Bu eğitimde; stok maliyetlendirme sürecinde kullanılacak programlar ve satılan malın maliyetlendirme fişinin oluşturulması aşamaları temel özellikleri ile anlatılacaktır.Bu eğitimi tamamladığınızda; stok maliyetlendirme sürecinde hangi programları ne amaçla kullanacağınızı öğrenecek ve satılan malın maliyetlendirme fişini oluşturabileceksiniz.

Bu program ile amacımız, işletmede kullanılmış olan stok hareket  evraklarının seçilecek  dönemler  arasında  sağlıklı olarak  maliyet  değerlerinin oluşmasını  sağlamaktır.Bu menü ile işletmeler  maliyetlendirmelerini seri bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Stok maliyet parametreleri (092740)  menüsünde  seçilen  maliyet  yöntemine  göre stok hareketlerinin maliyetlendirilmesi  gerçekleşecektir. Programı çalıştırdığınızda sizden hangi tarih aralığındaki stok hareketlerinin maliyetlendirileceğini belirlemeniz istenecektir. Tarih aralığı girişinizle birlikte fişleriniz maliyetlendirilmeye başlayacaktır.

Maliyetlendirme işlemleri menüsünün bu programı, sadece parametreler ekranından girilecek dönem itibariyle ve özet dosyadan yürüyen ağırlıklı ortalamaya göre maliyetleri hesaplayacaktır. Dönemsel yürüyen ağırlıklı ortalamada maliyet, o ay içinde işletmeye giren stok değerlerinin çıkan stok değerlerine bölünmesi ile elde edilecektir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen; maliyetlendirme işlemine tabi olacak stokları tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarından belirlemenizdir. Ekranın üst bölümünde yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonunu kullanarak da istediğiniz kriterlere uyan stokları belirleyip maliyetlendirme yapabilirsiniz. Stok seçiminden sonra belirlenecek en son detay maliyetlendirme için baz alınacak dönemin seçilmesidir.

Programı çalıştırdığınızda sizden hangi stok koduna ait hareketlerinin maliyetlendirileceğini belirlemeniz istenecektir. Bu girişlerden sonra stok koduna ait hareketlerinizin maliyetlendirilmesi ve  muhasebe fişleri oluşturulmaya başlayacaktır.

Dahili stok hareket evraklarının  stok maliyetlerinin kesinleşmemesi gibi nedenlerden dolayı muhasebeye sonradan entegre edilmesi gerekebilir. Bunun için; kuruluş programının Sistem/Entegrasyon Parametreleri/ Entegrasyon Şekil Parametreleri programından dahili stok hareketleri anında entegre edilmeyecek parametresinin “evet” olarak tanımlanması gerekir. İşte sonradan muhasebeleşecek dahili stok hareket evraklarının muhasebe fişleri bu program ile oluşturulacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle işlemi onaylamanızı isteyen bir mesaj ekranı ile karşılaşırsınız. Bu ekrandan evet, onaylıyorum mesajını seçtikten sonra muhasebe fişleri oluşturulacak dahili stok hareket evraklarına ilişkin tarih sınırlarını girmeniz gerekecektir.

Satılan mallarınıza ilişkin maliyet fişlerinin otomatik olarak oluşturulduğu bölümdür. Özellikle maliyeye verilmesi gereken tablolardan “Satışların Maliyeti Tablosu’nun” doğru bir şekilde  alınabilmesi için, belirli aralıklarla bu programdan satılan malların maliyet fişleri oluşturulmalıdır. Program çalıştırıldığında, seçilen maliyet hesaplama şekline göre satılan mallarınızın maliyetleri bulunacak ve maliyetler MUHASEBE modülünde 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına borç,  153 Ticari Mallar Hesabına alacak kaydedilerek maliyet fişi oluşturulacaktır.

İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Satılan malın maliyet fişi oluşturulurken hangi stokların baz alınmasını istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son stok kodlarını ya da stok kod yapısını girebilirsiniz. Eğer ilk kod-son kod ve kod yapısı alanlarına herhangi bir giriş yapılmazsa, maliyet fişi girilecek tarihler arasında satılan bütün stoklarınızı kapsayacaktır. İlk Tarih-Son Tarih: Satılan malın maliyet fişi için baz alınacak ilk ve son satış tarihlerini bu alanlara girebilirsiniz. Eğer tarih parametreleri boş bırakılırsa, maliyet fişi dönem başından içinde bulunduğunuz güne kadar yapılan bütün satışları kapsayacak şekilde hazırlanır.Fiş Tarihi: Satılan malın maliyet fişi muhasebede hangi tarihli olacaksa, bu alana ilgili tarihi girmelisiniz. Depo: Satılan malın maliyet fişi hangi depodan çıkışı yapılan stoklar için oluşturulacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Henüz muhasebeleşmemiş evraklar değerlensin mi?: Bu alanda sizden istenen maliyet fişi oluşturulurken henüz muhasebe kaydı olmamış yani muhasebe fişi yaratılmamış stok hareketlerinin de maliyet fişlerinin oluşturulup oluşturulmayacağını belirtmenizdir. Evet Muhasebe fişi olsun ya da olmasın girdiğiniz tarih aralığında satışı yapılan tüm stokların maliyet fişini oluşturacaktır. Hayır Girdiğiniz tarih aralığında sadece muhasebe fişi oluşturulmuş stokları dikkate alacak dolayısıyla ilgili stokların maliyet fişini oluşturacaktır.

Maliyetler evrak ve satırlar bazında ayrı muhasebeleşsin: Bu alanda sizden istenen, stokların maliyetlerine yönelik fiş oluşturulurken girdiğiniz tarih aralığında her evrak ve satıra ait maliyetin ayrı ayrı mı yoksa tek satır olarak mı oluşturulacağını belirtmenizdir. Evet 621 Satılan Ticari Mallar maliyeti her stok için ayrı ayrı hesaplanıp borç olarak yazılacaktır. Hayır Stoklarınızın maliyetleri tek satır olarak fişe yazılacaktır. Yani 621 Satılan Ticari Mallar maliyeti tek satır olacaktır.

Bir fişte satır sayısı kaçı aşarsa yeni fişe devam edilsin (Sıfır…>Tek fiş): Bu parametre yardımıyla kullanıcılarımız; maliyet fişlerinin kaç satır halinde oluşturulacağı belirleyebilecektir. Böylece satır sayısı fazla olan fişlerin tek bir fiş olarak değil de, birden fazla fişle takip edilmesini sağlayabileceklerdir. Yani maliyet fişleri bu alana girilecek satır sayısı kadar oluşacak fazla satırlar ise yeni fişe kaydedilerek devam edecektir. Satır sayısının (0) sıfır olarak kalması durumunda da tüm satırlar tek fiş içinde kaydını gerçekleştirecektir.

Parametreler tanımlandıktan sonra program stoklarınızı tarayacak, maliyetleri bulacak ve maliyet fişinizi otomatik olarak oluşturacaktır. Daha sonra bu fişleri “genel muhasebe” altındaki “muhasebe fişleri” menüsünde yer alan programlardan inceleyebilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1