Bu eğitimde; standart maliyetlendirme işleminin ne olduğu ve standart maliyetlendirme işleminin hangi menülerle nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; standart maliyetlendirme işleminin aşama aşama nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

Standart maliyetleme; maliyet dönemi boyunca elde edilen çıktı birimlerine maliyet yükleme işleminin önceden belirlenen standartlara göre yapılmasıdır. Başka bir ifade ile bir ürünün üretilmesinde yer alan malzeme ve operasyonlara ait standart miktar ve sürelerinin önceden belirlenen bir fiyat doğrultusunda yapılmasıdır.

Maliyet Muhasebeniz için tercih edeceğiniz seçenek standart maliyetleme ise; öncelikle Kuruluş programlarından Standart Direkt İşçilik Maliyet Parametreleri, Standart Genel Üretim Maliyet Parametreleri ayarlanmalı  ve Ürün tanıtım kartları çarpanlarının tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca Kuruluş programınızın MIKKUR/Sistem/ Stok ve sipariş parametreleri/Stok maliyet parametreleri programının üretim maliyetlendirme şekli alanı da Standart maliyetlendirme olarak belirtilmelidir.

Maliyet hesaplama şekli olarak; standart maliyetlendirmeyi tercih eden firmalar bu menüyü oluşturan programlar ile ürünlerine ilişkin maliyet hesaplamaları yapacaklardır.

Standart maliyetlendirme menüsü altında  yer alan stok hareketlerini maliyetlendirme ve muhasebeleştirme (239010) programı çalıştırıldığında dönem  seçim ekranı  açılacaktır.  Dönem seçimi yapıldıktan sonra program, ilgili dönemdeki stok hareketlerini maliyetlendirecek ve  muhasebeleştirecektir.

Bu program sayesinde; dönemler (Genel olarak aylar) bazında daha önceki yansıtılmış olan maliyet değerleri bir tablo üzerinde görüntülenir. Dönem içerisinde devam eden iş emirlerine yansıtılacak olan yeni dönemde üretim maliyet değerleri (İlgili 730 ve 720’li hesaplar) girişi yapıldıktan sonra mevcut dönem iş emirleri üzerine yansıtılacak değerler bulunmuş olur. Bu tabloda sakla butonuna tıklayın.

Gerçekleşen muhasebe değerleri ile yeni temel maliyet değerlerinin tespiti programını çalıştırıp, sakla dedikten sonra ürün tanıtım kartında (231100) yer  alan direkt işçilik maliyet çarpanları ve genel üretim maliyet çarpanları sekmelerinde; aktif  temel maliyet  tutarı, çarpan, birim standart maliyet   değerleri  hesaplanacak ve program tarafından güncellenecektir.

Tespit edilmiş olan yeni dönem maliyet değerleri üzerinden dönem içerisindeki tüm üretim hareketleri yeniden kaydedilerek yeniden maliyetlendirilir ve ilgili muhasebe bağlantıları ile birlikte kaydedilir. İlgili dönemde oluşan ve ürün giriş fişinde maliyetlendirme öncesinde boş olan birim genel üretim maliyeti, toplam genel üretim maliyeti, birim işçilik maliyeti, toplam işçilik maliyeti kolonlarında maliyetlendirme sonrası oluşan değerler program tarafından otomatik olarak yansıtılacaktır.

Yeni temel maliyet değerleri ile üretim ve stok hareketlerini yeniden maliyetleme ve muhasebeleştirme işlemi yapılan evrakın muhasebe  fişi ekrandaki gibi oluşacaktır. 

Yapılan tüm bu işlemlerden sonra firma ihtiyacına göre “satılan mal maliyetini muhasebeleştirme (239055)” işlemi de yapılabilir. Ayrıca “tüm standart maliyetlendirme işlemlerini sırası ile gerçekleştir (239001)” programı çalıştırılarak, ilgili uygulamaların sırası ile otomatik olarak çalıştırılması da sağlanabilmektedir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1