilmesi, Fatura kapalı olarak düzenlenecekse hangi kasaya işleneceğinin belirlenmesi, Oluşturulacak faturanın takip edileceği evrak numarasının girilmesi, Faturaların irsaliyelerin düzenlendiği tarihe göre mi yoksa günün tarihine göre mi düzenleneceğinin seçilmesi, Oluşacak faturaların otomatik olarak dökülüp dökülmeyeceğinin belirtilmesi, Aynı cariye ait irsaliyelerin tek bir fatura içinde düzenlenip düzenlenmeyeceğinin seçilmesi.

Bu parametre ile amacımız, listelenen irsaliye satırlarının direk stokların ana sağlayıcılarına faturalanabilmesi sağlamaktır. Bu seçenekte de kullanıcılarımız aşağıdaki özelliklere ilişkin belirlemelerde bulunacaklardır: Fatura tipinin seçimi, Evrak numarası, Faturanın hangi tarihe (irsaliye tarihi/günün tarihi) göre oluşturulması, Faturanın otomatik dökülüp dökülmeyeceğini.

Bu operasyon ekranı ile amacımız; irsaliye evraklarına ait hareketleri evrak bazında listeleyip, kullanıcılarımıza faturaya çevrimini gerçekleştirecekleri irsaliye evraklarını seçmede kolaylık sağlamaktır. Yani bir irsaliye evrakından girilen tüm satırları (stok hareketlerini) ayrı ayrı listelemek yerine, tek bir satırda listeleyip evrak bazında seçimi hızlandırmaktır. Bu operasyonu İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ekranından farklı kılan irsaliyelerin satır bazlı değil, evrak bazlı listelenmesidir.

Program çalıştırıldığında yapılması gereken; •Hangi tarih aralığında düzenlenen irsaliyeler için fatura kesileceğinin, •Hangi depolardaki irsaliyelerin listeleneceğinin, •Hangi hareket tipine ait irsaliyeler için fatura girişinin yapılacağının, belirlenmesidir. Yani normal giriş çıkış irsaliyeleri için mi ya da iade giriş çıkış irsaliyeleri için mi düzenleneceği seçilecektir. Bu belirlemeler doğrultusunda istenen özelliklere uyan irsaliye evrakları listelenecektir. Bu aşamada kullanıcılarımıza düşen hangi irsaliye evrakı için fatura düzenleyeceklerse ilgili evrak satırında konumlanmaları ve faturalaştırma işlemini gerçekleştirmeleridir. Fatura çevrim işlemleri bu ekranın operasyon başlıklı menüsünde sunulan “Seçili satırları faturaya çevir” ve “Seçili satırları ana cariye fatura et” seçeneklerinin çalıştırılmasıyla yapılmaktadır.

Seçili satırları faturaya çevir seçeneği seçildiğinde sizden oluşturulacak fatura için belirleyici olacak parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yani oluşturulacak faturanın tipinin açık ya da kapalı olarak mı düzenleneceğini, fatura kapalı olarak düzenlenecekse hangi kasaya işleneceğinin belirlenmesi, oluşturulacak faturanın takip edileceği evrak numarasının girilmesi, faturaların irsaliyelerin düzenlendiği tarihine göre mi yoksa günün tarihine göre mi düzenleneceğinin seçilmesi, oluşacak faturaların otomatik olarak dökülüp dökülmeyeceğinin belirtilmesi, en son olarak da aynı cariye ait irsaliyelerin tek bir fatura içinde düzenlenip düzenlenmeyeceğinin seçilmesi istenecektir. Bu belirlemeler sonrasında fatura otomatik olarak oluşacaktır.

Ana cariye fatura et seçeneği ile amacımız listelenen irsaliye satırlarının direk stokların ana sağlayıcılarına faturalanabilmesini sağlamaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1