Bu eğitimde; toptan, perakende, konsinye satış irsaliyelerinin oluşturulması ve fatura evraklarına aktarım uygulamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; satış irsaliyelerini doğru ve hızlı bir şekilde kayıt edebilecek, ilgili irsaliyeleri fatura evraklarına çağırabileceksiniz.

TOPTAN SATIŞ İRSALİYESİ

Cari firmalarınıza toptan olarak stok sevkiyatı yaparken toptan satış irsaliyesini düzenlemeniz gerekmektedir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda ilgili parametre alanlarını doldurabilirsiniz.

Stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkiyatının yapılacağı tarih ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz.

Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Piyasada irsaliyelerin tutarsız olarak kesilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Eğer göndereceğiniz irsaliyede fiyat belirtmeyecekseniz, bu alanı boş olarak geçmelisiniz. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar.

Toptan satış irsaliyenizi sipariş karşılığında kesiyorsanız stok kodu alanında F6, F7, F8 veya F9 tuşlarından uygun olanı kullanarak; ilgili stok siparişlerini irsaliyenize taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı kesilen irsaliyeler için bu tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi kesilen stoklar siparişten düşülmez. Yukarıda sıralanan tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gereken alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek kalacaktır. Satışı yapılan stoklar için daha önce sipariş fişi düzenlenmemişse irsaliyenizi manuel olarak girebilirsiniz.

Eğer kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği “evet” olarak işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur.

Programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Ctrl+Shift+E ile eski evrak içeriği çağırılabilir. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir.

Ctrl+N (dosyadan bilgi oku) tuşları ile kullanıcılarımız, seri numarasına göre takip ettikleri stoklar için irsaliye, fatura vb. stok evrakı düzenlediklerinde seri numarası girdikleri tabloya dosyadaki bilgileri aktarabileceklerdir.

Eğer irsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek iskonto hesaplanacaksa (satır iskontosu), bu durumda imleci iskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce ALT+D (Evrak detayı) tuşlarına, daha sonra ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza iskonto kartı ekranı gelecektir. Burada ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz.

Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (093150) bölümden mal kabul sipariş karşılığı olacak alanı “evet” olarak işaretlenmiş ise, irsaliye veya fatura girişlerinden önce mutlaka sipariş fişi girilmiş olması gerekir. Aksi halde irsaliye veya faturanın kaydına izin verilmeyecektir.

PERAKANDE-KONSİNYE SATIŞ İRSALİYELERİ ve FATURA EVRAKLARINA ÇAĞRILMASI

Bu program ile, perakende olarak mal satışı yaptığınızda, cari firmalara (satıcı müşteri, diğer cari) göndereceğiniz irsaliyelerin girişlerini yapacaksınız. Perakende satış irsaliyesinin toptan satış irsaliyesi ile aralarındaki tek fark, vergilendirmededir. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu irsaliyede stoklarınızın vergileri kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır.

Bu program yardımı ile konsinye olarak (yani gerektiğinde iade almak kaydıyla) yapılan stok satışları için cari firmalarınıza (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdiğiniz irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Konsinye satış irsaliyesi ile girişi yapılan stoklar direkt olarak depolarınızdan düşmez (yani stoklarınızı artı veya eksi olarak etkilemez). Konsinye satış irsaliyesi ile teslim ettiğiniz stokların depolarınızdan düşmesi için fatura ile kesinleştirilmesi gerekir. Bunun içinde fatura evraklarında iken Shift+F8 (Konsinye irsaliye fişi seç ve faturalaştır), Shift+F9 (Cari konsinye seç ve faturalaştır ya da Shift+F6 (Stok konsinye seç ve faturalaştır) tuşları kullanılarak irsaliyeler fatura evraklarına aktarılmalıdır. Konsinye satış irsaliyesinin girişleri de diğer irsaliye girişleri gibidir. Yalnız konsinye irsaliyede stokların birim fiyat ve tutar bilgileri yoktur.

F9 (Cari Siparişleri) tuşu yardımıyla konsinye sevk irsaliyesini kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm konsinye siparişleri görüntüleyip irsaliye evrakına taşıyabilirsiniz. Yani konsinye sipariş karşılığında irsaliye düzenleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın “Kodu” alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olan konsinye siparişleri seçip, enter tuşuna basarak evrakınıza aktarmanızdır.

Cinsi alanında stok; kodu alanında F5 tuşu ile Ticari Türü > Toptan seçili ise toptan irsaliye, perakende seçili ise perakende irsaliyeler listelenecektir. F5 ile açılan pencerede hangi tarih aralığındaki irsaliyelerin belirleneceğini belirtiniz. Sorumluk merkezi kriteri mevcut ise ilgili sorumluluk merkezini F10 listesinden seçiniz. Verdiğiniz kriterler doğrultusunda irsaliyeler listelenecektir. Listelenen irsaliyelerden faturaya aktarmak istediğinizi irsaliyeleri seçerek faturaya aktarabilirsiniz.

Fatura üst bilgilerinde seçili cariye ait oluşturulmuş irsaliyeleri, Shift+F8 tuşuna basınca açılacak olan pencerede seri no veya sıra no alanında yapacağınız seçimler ile çağırabilirsiniz. Listelenen evrakları boşluk tuşu ya da fare ile seçerek enter tuşuyla faturaya aktarabilirsiniz. Yapılan işlemle seçili konsinye irsaliye evraklarındaki tüm satırlar aktarılmaktadır.

Fatura üst bilgilerinde seçili cariye ait oluşturulmuş konsinye irsaliyelerin Shift+F9 tuş kombinasyonu ile hareket satırlarını listeleyebilirsiniz. Bu uygulamadaki amaç kayıtlı konsinye irsaliyelerin içerisindeki satırların listelenmesi ve sadece seçilecek satırların faturalaştırılmasının sağlanmasıdır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1