Bu eğitimde; satın alma talep ve satın alma şartlarının raporlanması işleminin yapıldığı menüler temel özellikleri ile anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; satın alma talepleri ve satın alma şartlarının hangi menülerle ve hangi detaylarla raporlarının alınabileceğini öğreneceksiniz.

Bu raporda satın alma talepleriniz, teslim alacağınız tarihe göre ya da talep fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir.

Bu raporda satın alma talepleriniz stoklarınızın belirli özellik kodlarına (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin; işletmeniz bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde satın alma talepleri yapılmış. Eğer bu durumda genel amaçlı satın alma talep raporu alırsanız; stoklarınız; satın alma taleplerinin teslim tarihlere veya açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan talep edilen satın almalar, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok satın alma talepleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan talep edilen toplam satın alma miktarı da görüntülenecektir.

Bu rapor, alınış şekli ve işleyişi açısından “stok sıralamalı satınalma talep raporundan” herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki en belirgin farklılık, bu raporda satın alma taleplerinin, stokların ana sağlayıcılarına göre sıralanarak listelenmesidir. Başka bir ifade ile bu raporda, taleplerinize ilişkin sıralamada ana sağlayıcı kodları baz alınacaktır.

Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan yapılan satın alma taleplerini listeleme imkânı bulacaksınız. Bu programın, diğer talep raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin satın alma taleplerinin listelenmesidir.

Bu rapor ile istediğiniz cari firmaya ilişkin satın alma taleplerini tarih sırasına göre listeleme imkânı bulacaksınız. Programın çalışma mantığı diğer satın alma talep raporları ile aynıdır. Bu raporu diğer raporlardan ayıran en önemli fark, seçilen tek bir cari firmaya (ana sağlayıcı firmanın) ilişkin satın alma taleplerini listelenmesidir.

Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi “evet” olarak seçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için satın alma talep evrakı, ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.

Genel amaçlı satın alma şartları raporunda, tüm satın alma şartları evrak tarihlere göre sıralı olarak listelenmektedir.

Satın alma şartlarının stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda önce, girilen parametreler arasında kalan ilk stoka ait satın alma şartları listelenir, daha sonra diğer stoklara ait satın alma şartlarının listelenmesine geçilir.

Satın alma şartlarının cari kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Raporunuzda önce girilen parametreler arasında kalan ilk cari firmaya ait ne kadar satın alma şartı varsa listelenir, daha sonra diğer cari firmalar için hazırlanmış satın alma şartlarının listelenmesine geçilir. Rapor çalışma şekli ve parametre girişleri Stok sıralamalı satın alma şartları raporu (023630) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu raporun cari sıralı olarak listelenmesi dolayısıyla carilerin baz almasıdır. Bu raporda da kullanıcılarımız seçtikleri carilerin en güncel satınalma şartlarını listeleyebileceklerdir. Bunun için yapacakları tek işlem bu raporumuzda da yer alan “Verilen tarih aralığındaki en güncel satın alma şartları dökülsün (Stok-cari bazında)” parametresinin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesidir.

Dilediğiniz herhangi bir stoka ait satın alma şartlarının listelendiği rapordur. Rapor alış şekli ve içerdiği bilgiler genel amaçlı raporda olduğu gibidir.

Dilediğiniz herhangi bir cari firmaya ait satın alma şartlarının listelendiği rapordur.

Bu program, gireceğiniz kod aralığı veya kod yapısındaki stokları tarayacak ve bu stoklar içinden hiç satın alma şartı olmayan stokları listeleyecektir. Raporunuzda satın alma şartı bulunmayan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları,  ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe, marka, ambalaj ve kalite kontrol kodları yer alır.

Parametreler ekranından girilecek evrak seri ve sıra numaraları arasında kalan satın alma şartlarının sadeleştirilmiş olarak listelendiği dökümdür.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1