Bu eğitimde; verilen sipariş, alış irsaliye ve faturalaşma sürecine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; siparişin faturalaşma süreci boyunca neler yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz.

Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi

Siparişe bağlı sevkiyat ve faturalaştırma işleminin gerçekleştirilmesi için öncelikle sipariş evrak girişlerinizin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Evrak no: Firma takip yapınıza ya da kullandığımız matbu evrak serisine göre tanımlamanızı gerçekleştiriniz. Evrak numaraları, maksimum altı hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak tarihi: İlgili evrakın, bilgisayara girildiği tarih alanıdır.

Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numarası mevcut ise giriş yapınız ya da boş olarak bırakınız.  Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihi giriş yapınız.

C/H kodu: Sipariş verilecek cari firmanın (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu giriniz ya da cari firma kodlarını F10 tuşuna basarak listeden seçiniz. C/H ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Döviz: Cari firmaya vereceğiniz siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapınız. Proje: Proje takibi mevcut ise proje kodunu giriniz ya da F10 ile seçiniz. Sorumluluk merkezi: Sorumluluk merkezi takibi mevcut ise sorumluluk merkezi kodunu giriniz ya da F10 ile seçiniz.

Ödeme planı: Verilen sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağı bilgisini giriş yapınız. G30, G60 şeklinde ödeme günü girebilir, F10 ile ödeme planı seçebilir ya da Enter tuşuna basarak peşin şeklinde geçebilirsiniz. Depo: Mal kabulü yapacağınız deponuzu seçiniz.

Satın almacı: Sipariş veren elemanınızın, mevcut ise kodunu giriniz ya da F10 ile seçiniz. Teslim türü: Siparişin ne şekilde teslim alınacağına ilişkin teslim türü kodunuz mevcut ise bu alana giriniz ya da F10 ile seçiniz. Teslim Tarihi: Siparişin ne şekilde teslim alınacağına ilişkin tarihi bu alana giriniz.

Kodu: Sipariş verilecek stokun kodu bu alana giriniz ya da F10 ile listeden seçiniz . İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan verilen sipariş miktarını bu alana giriniz. Br: Siparişi verilen stok için tanıtım kartından birinci birim otomatik gelecektir. Farklı bir birimden seçim için miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz.

Birim fiyat: Kodu girilen stok için satın alma şartı düzenlenmiş ise, satın alma şartındaki brüt fiyat bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu stok için satın alma şartı yoksa stok siparişinin hangi fiyattan verildiğini bu alana kendiniz girmelisiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır.Teslim tarihi: Seçili stok için üst alanda belirlediğiniz genel sipariş tarihinde farklı bir teslim tarihi mevcut ise giriş yapınız ya da ENTER ile geçiniz.

Birden fazla stok mevcut ise kodu alanından sonraki adımları her stok için ayrı ayrı tekrarlayınız. Sipariş içeriği tamamlandıktan sonra sakla butonu ile kayıt ediniz. Bu aşamadan sonra oluşturduğunuz sipariş evrakını irsaliye ya da faturaya tuş kombinasyonları ile aktarıp, kapatabilirsiniz.

Alış İrsaliyesi

Evrak no: İrsaliyeye ait evrak seri numarasını giriniz. Evrak numarası girilip «enter» tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecektir. Bu alana irsaliye sıra numarasını giriniz. Evrak tarihi: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir ve buna göre düzenleyip bir sonraki satıra geçiniz. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numarası mevcut ise giriş yapınız ya da boş olarak bırakınız. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihi giriş yapınız.

C/H kodu: Siparişini oluşturduğunuz cari firmanın kodunu giriniz ya da cari firma kodlarını F10 tuşuna basarak listeden seçiniz. C/H ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Cari firmaya ait döviz cinsi seçimini bu alanda yapınız.

Proje: Proje takibi mevcut ise proje kodunu giriniz ya da F10 seçiniz. Depo: Sevkiyatı yapacağınız deponuzu seçiniz. Plasiyer: Sipariş veren elemanınızın mevcut ise kodunu giriniz ya da F10 ile seçiniz.

Stok kodu alanına geldiğinizde F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi irsaliye ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F9 tuşunu kullanarak, girilen siparişi kalem kalem irsaliye ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen irsaliyeler için, bu tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi girilen stoklar, siparişten düşülmez. İlgili tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gerekli alanlara ait bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek kalacaktır.

Fatura Evrakları

Evrak no: Faturaya ait evrak seri numarasını giriniz. Evrak numarası girilip «enter» tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecektir. Bu alana fatura sıra numarasını giriniz. Evrak tarihi: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir ve buna göre düzenleyip bir sonraki satıra geçiniz. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numarası mevcut ise giriş yapınız ya da boş olarak bırakınız. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihi giriş yapınız.

Tic.Türü : Toptan, perakende ya da yurtdışı seçeneklerinden ticaret türünü seçiniz. C/H kodu: Siparişini oluşturduğunuz cari firmanın kodunu giriniz ya da cari firma kodlarını F10 tuşuna basarak listeden seçiniz. C/H ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Açık\Kapalı : Faturanın ‘açık mı, kapalı mı’ olduğu bilgisini seçiniz.

Döviz: Cari firmaya ait döviz cinsi seçimini bu alanda yapınız. İth.İhrc.Kodu: Ticaret türü seçimizde yurt dışı ticaretler seçili ise yurt dışı ticaretine göre ithalat ya da ihracat kodunu seçiniz. Ödeme planı: Verilen sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağı bilgisini giriş yapınız. G30, G60 şeklinde ödeme günü girebilir, F10 ile ödeme planı seçebilir ya da Enter tuşuna basarak peşin şeklinde geçebilirsiniz. Depo: Sevkiyatı yapacağınız deponuzu seçiniz.

Plasiyer : Sipariş veren elemanınızın mevcut ise kodunu giriniz ya da F10 ile seçiniz. Proje: Proje takibi mevcut ise proje kodunu giriniz ya da F10 ile seçiniz. Sorumluluk merkezi: Sorumluluk merkezi takibi mevcut ise sorumluluk merkezi kodunu giriniz ya da F10 ile seçiniz.

Stok kodu alanına geldiğinizde F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F9 tuşunu kullanarak, girilen siparişi kalem kalem fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için, bu tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), faturası girilen stoklar, siparişten düşülmez. İlgili tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gerekli alanlara ait bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece faturanızı kayıt etmek kalacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1