Bu eğitimde; sayım sonuçları giriş fişi özellikleri, sayım sonuçları kesinleştirilmesi, sayım giriş-çıkış ambar fişi, sayım sonuçları raporu ve sayımı yapılmamış stokların raporlarının kullanımı anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; stok yönetimi kapsamında sayım işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Periyodik aralıklarla yapılan sayım sonuçlarının evraklara girildiği bölümdür. Sayım sonuçları evrakı için öncelikle sayım tarihinin, sayımın hangi depoda yapıldığının ve sayım yaptığınız gün için sayım sonuçlarının hangi evrak sıra numarası ile takip edileceğinin bilgisini girmeniz istenecektir. Programınız otomatik olarak her yeni günde evrak numarasını 1’den başlatacak ve gün içinde girdiğiniz her sayım fişi evrakının numarasını bir artırarak devam edecektir. Bu girişlerden sonra imleç stok kodu alanına gelecektir.

Eğer seçtiğiniz stok parti-lot koduna göre takip ediliyor ise karşınıza öncelikle Parti-Lot kartı gelecek ve sizden ilgili stok için parti kodunu belirtmeniz istenecektir. Seçtiğiniz stok seri numarasına göre takip ediliyor ise bu durumda imleciniz evrakınızın seri numarası alanında konumlanacak ve hangi seri numarası ile takip ettiğiniz stoku saydığınızı seçmenizi bekleyecektir. Bunun için bu alanda F10 tuşuna basıp seri numarası seçimi yapmalısınız. Eğer seçilen stok, renk ve beden kırılımlı olarak takip ediliyor ise programınız bu defa sizden, sayımın hangi renk ve beden numarası için yapıldığını belirtmenizi isteyecektir.

Renk ve beden seçimi sonrasında stokun ilgili deponun hangi reyon-koridor ve rafında yer aldığı girilebilir. Bu girişler sadece bilgi içindir. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilirsiniz. Daha sonra sıra sayım sonuçlarını girmeye gelecektir. Aynı gün için maksimum 5 ayrı sayım sonucu girebilirsiniz.

Sayım sonuçları kesinleştirilirken en son girilen sayım miktarı dikkate alınacaktır. Sayım yapılan tüm stoklara ait sonuçlar girildikten sonra evrakınızı ekranınızın alt bölümünde yer alan sakla butonuna basarak kaydetmelisiniz. Kayıt işlemini onayladıktan sonra 2 seçenek gelecektir:

Stokları Birleştir 

Eğer sayım sonuçları evrakına aynı stok  için ikinci bir giriş yaptıysanız, her iki satırdaki stok miktarlarını birleştirip, bunları tek bir satırda görebilirsiniz. Bunun için “stokları birleştir”  butonunu tıklamalısınız. Bu durumda evrak yeniden çağırıldığında veya sayım sonuçları raporu alındığında, 2 satır halinde girdiğiniz miktarlar toplanacak ve tek bir satırda yer alacaktır.

Birleştirme

Her bir satırdaki sayım sonuç miktarlarını ayrı ayrı görmek için “birleştirme” butonunu tıklamalısınız.

Sayım sonuçlarının kesinleştirilmesi; programda kayıtlı olan stok miktarı bilgileri ile sayım sonuçlarından elde edilen stok miktarlarının birbirine eşitlenmesi anlamına gelir. Bu eşitleme işlemi, sayım girişi ambar fişi ve sayım çıkışı ambar fişlerinin oluşturulması ile sağlanacaktır.

Stokumuzun kodu STK0001. 12.12.2015 tarihinde merkez depoda yapılan sayım sonucunda, bu stoktan elimizde 115 adet olduğu tespit edildi. Yani STK0001 stokunun sayım sonucu 115. Stok kartında (F10 tuşuna basıp, ilgili stok kodunun üzerinde iken ALT+1 tuşlarına bastığınızda) ya da depo envanter raporu aldığınızda STK0001 kodlu stokumuzun depomuzda 120 adet olduğunu görüyoruz: Görüldüğü gibi STK0001 kodlu stokumuzun depodaki miktarı ile sayım sonucunda çıkan miktarı arasında 5 adet fark vardır. Bu durumda yapılması gereken işlem; depodaki stok miktarı ile sayım sonuçlarının eşitlenmesidir. Bunun için 5 adet stokun depodan düşülmesini sağlayacak sayım çıkış fişi oluşturulmalıdır. Böylece kayıtlarımızda 120 olarak görülen STK0001 stokundan 5 adet depo çıkışı yapılarak, sayım sonucunda elde edilen gerçek rakama (115) ulaşılacaktır. Eğer depodaki stokumuz 120 değil de 110 adet çıksaydı, yani sayım miktarından daha az olsaydı, bu durumda sayım giriş fişi ile depo stok miktarına 5 adetlik bir giriş yapılacaktı.

Sayım sonuçlarının kesinleştirilmesi programı ile stoklarınızın depolardaki miktarları ve sayım sonuçları karşılaştırılacak, bir fark varsa, bu fark kadar sayım girişi ambar fişi veya sayım çıkışı ambar fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Böylece kayıtlarda görülen ve elde mevcut stok miktarları birbirine eşitlenmiş olacaktır. Bu işlem neticesinde oluşan evrakları ambar fişleri bölümüne girerek inceleyebilirsiniz.

Ekranın altında yer alan “Depo bu tarih ve öncesi hareket girişine kilitlensin” parametresi ile de amacımız; depoların sayımları hangi tarihte kesinleştirilmiş ise ilgili tarih ve öncesine giriş yapılmasına izin verilmemesidir. Böylece otomatik olarak Depo ve satış noktaları tanımlama (092200)’daki İzin verilen ilk hareket tarihi alanına ilgili tarih atanacaktır.

Kayıtlarınızda görünen stok miktarları, sayım sonrasında depoda bulunan gerçek miktardan daha fazlaysa, kayıtlarda görülen miktarların depo miktarına eşitlenmesi gerekir. İşte bu evrak yardımıyla kullanıcılarımız, kayıtlardaki stok miktarlarının sayım miktarından fazla çıkması halinde, aradaki fark kadar ambardan düşülmesini sağlayacaklardır.

Kayıtlarınızda görünen stok miktarları, sayım sonrasında depoda bulunan gerçek miktardan daha azsa, kayıtlarda görülen miktarların depo miktarlarına eşitlenmesi gerekir. Bu program ile kayıtlardaki stok miktarlarının sayım miktarından eksik çıkması halinde, aradaki fark kadar ambara girişlerinin yapılması sağlanacaktır.

Bu rapor hem sayımlar arasındaki farkları hem de sayım sonuçları evrakında yer alan miktarlar ile depolarınızdaki gerçek stok miktarlarını, stokların birim fiyatlarını, gerçek ve depo envanter değerlerini listeleyerek size sayım sonuçları ile depolarınızdaki stok miktar ve envanter değerlerini karşılaştırma imkânı sunacaktır.

Stoklarınızın manuel olarak girilen veya dosyadan alınan sayım sonuçlarıyla, mevcut miktarlarının karşılaştırılarak aralarındaki farkların listelendiği rapordur.

Sayım işlemleri menüsünün bu raporu ile kullanıcılarımız; sayımı yapılmamış stokların elde mevcut olan miktarlarının ne kadar olduğunu listeleyebileceklerdir. Bu raporun en önemli özelliği kullanıcılarımızın isteklerine bağlı olarak seçtikleri depoda sıfır miktarlı olan stokları da döküme dahil edebilmeleridir.

Parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında ve yine bu ekrandan seçeceğiniz depodaki raflarda yer alan stokların barkod, kod, adet ve birim bilgileri ile birlikte listelendiği rapordur.

Bu rapor ile programınızın sayım sonuçları giriş fişinden her bir depo için girmiş olduğunuz sayım sonuçlarını istediğiniz gün için listeleyebileceksiniz. Böylece hangi deponuzda hangi gün ne miktarda stok olduğunu tüm detaylarıyla görebileceksiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1