Bu eğitimde; Proje Tanıtım Kartı, Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı, Dönemlere Yayılan Hizmet Kartları detayları anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; hizmet masraf yönetimi kapsamında kullanılan grup tanıtım kartları, proje tanıtım kartları ve diğer tanıtım kartlarının işlevini ve kullanım amaçlarını öğreneceksiniz.

Bu kart ile amacımız; hizmet ve masraf kartlarımıza yönelik tanımlamaları kullanıcılarımızın çalışma alanlarına bağlı olarak daha kapsamlı yapabilmelerini ve rapor ekranlarımızdan birçok kriteri baz alarak istedikleri bilgiyi ayrıntılı olarak listeleyebilmelerini sağlamaktır.

Bu kart ile amacımız; kullanıcılarımızın faaliyet gösterdikleri sektörde hizmet ve masraflar belirli sınıflar altında toplanmış ise bu sınıfları birbirinden ayırt edecek kod ve isim tanımlamalarının yapılması sonrasında da uygun oldukları masraf ve hizmet kartlarına bağlanmasıdır. Daha sonra kullanıcılarımız bu sınıfları baz alarak ayrıntılı olarak raporlar listeleyebileceklerdir.

Bu kart ile amacımız; başta inşaat taahhüt sektörü olmak üzere birçok sektörün çalışma tarzlarına uyarlanabilecek şekilde masraf-hizmet kartlarının belirli gruplar dahilinde tanımlanabilmesini sağlamaktır.

Proje tanıtım kartı ile proje bazlı çalışan hizmet sektörlerinin hangi projeler için hangi masrafları gerçekleştirdiklerini, dolayısıyla bu projeler doğrultusundaki giderlerin yani maliyetlerinin ne kadar olduğunu saptayabiliriz. Ve proje bedelinin cariye fatura edilmesi ile elde edilen gelir tutarını ayrıntılı olarak izlenmesi de mümkündür.

Proje kodlarının sorumluluk merkezleri ile ilişkilendiriliyor olması proje kartının önemli özelliklerinden biridir. Sorumluluk merkezlerini departman olarak düşünürsek; hangi projelerin hangi departmanların sorumluluğunda olduğu anında tespit edilebilecektir.

Genel yönetim giderlerinin dağıtım anahtarları aracılığı ile sorumluluk merkezlerine, dolayısıyla projelere dağıtılabilecek olması; projenin gerçek maliyetini ve gelirini görebilmemizi sağlayacaktır. Hizmet menüsünde yer alan her bir masraf fişi ve fatura evrakına proje kodu alanı eklenerek, yapılan masrafların hangi projeler için gerçekleştirildiği ve proje bedelinin hangi cariye fatura edileceği de programa girilebilecektir. Böylece faturalar bu kodlarla birlikte işleme sokulacaktır.

Dağıtım anahtarlarını; işletmede gider teşkil eden her türlü harekette, pay alan birimlerin bu gidere ne kadar katkılarının olduğunun belirlenmesi olarak düşünebiliriz. Gider dağılımları departmanlar bazında yapılabilir. Örneğin; işletmenizde düzenli olarak ödenmekte olan elektrik, su, yol vb. giderler departmanların kullanım kapasitelerine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Özellikle üretime yönelik firmalarda, satış departmanının kullanacağı elektrik ile üretim departmanının makinelerle olan işlevleri sonucunda, elektrik kullanımı doğal olarak farklılık gösterecektir. Bu durumda işletmeler, hizmet bölümünden girilen masraf faturalarındaki tutarların, hangi oranlar doğrultusunda departmanlara dağıtılacağını belirlemek için dağıtım anahtarları programından yararlanılacaktır.

İşletmenizde herhangi bir gider hareketinin, %15’inden satış departmanının, %25’inden satın alma departmanının,% 60’ından diğer departmanların  sorumlu olduğunu düşünelim. Bu gidere yönelik dağıtımların belirlenen oranlarda yapılabilmesi için öncelikle ilgili dağıtım anahtarının tanımlanması ve bu dağıtım anahtarından da departmanların (sorumluluk merkezlerinin) aldıkları payın girilmesi gerekecektir. Yani ilgili gider, departmanlara (sorumluluk merkezlerine) paylaştırılacaktır. Daha sonra bu tanımlamalar ışığında, programınızın hizmet bölümden girilen masraf faturalarının tutarları, ilgili birimlere F5 tuşu yardımıyla otomatik olarak yansıtılabilecektir.

Hizmet ve Masraf Yönetimi altında yer alan “041601”  no’lu menüden poliçe detayları tanımlanmaktadır. Poliçe vb. dönemlik giderleri(peşin ödenen gider/peşin tahsil edilen gelir) seçim tercihleriniz doğrultusunda rahatlıkla takip edebilir, evrakların program tarafından otomatik oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1