Bu eğitimde; stok föyü ve finansal stok hareket föyünün analiz edilmesine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; stok föyü ile ilgili temel bilgilere sahip olmanın yanı sıra işletme bünyesinde stok föylerinin nasıl analiz edileceğini ve yorumlanacağını öğreneceksiniz.

Föyler; herhangi bir stokunuzun, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareketlerine tek bir ekrandan ulaşıp, bunları incelemenize olanak tanıyan programlardır.

Stok hareket föyüne; irsaliye, fatura ve depo fişi evraklarından gerçekleşen hareketler yansıyacaktır. Yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında, farenizin sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz.

Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz depo/depolardan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz. Stoklarınıza ait evrakların tipini yada evrak cinslerini baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin giren miktarı 500 adet veya daha fazla olan stokların listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz.

Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak stokun kodunu girmektir. Stok kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Stok kodu girildikten sonra o stokun adı ilgili alana otomatik olarak gelecektir. İmleç bir alt satıra geldiğinde, satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan depoları ekrana getirmelisiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, ilgili stokun hangi depo/depolardaki hareketlerini görmek istediğinizi belirlemektir. Aynı zamanda programınız birden fazla depo seçebilmenize imkan tanımaktadır. Stokunuzun sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Tarih girişinin yapılacağı alana kullanıcılarımız ALT+C tuşlarına basarak ulaşabilirler.

Föy ekranınızın üst bölümünden de seçilen stokların devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca stok kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz stoktan bir önceki veya bir sonraki stokunuzu ekranınıza getirebilirsiniz.

Tarih: Stok hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen stok hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla stoklara ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Evrak Tipi: Stok hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin doğrudan fatura gibi. Stok hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki stok hareketinin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende vb. olacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Tipi: İlgili satırdaki stok hareketinin giriş mi, yoksa çıkış mı olduğunu bu alandan görebilirsiniz.

N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Depo: Stok hareketlerinin gerçekleştiği depoların kodu bu kolonda sıralanacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri depolara göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin; sadece merkez depodan gerçekleşen hareketleri listeleyebilirsiniz.Giren ve Çıkan Miktar: Stokların depolara giren ve depolardan çıkan miktarları bu kolonlarda sıralanır. Miktar: Bu kolona stoklarınızın giren ve çıkan miktarları arasındaki fark toplamı yansıyacaktır. Birim Adı: Bu kolona ise stoklarınıza ilişkin hareketlerin hangi birim ile gerçekleştiği yansıyacaktır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri birimlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin; sadece adet olarak takip edilen stoklarınızı listeleyebilir ya da kg cinsinden takibi yapılan stoklarınızı inceleyebilirsiniz.Brüt Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu alandaki birim fiyat, stokunuzun sadece mal bedelidir. Iskonto ve masraflar bu fiyatın dışındadır. Net Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu fiyat; stokun mal bedelinden iskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesiyle bulunmuş net fiyattır. Stoklarınıza ait hareketleri net birim fiyata göre de sınırlayabilirsiniz. Brüt Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile brüt birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Kullanıcılarımız isterlerse föy ekranlarını bu tutarlara göre de sınırlayabilirler.Net Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile net birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın föy ekranlarını bu tutarlara göre sınırlayabilmeleri de mümkündür.Açıklama: İlgili satırdaki hareket için evraktan girilen açıklamadır Fat. Seri ve Sıra No: İlgili satırdaki stok hareketi fatura ile gerçekleşmiş ise bu alanda fatura seri ve sıra numarasını görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Cari Cinsi: Stok hareketlerinin gerçekleştiği carilerin cinsi bu kolonda sıralanacaktır. Cari Kodu ve İsmi: Stok hareketlerinin gerçekleştiği carilerin kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri cari kodu ve adına göre de sınırlayabilirsiniz. İş Emri-Masraf Kodu: Stokunuz üretime yönelik bir hareketi içeriyor ise, ilgili stokun iş emri kodu bu kolonda sıralanır.  Giren Maliyet Değeri: İlgili satırdaki stok hareketinin tipi giriş ise, stokunuzun birim maliyeti ile depoya giren miktarının çarpılması sonucu hesaplanan, giriş maliyet değeri bu kolonda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri giren maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. Çıkan Maliyet Değeri: İlgili satırdaki stok hareketinin tipi çıkış ise, stokunuzun birim maliyeti ile çıkan miktarlarının çarpılması sonucu hesaplanan, çıkan maliyet değeri de bu kolonda yer alacaktır. Başka bir ifade ile bu stok çıkışının size olan maliyetidir. Stoklarınıza ait hareketleri çıkan maliyet değerine göre de sınırlayabilirsinizKar veya Maliyet Farkı: Çıkan maliyet değeri ve çıkan satış değeri arasındaki fark, kar veya maliyet farkı olarak bu alana yansıyacaktır. Satış tutarının maliyet değerinden fazla olması durumunda aradaki fark karınızı, maliyet değerinin satış tutarından fazla olması ise maliyet farkını gösterecektir. Stoklarınıza ait hareketleri kar veya maliyet farkına göre de sınırlayabilirsiniz.

Stok hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde farenin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir.

Artan Sıralama: Kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını tıklamanız da yeterlidir.Azalan Sıralama: Kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: İmleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Gruplama Kutusu: Gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı “gruplama kutusu” aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır.Dip Toplam: Toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için “dip toplam” alınabilecektir. Grup Toplamları: Kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır. Bu Kolonu Kaldır: İmleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek “Özelleştirme” başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını sürükle-bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız.En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir.En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir.

Finansal stok hareket föyü işleyiş ve içerik olarak stok hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu föy programında stokların devreden, giren, çıkan ve kalan miktarlarının belirlenmiş maliyet hesaplama şekline ve döviz cinsine göre finansal değerlerini listelemesidir. Föy ekranınızın “giren maliyet değer”, çıkan maliyet değer”, “kar veya maliyet farkı” kolonlarına gerçek değerlerin yansıması için, kullanıcılarımızın maliyetlendirme işlemleri bölümünden maliyet hesaplanmalarına ilişkin programları çalıştırılmaları gerekmektedir. Aksi durumda gerçek değerler ekrandan izlenemeyecektir.

Programa girdiğinizde öncelikle sizden; finansal hareket değerlerini izlemek istediğiniz stoku, bu stokun hangi depo yada depolardaki hareketlerine ilişkin değerleri inceleyeceğinizi, ekrana yansıyacak finansal tutarlarda hangi döviz cinsinin  temel alınacağını seçmeniz istenecektir. Bu ekrana seçtiğiniz stokların dönem başından dönem sonuna kadar gerçekleşen tüm hareketleri yansıyacaktır.

Ekranın üst yarısında seçilen stokun miktar olarak devreden, giren, çıkan ve kalan toplamları ile seçilen döviz cinsine göre bu miktarlara karşılık gelen yani devreden, giren, çıkan ve kalan miktarlarının finansal değerleri izlenecektir. Ekrana yansıyacak olan başlıklar Stok hareket föyü ile aynıdır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1