Bu eğitimde; sabit kıymet modülü kapsamında işletmelerin sahip olduğu “duran varlıklara” ilişkin işlemler hakkında temel bilgiler anlatılacaktır. Bu eğitimi tamamladığınızda; sabit kıymet modülü hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra duran varlıkların yönetimini ve amortisman hesaplamalarının nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

İşletme bünyesinde kullanılmak için edinilen ve bir mali yıldan daha uzun süre faydalanılması umulan varlıklara sabit kıymet ismi ile tanımlanmaktadır. Bu varlıklar üçe ayrılmaktadır. Maddi varlıklar, Maddi olmayan varlıklar, Özel tükenmeye tabi varlıklar.

Sabit kıymetlerin maliyetleri doğrudan giderleştirilememektedir. Amortisman ayırma yöntemi ile maliyetleri giderleştirilebilmektedir. (Amortisman; duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir.) Edinilen sabit kıymetin varsayılan ekonomik ömrü (faydalı ömür) boyunca maliyeti giderleştirme devam edebilecektir. Amortisman ayırma şartları: •İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması , •Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması , •Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması , •İktisadi kıymetin değerinin 900 TL’yi (2016 yılı için) aşması.

VUK’un 315. maddesine göre mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığı’nca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesaplayacaklardır.

Bu yöntemde tüm dönemlerde ayrılan amortisman oranları ve tutarları aynı olacaktır: Örnek: İşletme 1000 TL değerinde bir sabit kıymet almıştır. Sabit kıymetin ekonomik ömrü faydalı ömür listesinde 5 yıldır. Bu bilgilere göre amortisman hesaplamasını aşağıdaki gibi olacaktır.Amortisman oranı: 1 / 5 = 0,20 yani % 20’dir. 1000 x % 20 = 200 TL yıllık amortisman tutarı.(Her yıl için aynı değer kaydedilir.)

İşletme 1000 TL değerinde bir sabit kıymet almıştır. Sabit kıymetin ekonomik ömrü faydalı ömür listesinde 5 yıldır.  Bu bilgilere göre amortisman hesaplamasını aşağıdaki gibi olacaktır: Amortisman oranı: 1 / 5 = 0,20 yani % 20’dir. •İlk yıl için amortisman tutarı, 1000 x 0, 20 = 200 TL yıllık amortisman tutarı. •İkinci yıl için amortisman tutarı, 1000-200 = 800 (kalan değer) amortisman ayırma matahı üzerinden hesaplanacaktır. 800×0,20=160 TL ikinci yıl amortisman değeri olacaktır. •Üçüncü yıl için amortisman tutarı, 1000-(200+160) = 640 (kalan değer) amortisman ayırma matahı üzerinden hesaplanacaktır. 640×0,20=128 TL üçüncü yıl amortisman değeri olacaktır. • •Dördüncü yıl için amortisman tutarı, 1000-(200+160+128) = 640 (kalan değer) amortisman ayırma matahı üzerinden hesaplanacaktır. 640×0,20=128 TL dördüncü yıl amortisman değeri olacaktır.
•Beşinci yıl ise kalan değerin tamamı amortisman olarak ayrılacaktır.

Örnek: İşletme 1000 TL değerinde bir sabit kıymet almıştır. Sabit kıymetin ekonomik ömrü faydalı ömür listesinde 5 yıldır. Bu bilgilere göre amortisman hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır: Amortisman oranı: 1 / 5 = 0,20 x 2 yani % 40’dır. •İlk yıl için amortisman tutarı, 1000 x 0, 40 =  400 TL yıllık amortisman tutarı. •İkinci yıl için amortisman tutarı, 1000-400 = 600 (kalan değer) amortisman ayırma matahı üzerinden hesaplanacaktır. 600×0,40=240 TL ikinci yıl amortisman değeri olacaktır. •Üçüncü yıl için amortisman tutarı, 1000-(400+240) = 360 (kalan değer) amortisman ayırma matahı üzerinden hesaplanacaktır. 360×0,40=144 TL üçüncü yıl amortisman değeri olacaktır. •Dördüncü yıl için amortisman tutarı, 1000-(400+240+144) = 216 TL (kalan değer) amortisman ayırma matahı üzerinden hesaplanacaktır. 216×0,40=86,40 TL dördüncü yıl amortisman değeri olacaktır. •Beşinci yıl ise kalan değerin tamamı amortisman olarak ayrılacaktır.

Sabit kıymetler modülü; duran varlıklarınızın  takibi ile ilgili bilgi girişleri doğrultusunda detaylı takip  raporlama ve muhasebeleştirme  işlemleri yapılabilecektir. İşletmenin sahip olduğu  duran varlıkları  ve bu varlıklara sahip olurken kullandığı kaynaklar sabit kıymet modülü ile izlenebilir.

Finansal sözleşme kartı ve bu karta ilişkin evraklar bölümünde yer alan programlar ile leasing karşılığında demirbaş alımı yapabilecek, leasing ödemelerinizi taksitlere bölebileceksiniz.

Kartlar ve Föyler bölümünden sabit kıymetleriniz ile çalışmakta olduğunuz cari firmalarınızı (satıcı, müşteri, diğer cari) ve kasalarınızı programa tanıtabileceksiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1