Bu eğitimde; firmalarda işlem yapılabilmesi için gerekli olan parametrelerin tanımlanmasına ilişkin temel bilgiler yer almaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; başlangıç parametrelerinin, akış parametrelerinin ve döküm parametrelerinin firma ihtiyaçlarına göre nasıl belirleneceğini öğreneceksiniz.

Program Başlangıç Parametreleri

Sistem ve program parametreleri menüsünde yer alan ilk seçenek, program başlangıç parametreleridir. Bu bölümde, Series 9000 ile çalışmalara başlamadan önce girilmesi gerekli parametreler yer alır. Örneğin; vade farkı hesaplamaları için faiz yüzdesi, faiz hesap sistemi ve bunun gibi programlar kullanılmaya başlanmadan önce yapılması gerekli tanımlamalar bu bölümden girilecektir.

Yıllık faiz oranı (%) : Bu alana, firmada kullanılan yıllık faiz oranı girilecektir. Bu alana girilecek oran; •Stokların reel maliyetlerinin hesaplanmasında, •Senet ve çek detaylı raporlarında yer alan reeskont faizlerinin hesaplanmasında kullanılır.Faiz hesap sistemi: Satır sonu butonu tıklandığında firmada kullanılan faiz hesap sisteminin hangisi olduğunu belirtilmedir. Bileşik faiz: Genelde bankaların kullandığı faiz hesap sistemidir. Gün üzerinden hesaplanan faiz ana paraya eklenir ve yeni faiz bulunan bu değer üzerinden hesaplanır. Basit faiz: Piyasada kullanılan faiz hesap sistemidir. Faiz gün bazında hesaplanarak ana paraya eklenmez, sadece vade sonunda hesaplama yapılır.Yıldaki gün sayısı: Faiz hesaplamalarında, genellikle tüm ayların gün sayısı 30 olarak kabul edilir. Bu durumda yıldaki gün sayısı; 30 x 12 = 360 olarak bulunmaktadır. Ancak bazı firmalar, bütün ayları 30 gün olarak değil de, her ayı içerdiği gün sayısı kadar kabul etmektedirler . Firma için kabul edilen yıldaki gün sayısı bu alana girilmelidir. Bu alana girilecek rakam faiz hesaplamalarında dikkate alınacaktır.Otomatik hesap kapama şekli: Programda hesap kapama işlemleri (Satın Alma, Satış ve Finans yönetimlerinin kartlar menüsündeki hesap kapama programından müdahale edilmedikçe) otomatik olarak yapılır. Fatura kapama için fatura evrak tarihi ya da fatura vade tarihi seçilebilir. Satış noktası depo no:. Bazı firmalar, satış noktalarından (pos cihazlarından) gerçekleşen hareketlerin tek bir depodan düşülmesini isterler. Satış noktalarından gerçekleşen hareketlerin tek bir depodan düşmesi isteniyorsa bu alana satış noktası depo numarası girilmelidir. Hizmet vergi tipi: Satır sonu butonu tıklandığında vergi oranlarını içeren bir ekran açılacaktır. Gereken seçim vergi seçenekleri bir kez tıklanarak yapılabilir. Fason vergi tipi: Bu alandan yapılacak seçimler doğrultusunda Fason giriş faturası ve Fason sipariş evraklarında hangi KDV oranının baz alınacağı belirlenebilir.( %8, %18 gibi.) Müstahsil borsa – müstahsil bağkur – müstahsil diğer (%) : Program başlangıç parametrelerinin bu alanlarına, müstahsillerden yapılacak borsa-bağ-kur ve diğer kesintilere ilişkin yüzdeler girilecektir. Hal stopajı (%), Hal rüsum %, Hal navlun KDV, Hal rehin sandık KDV (%), Hal kom. K.D.V. (%), Hal MSDF %- Hal hamaliye KDV. (%): Stok, Satın Alma ve Finans yönetimlerinin faturalar bölümünden hal faturası düzenlenmektedir. Hal faturaları üzerinden kesilecek oranların bu alanlara girilmesi gereklidir. Hal beyannamesi döküm sayısı – Hal satış bordrosu döküm sayısı: Hal beyannamesi ve hal satış bordrosunun yazıcıya her dökümünde bu alana bir değer atanır ve bu değer birer artarak devam eder. Kullanıcılar bu alanlardan hal beyannamesinin ve hal satış bordrosunun şimdiye dek kaç kez döküldüğünü görebilirler.ÖTV vergi tipi: Bu alanda ÖTV kapsamına giren ürünlerin alım yada satım işlemlerinde geçerli olacak vergi oranını seçilmelidir.Damga pulu oranı (Binde): Bu alanda damga vergisi oranın ne olacağı yazılacaktır. Damga vergisinin oranı varsayılan olarak programda yer almaktadır. ÖİV vergi tipi: Özel iletişim kapsamına giren ürünlerin alım yada satım işlemlerinde geçerli olacak vergi oranı belirtilmelidir. Daha sonrada stok tanıtım kartından ÖİV kapsamındaki stoklar için ÖİV alanının “var” olarak seçilmesi yeterlidir. Barkod okuma yolu: Series 9000 programlarından barkod ile işlem yapılması durumunda, barkod okuma yolunun neresi olduğu satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçilmelidir. Daha sonrasında da iletişim yolu, hızı, eşlik, stop bit parametrelerine girişler yapılmalıdır. CS-1054 el terminali ile işlem yapacak kullanıcıların hafızalı barkod okuyucu tipi alanını CS-1504 olarak seçmeleri, sonrasında da bu terminale kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını ve yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı, ambar fişi vb.) aktarılabilecektir. CS-1054 el terminalinden okutulan stok bilgilerinin kayıtlı olduğu dosyalar (stok sayımları gibi) Ctrl+N (Dosyadan barkod oku) yardım tuşu kullanılarak stok sayım fişi, stok ambar fişi vb. evraklara otomatik olarak aktarılmaktadır. Eğer hafızalı barkod okuyucusu kullanılmıyor ise bu alanı “Yok” olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır.

Program Akış Parametreleri

Genel parametreler menüsünde; Genel parametreler, Stok parametreleri, Sipariş parametreleri, Cari parametreleri, Maliyet parametreleri, Fiyat değişikliği parametreleri, Seri no ve Bakım parametreleri, Üretim parametreleri, Ödeme emri parametreleri  başlıkları yer almaktadır.Alt+A (Satır arama) yardım tuşu ile bu ekran üzerinde aranan parametreye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp istenilen düzenleme gerçekleştirilebilir. Stok kod F10’da eldeki miktar: Stok F10 pencerelerinde stok eldeki miktarlarının görüntülenmesi için bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden eldeki miktar seçimi yapılabilir.Parti-lot F10′ unda kalan miktar gösterilsin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun işaretlenmesi durumunda F10 tuşu ile ulaşılan bu ekranda parti-lotun kalan miktarının görüntüleneceği “Kalan” kolonu da yer alacaktır.Cari F10′ unda detay: F10 seçim ekranında yer alan carilerin kod ve isimleri dışında ana bakiyelerinin, alternatif bakiyelerinin, orijinal bakiyelerinin ve hareket sayılarının da gösterilmesi için bu alanda sunulan seçeneklerden uygun olanının seçilmesi yeterli olacaktır. Muhasebe hesap kartı F10’unda detay: Bu parametre ile Muhasebe hesap seçim ekranında muhasebe hesaplarının kod ve isimlerinin dışında, muhasebe hesaplarının ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre bakiyelerinin gösterilmesi sağlanabilir. Demirbaş kartı F10’da eldeki miktar: Demirbaş F10 pencerelerinde eldeki miktarları görüntüleyebilmek için bu alana karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır. Satış faturalarında otomatik yuvarlama türü: Yuvarlama türlerini içeren bu pencereden, faturalarda yekûna otomatik olarak uygulanacak yuvarlama türü seçilmelidir.Satış fat. Otomatik yuvarlama miktarı: Faturalarda otomatik olarak yuvarlama yapılması isteniyorsa, ilgili yuvarlama miktarı bu alana girilmelidir. Alış faturalarında otomatik yuvarlama türü: Alış faturalarında yeküne otomatik olarak uygulanacak yuvarlama türü seçilmelidir. Alış faturalarında otomatik yuvarlama miktarı: Alış Faturalarında otomatik olarak yuvarlama yapılması isteniyorsa ilgili yuvarlama miktarı bu alana girilmelidir. Faturalarda belge no kontrolü yapılsın: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, program faturaların belge numaralarını kontrol eder ve bu belge no önceden girilmiş mesajıyla uyarır.İrsaliyelerde belge no kontrolü yapılsın: Bu parametre sayesinde aynı cari için aynı belge numarasına sahip irsaliye düzenlenmesi mümkün olamayacaktır. Döviz kurları girilmediyse evrak girişlerinde uyar: Günlük kurların girilmemesi durumunda programın evrak girişlerinde bu konuda uyarması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Kilitli evraka girişte uyar: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, kilitli olan bir evraka girildiğinde, bu evrak kilitlidir şeklinde bir uyarı mesajı alınır. G İle girilebilecek maksimum ödeme günü: Eğer manüel olarak girilen ödeme planı gün sayısına bir sınırlama getirmek isteniyorsa, bu alana G ile girilebilecek maksimum gün sayısı girilmelidir. Personel programı dışında ücret bilgileri gözükmesin: Personel programının haricindeki diğer programlarda (örneğin FİNANS Yönetiminde) personel tanıtım kartının ücretler butonuna ulaşılmasını engellemek için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Evrak çağırmada açıklama taşıma: Sipariş, irsaliye, satın alma talep, irsaliyeli fatura vb. evrakları üzerinde CTRL+Q tuşlarına basılarak bu evraklara özel olacak açıklama girişleri yapılmaktadır. Eğer bu evraklar başka bir evraka çağırıldığında açıklamalarının da beraberinde taşınmasını isteniyor ise bu parametrede sunulacak seçeneklerden uygun olanlarının seçilmesi yeterli olacaktır. Personel modülünde tatil takvimi kullanımı aktif: Bu işlem için öncelikle Kuruluş programının Sistem/Genel tanımlar menüsünde yer alan Yıllık tatil takvimi (092121) ekranından çalışılan yıl için resmi ve dini tatil günlerine ait takvimlerin oluşturulması gerekmektedir. Daha sonra bu takvimin puantaj ekranında kullanılabilmesi için bu parametrenin evet olarak işaretlenmesi gerekecektir. Raporlama amaçlı depo seçimlerinde depo hakkı kontrol edilmesin: Bu parametre sayesinde depo kısıtlaması olan kullanıcıların sadece rapor ekranlarında ilgili depoları seçmeleri sağlanabilir.Evrak basılınca kilitlensin: Bu parametre ile amaç sipariş, irsaliye fatura vb. evrakların ALT+K (Yazıcıya dök) tuşları ile dökümü alındıktan hemen sonra otomatik olarak kilitlenmesidir. Talep fişine bağlı sipariş varsa düzeltme yapılamasın: Sipariş fişi düzenlenen talep evraklarında herhangi bir değişiklik yapılmasının engellenmesi bu parametrenin (evet) olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır. Evraklarda cari hareket tipi kontrol edilmesin: Carilerle gerçekleştirilen hareketlerde cari hareket tipi kontrolünün göz ardı edilmesi isteniyorsa bu parametrenin (Evet) olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır. Evrak çağırmada yardımcı tablo taşıma: Bu parametre ile örneğin sipariş evrakında tanımlanan yardımcı tablo alanlarına ait değerlerin, siparişlerin aktarıldığı irsaliye ve fatura evrakına aynen taşınması gerçekleştirilebilir. “Evrak çağırmada yardımcı tablo taşıma” parametresinde sunulacak seçeneklerden uygun olanlarının seçilmesi yeterli olacaktır. Tekliften fazla karşılanabilme yüzdesi: Bu alandateklif fişlerinden girilen miktarın ne kadar oranda fazla karşılanacağı girilebilir. Teklif fişine bağlı sipariş var ise düzeltme yapılamasın: Sipariş fişi düzenlenen teklif evraklarında herhangi bir değişiklik yapılmasının önlenmesi için bu parametrenin (evet) olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır. Siparişe teklif fişi çağırmada onay kontrolü: Bu opsiyon evet konumunda iken teklif fişlerinin sipariş evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Teklif Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sipariş onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde teklif onaylama yetkisi sadece supervisor’dadır. Tanımlı diğer kullanıcılara sipariş onay yetkisi verebilmek için, Kuruluş programının Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımları programına girilmeli ve sipariş onay yetkisi verilecek kullanıcının bulunduğu satırda iken Genel Hak Tanımlamaları butonuna basılmalıdır. Ekrana gelecek pencerenin “teklif onayı verebilir” satırı -evet- olarak işaretlenmelidir.Tanıtım kartlarına eklenecek resimler için KB cinsinden maksimum boyut: Programa yüklenecek olan resimlerin KB cinsinden maksimum ne kadar boyutta olacağı girilerek daha yüksek boyuttaki resimlerin yüklenmesini engellenebilir.  Satış faturalarında sıfır fiyatlı üründe Devam et, Uyar ve devam et, uyar ve işlemi durdur: Bu parametre ile satış faturası düzenlenirken evrakın herhangi bir satırında birim fiyatı sıfır olarak ürün girişi yapıldığında programın kullanıcıyı nasıl yönlendireceği belirlenebilir. Devam et seçeneği tercih edildiğinde herhangi bir uyarı ile karşılaşılmayacak dolayısıyla program, satış faturasında sıfır fiyatlı ürün girişine izin verecektir. Uyar ve işlemi durdur seçeneği tercih edildiğinde satış faturasına sıfır fiyatlı ürün girişi yapılıp kayıt edilmek istendiğinde program öncelikle uyarısını yapacak sonrasında da kayıt işlemini engelleyecektir. Uyar ve devam et seçeneği tercih edildiğinde satış faturasına sıfır fiyatlı ürün girişi yapıldığında evrakın kayıt edilmesi esnasında program uyarısını yapacak fakat herhangi bir engellemede bulunmayacaktır. Satın alma talep günün tarihi ve sonrasına girilebilsin: Satın alma talep evrakı ile geriye dönük bir hareket girişini engellemek için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Satın alma talep teslim tarihi günün tarihi ve sonrasına girilebilsin: Talep evrakında teslim tarihinin geriye dönük olarak girilmesi engellenmek için bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır.Muhasebe modülü föylerinde mali yıl göz ardı edilsin: Bu parametre ile amaç çalışılan mali yıla bağımlı kalmayıp bu yıldan öncesine ait olan hareketlere yer verilip verilmeyeceğinin belirlenmesidir. Eksiye düşüren stok hareketinde ve Eksi stok çıkışında her satırda uyarı verilsin: Bu ekranda yapılan seçime göre stok çıkışı yaparken stokların depolarda ki miktarlarının eksi olması durumunda program sadece uyaracak, herhangi bir uyarıda bulunmadan işleme devam edilmesine izin verecek ya da önce uyarıp sonrada işleme engel olacaktır.Eksi düşme kontrolü nereden yapılsın: Bu parametre ile amaç eksi stok çıkış kontrolünün hangi depodan yapılacağının seçilmesidir. Stok çıkışında minimum seviye uyarısı: İrsaliye ve fatura gibi evraklarla stok çıkışı yaparken, ilgili stokların tanıtım kartından girilmiş hedef seviye miktarından fazla stok çıkışı yapıldığında, programın uyarması için bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Stok girişte hedef seviye uyarısı: İrsaliye ve fatura gibi evraklarla stok girişi yaparken, ilgili stokların tanıtım kartından girilmiş hedef seviye miktarından fazla stok girişi yapıldığında programın uyarması için bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Farklı ana sağlayıcıda uyar: Stok tanıtım kartlarında ana sağlayıcı kodları girildi ise, bu stoklardan ana sağlayıcının haricinde başka bir firmaya sipariş verilmesi durumunda program uyarı verecektir.Vergisiz stoklar uyarılsın: Stok tanıtım kartından vergi oranı girilmeyen stoklar için alış veya satış faturaları girilirken, hareket satırında (stok kodu girildikten sonra) program dikkat vergisiz stok mesajıyla uyaracaktır.Mamulü ürüne taşı: Stok kartı açılan ürün için, ürün tanıtım kartı da otomatik olarak açılmış olacaktır. Yalnız bunun için; stok kartından o ürün için seçilecek stok cinsi -mamul- olmalıdır.Stok çıkışında parti kodları otomatik düşülsün: Stok giriş-çıkışlarını parti veya parti+lot bazında takip eden firmalar, satışların parti kodlarından otomatik olarak düşülmesini sağlayabilirler.Bu çıkış işlemi parti+lot kartı ekrana gelmeden otomatik olarak yapılır. Stoklarda mutlak muhasebe grup kodu kullanılacak: Bu parametre -evet- olarak seçildiğinde, muhasebe grup kodu girilmeyen hiç bir stok kartı kaydedilemeyecektir. İrsaliyelerde birim fiyat ve tutar gizlensin? Bu parametre parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, irsaliye girişlerini yapan kullanıcı fiyatları göremeyecektir. Açık faturalarda ödeme planı seçilmesi zorunlu: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde fatura girişlerini yapan kullanıcı ödeme planı alanına tanımlanmış ödeme planlarının haricinde bir giriş yapamaz, bu alanı boş geçemez.Açık faturalarda ödeme planı peşin geçilemesin? Açık alış ve satış faturalarında ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Maksimum irs.-fat. Süresi (Gün): Bu gün sayısı girildikten sonra, fatura kesilirken, girilen gün kadar geriye dönülecek ve faturası kesilmemiş olan irsaliyeler ekrana getirilecektir. Hareketin miktarı girilen birimden görüntülensin: Bu parametre (evet) olarak işaretlendiğinde, stok hareketleri hangi birim bazında girildi ise, evraklarda ana birime çevrilmeden o birim bazında görüntülenir. Stok evrakına sipariş çağırmada ve kayıtta sipariş miktarı kontrol edilsin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, irsaliye veya fatura evraklarına sipariş çağırılırken, sipariş miktarı eldeki miktardan fazla ise bir uyarı mesajı verilecek ve sipariş miktarı mevcut miktara çekilecektir. Eksiye düşüren parti-lot hareketi engellensin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak tanımlandığında, stok hareket evraklarında ilgili hareket girişi ile stoka bağlı parti-lot kartı eksiye düşecek ise, program bir mesaj ile uyaracak ve yapılan miktar girişini kabul etmeyecektir. İrsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü: Bu parametreye göre onay verilmeyen sipariş fişleri irsaliye ve fatura evraklarına çağırılamaz demektir. Sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması için ilgili sipariş evraklarına onay verilmelidir. İrsaliye/Faturada sorumluluk merkezi zorunlu mu? İrsaliye ve fatura evraklarında sorumluluk merkezi girişlerini -parametrik olarak- zorunlu hale getirebilmek için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Stok yönetim ekranında filtre: Bu parametre aracılığıyla Stok kartları yönetimi (010010) ekranlarında öncelikle filtre ekranı gelecektir. Çıkış faturaları mutlak irsaliye karşılığı: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda, fatura girişlerinden önce mutlaka irsaliye fişinin önceden girilmiş olması gerekir. Stok föyünde bakiye kolonları gösterilmesin: Bu parametre ile Stok yönetiminin föyler menüsünden çalıştırılan Stok hareket föyü (011920), Finansal stok hareket analiz föyü (011925) vb. föy ekranlarında seçilen stokun her bir hareketi sonrasında Kalan miktarı ve kalan değerinin gösterildiği kolon başlıklarının ekranda yer alıp almayacağı belirlenebilmektedir. Siparişe satınalma talep fişi çağırmada onay kontrolü: Bu parametre ile satın alma talep evraklarının onay verilmeden sipariş evraklarına çağırılarak işlem görmesi engellenebilmektedir.Sipariş alımında depolar için ayrı durum kontrolü: Alınan sipariş fişi girişlerindeki miktar ile eldeki stoklar karşılaştırılıp eğer ilgili depodaki stoklar siparişi karşılamaya yetmiyorsa bir uyarı mesajı verilmesi ve bu stokun genel durumunu gösteren bir tabloya ulaşılması sağlanabilmektedir.Sipariş evraklarında ödeme planı seçmek zorunlu: Sipariş evrakında bu alanın “peşin” olarak geçilmesi engellenmek, ödeme planlarından herhangi birisinin seçilmesi zorunlu hale getirilmek istendiğinde kutucuğun “evet” olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır. Siparişin miktarı girilen birimden görüntülensin:Sipariş evraklarında girilen miktarın seçilen birim için baz alınması ve birim alanına da ilgili birimin yazılması sağlanabilmektedir Siparişte sorumluluk merkezi zorunlu: Bu parametre işaretlendiğinde, alınan ve verilen sipariş evraklarına sorumluluk merkezi girilmek zorundadır. Sipariş vermede hedef seviye aşımında; Verilen sipariş fişlerinden girilen stok miktarı ile tanıtım kartının “Detaylar” penceresinden belirlenen hedef seviye miktarının aşılması durumunda programın ne şekilde çalışacağı belirlenmektedir.Sipariş vermede bekleyen sipariş varsa uyar: Sipariş verilecek stok için bekleyen sipariş var ise bunun bir mesaj ile bildirilmesi sağlanabilmektedir.Siparişe bağlı teslimat/mal kabul varsa siparişte düzeltme yapılamasın: Sipariş evrakları ile irsaliye girişi ya da çıkışı yapılmış ise, ilgili sipariş evrakları üzerinde düzeltme yapılması engellenebilmektedir. Sipariş’esatın alma/satış şartı çağırmada fiyat gelmesin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda satış ve satın alma şartından stoklar için belirlenen fiyat, iskonto ve masraf bilgilerinin sipariş evrakına gelmesi engellenecektir. Sipariş evraklarında belge no boş geçilemez: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, sipariş evraklarında belge no alanı boş geçilemez.Siparişler sipariş deposundan farklı bir depodan karşılanabilir: Sipariş evrakında girilmiş olan deponun fatura ya da irsaliye evrakında seçilmesi gibi bir zorunluluk olmayacak, siparişlerin giriş ya da çıkışları o an firmanın hangi deposu uygun ise istenen depolardan yapılabilecektir. Sipariş onaylama hakkı olan kullanıcılara hatırlatma notu gönder: Bu parametre ile sipariş onay hakkı olan kullanıcılara mesaj gönderilmesi sağlanmaktadır..Onaylı siparişlere müdahale edilemez: Bu parametre ile siparişleri onaylayan kullanıcı dışında başka bir kullanıcının ilgili onaylı siparişe müdahale etmesi engellenmektedir.Sipariş alımında minimum seviye altına indiğinde: Buparametreile alınan sipariş fişlerinden girilen stok miktarı ile tanıtım kartının “Detaylar” penceresinden belirlenen minimum seviye miktarının altına inmesi durumunda programın ne şekilde çalışacağı belirlenmektedir. Dövizli siparişler her zaman çok dövizli sipariş fişinden açılsın: Bu parametre (evet) olarak seçilirse dövizli olarak girilen siparişler söz konusu olan ekranlarda “çok dövizli sipariş evrakından açılacaktır.Ekstre vade-gün: Cari hesap ekstreleri alırken, ekstrede yer alacak vade bilgilerinin tarih olarak yada gün olarak gösterilmesi sağlanabilmektedir.Cari hareket vade referans tarihi: Vade farklarının hesaplamalarında Sipariş evrakından girilen ödeme planından , irsaliye ya da faturadan girilen ödeme planından ilk hareketin görüldüğü evrakın ödeme planından ya da evrak belge tarihinden hesaplanma seçimleri yapılabilmektedir.Kredi aşımında: Carilerin o andaki açık hesap bakiyesi ile kredi tavanının (tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girilmektedir) karşılaştırılıp, borç bakiyesi kredi tavanını aşıyorsa programın uyarması, kayıt yapılmasını engellemesi, hiç bir müdahalede bulunmadan işlemlere devam izni vermesi ya da uyardıktan sonra programın girilecek onay kodu sonrası işleme devam izni vermesi sağlanabilmektedir. Alacağı olmayan satıcılara iade yapılmayacak: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak seçildiğinde, alacak bakiyesi olmayan bir satıcı firmaya iade faturası kesilemeyecektir.Kapalı fatura limiti ve Kapalı fatura limit aşımında: Kapalı fatura evraklarında belli bir tutar üzerinden alış ve satışların yapılabilmesi ve bu tutarların program tarafından kontrol edilip limit aşıldığında, program kapalı fatura limit aşımında parametresinden yapılan seçime göre hareket edecektir.Dövizli fiyat çevrimi için carinin kur.hes. şekli kullanılsın: Kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda irsaliye ve fatura gibi evraklardaki stokların birim fiyatları, müşteri ya da satıcı gibi carilerin kartlarındaki fiyat koduna bağlı olarak alınacaksa, fiyatla ilgili döviz hesaplamalarında ilgili carinin tanıtım kartındaki detaylar penceresinden girilen kur hesaplama şekli baz alınacaktır. Cari yönetim ekranında filtre: Bu parametre aracılığıyla Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010) ekranlarında öncelikle filtre ekranı gelecektir. Kasalar arası transferde kasa hakları kontrol edilmesin: Kullanıcılar için kısıtlanmış tüm kasaların sadece bu evraklar için kullanılabiliyor olması sağlanabilmektedir.Cari föyde gösterilecek (varsayılan) grup: Bu parametre ile cari hareket föyü çalıştırıldığında carilerini hangi döviz cinsine göre bakiye bilgilerinin varsayılan olarak ekrana yansıyacağı belirlenmektedir.Cari yorum ekranı otomatik açılsın: Bu parametrenin “Her zaman otomatik açılsın” olarak işaretlenmesi durumunda evraklarda cari seçildiğinde Ctrl+Shift+O tuşlarına basılmasına gerek kalmadan yorum ekranları otomatik olarak açılacaktır. Kapalı faturada cari seçimi zorunlu: Kapalı olarak düzenlenen alış ve satış faturalarında cari seçimi yapmadan kapalı fatura girişlerine izin verilmemektedir. Üretime çıkış fişlerinde anında maliyet hesaplanmayacak: Maliyetlendirme işlemleri anında değil de, belirli dönemlerde hesaplatılsın isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Ambar çıkış fişlerinde anında maliyet hesaplanmayacak: Maliyetlendirme işlemleri anında değil de, belirli dönemlerde hesaplatılsın isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelidir. Depolar arası sevk fişlerinde anında maliyet hesaplanmayacak: Maliyetlendirme işlemleri anında değil de, belirli dönemlerde hesaplatılsın isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelidir. Ürün giriş fişlerinde anında maliyet hesaplanmayacak: Maliyetlendirme işlemleri anında değil de, belirli dönemlerde hesaplatılsın isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelidir. Stok maliyet hesaplarında iadeler, iadeye esas olan evraktan düşülecek: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda iade edilen stokların maliyetleri iadeye esas olan yani ALT+W tuşları ile girilen evraktan düşülecektir. Stok fiyat değişikliği stok tanıtım kartından yapılamaz: Bu parametre ile stok tanıtım kartının ”satış fiyatları” butonuna girildiğinde “Stok fiyat değişikliği stok tanıtım kartından yapılamaz!” mesajı açılacak stokların fiyatlarının değiştirilmesini engellenecektir.Fiyat değiştiğinde yeni fiyat sıfır olamaz: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda fiyatları değişecek stoklar için yeni fiyatlarının (0) olarak değiştirilmesi engellenecektir.Fiyat değiştirme tarihine günün tarihi ve sonrası olabilir: Fiyat değişikliği evrakı ile stokların fiyatlarında geriye dönük bir değişiklik yapılmasını engellemek için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Fiyat değişikliği evrakında yeni fiyat-maliyet kontrolü: Satış fiyatı değişikliği yaparken, stokların yeni fiyatları ile maliyetleri arasında bir kontrol yapılması ve yeni satış fiyatı maliyetinden düşük olan stoklar için bir uyarı mesajı verilmesi sağlanabilmektedir.. Seri no’da önceki hareket kontrolü: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumundaseri no ile takip edilen ürünler için aynı seriden giriş yapılması, ilgili stokların iadelerinden önce mutlaka o serinin mevcut olması, aynı seriden girişi yapılan ürünlerin daha fazla çıkışının yapılması engellenecektir. İade girişte önceki hareket kontrolü yapılmasın: Bu parametrenin yukarıda açıklanan parametreden farkı aynı kontrolün iade evraklarında da yapılmasına imkan vermesidir.Seri no takibinde evraklara seri no sonradan girilebilir mi?: Seri no bazında takip edilen stoklar için irsaliye veya fatura girişleri sırasında, ekrana gelen seri no tablosuna, stokların seri numarasını girmeden devam edebilmek için, bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Seri no takibi varsa boş bırakılamaz: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda, seri no ile takip edilen stoklar için, hareket girişi yapılırken, seri no girilmeden geçilmesine izin verilmez. Cihaz kartları yönetiminde filtre sorulsun: Bu parametre aracılığıyla Cihaz Kartları yönetimi (010014) ekranlarında öncelikle filtre ekranı gelecektir.Üretime çıkış tarihi ürün giriş tarihinden büyük olamaz: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda ürün giriş fişinden ürünlere ilişkin girilmiş evrak tarihlerinin bu ürünlere ait üretime çıkış tarihinden daha önceki tarih olmasına imkân tanınmayacaktır. İş emrinde mutlak muhasebe grup kodu kullanılacak: Bu parametre -evet- olarak işaretlendiğinde, İş emri tanıtım kartı ekranından her iş emri için muhasebe grup kodu girişi yapılmamış ise o iş emri kartının kaydına izin verilmeyecektir.Sevkiyatlar aktif iş emirlerine yapılsın: Ürün sevkiyatlarının aktif iş emirlerine yapılması isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak seçilmelidir.İş emri oluşturulmuş sipariş değiştirilmesin: Bu parametre ile alınan siparişler doğrultusunda iş emri kartları otomatik olarak oluşturuluyor ise ilgili sipariş evrakı üzerinde değişiklik yapılması engellenmektedir.İş emrini kaydederken planlama formu görünmesin: Bu parametrenin (evet) olarak işaretlenmesi durumunda planlama formu ile karşılaşılmayacak aksi durumda bu form her iş emri kaydedildiğinde ekrana gelecektir. İş emri silinirken bağlı alt iş emirleri: Herhangi bir iş emri silindiğinde ona bağlı alt iş emirleri var ise; bu alt iş emirlerinin de silinmesi isteniyorsa seçim yapılmalıdır.Varsayılan muhasebe grup kodu: Üretim parametrelerindeki “İş emrinde mutlak muhasebe grup kodu kullanılacak” seçeneği aktif olarak seçili ise, bu alandan ilgili iş emri muhasebe grup kodu belirlenmelidir.Dövizli Değerli Kâğıt İade Hareketlerinde Döviz Kuru: Eğer bu parametre “Önceki hareket döviz kuru” olarak seçilirse, bankadan karşılıksız olarak geri alınan çeklerin iadeleri ilk hareketinde ki döviz kuruna göre hesaplanacaktır. Diğer parametrenin seçilmesi durumunda da Evrakın döviz kuru baz alınacaktır.Bordroda Vade Bilgisi Dök: Senet-çek raporları alırken, bu raporlarda vade bilgilerinin de yer alıp almayacağı, bu alanda yapılacak tanımlama ile belirlenecektir. Dövizli Değerli Kâğıt Hareketlerinde Döviz Kuru: Carilerden farklı döviz cinsine göre alınan değerli kâğıtların (çek, senet vb.) sonradan gerçekleşecek hareketlerindeki döviz kurunun ilk hareketinde ki döviz kuruna göre mi yoksa hareketin gerçekleştiği evrakın döviz kuruna göre mi hesaplanacağı bu alandan belirlenecektir.Firma çeki/senedi çıkışında detay sor: Firma senedi ve firma çeki çıkışı yaparken ekrana ilgili çek ve senede ilişkin detay bilgiler ekranının gelmesi isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır.Çek/senet girişinde detay sor: Senet ve çek girişi yaparken, ekrana çek ve senede ilişkin detay bilgiler ekranının gelmesi isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır.Senet/çek detaylarını C/H açıklamasına taşı: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde çek-senet girişlerinin yapıldığı evraklarda ALT+D tuşları ile ulaşılan detaylar penceresine yapılan girişler, evrakın detay-açıklama kolonuna otomatik olarak taşınacaktır. Senet-Çek Evraklarında TCMB Banka Kodu Zorunlu mu?: Senet ve çek evraklarıyla ilgili işlemlerde, çek veya senede ilişkin TCMB Banka kodunun girilmesinin zorunlu olması için ibu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.

Evrak Döküm Parametreleri

Kayıtta İrsaliye Dök: Bu alana karşılık gelen kutucukta ü (evet) işareti seçildiğinde, bu evraklar kayıt edildikten sonra ekrana devam dök ve çık seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir.Kayıtta Depo Fişi Dök: Bu alana karşılık gelen kutucukta ü (evet) işareti seçildiğinde, bu evraklar kayıt edildikten sonra ekrana devam dök ve çık seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir.Kayıtta Fatura Dök: Kayıtta irsaliye dökümü ile aynı özelliklere sahiptir.Kayıtta Bordro Dök: Senet-çek bordrolarının kaydından sonra, bordroların yazıcıya dökülüp dökülmeyeceği belirlenebilmektedir. (Bkz. Kayıtta irsaliye dök). Kayıtta Sipariş Dök: Sipariş fişi kaydından sonra, siparişlerin yazıcıya dökülüp dökülmeyeceği belirlenebilmektedir. (Bkz. Kayıtta irsaliye dök).Bordroda Vade Bilgisi Dök: Senet-çek raporları alırken, bu raporlarda vade bilgilerinin de yer alıp almayacağı, bu alanda yapılacak tanımlama ile belirlenecektir.Kayıtta Dekont Dök: Her dekont kaydından sonra, bu dekontların yazıcıya dökülüp dökülmeyeceği belirlenebilmektedir. (Bkz. Kayıtta irsaliye dökümü).İrs.-Fat. Dökümünde Açıklamayı İsim Altına Yaz: İrsaliye ve fatura evraklarına ait açıklamaların, yazıcıya alınan evrak dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması isteniyor ise, bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.İrs.-Fat. Dökümünde Stok Detayını İsim Altına Yaz: İrsaliye ve fatura evraklarına ait detay bilgilerin, yazıcıya alınan dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Sipariş Dökümde Hareket Açıklamasını İsim Altına Yaz: Sipariş evraklarına ait açıklamaların, yazıcıya alınan evrak dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Sipariş Dökümde Stok Detayını İsim Altına Yaz: Sipariş evraklarına ait detay bilgilerin, yazıcıya alınan dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Hizmet Fatura Dökümünde Açıklamayı İsim Altına Yaz: Hizmet fatura evraklarının yazıcıya alınan dökümlerinde açıklamanın ismin altına yazılması için parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Satın alma Talebi Dökümünde Açıklamayı İsim Altına Yaz: Satınalma talebi evraklarına ait açıklamaların, yazıcıya alınan evrak dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Satın alma Talebi Dökümünde Stok Detayı İsim Altına Yaz: Satınalma talebi evraklarına ait detay bilgilerin, yazıcıya alınan dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.DOS Mode Dökümlerde Kolon Kontrolü Yapılmasın: Bu parametre ile DOS modunda alınacak rapor ve evrak dökümlerine ait kolon genişlikleri kontrol edilebilir. Yani bu dökümler sırasında ekrana “bir satırdaki karakter sayısı çok fazla..” uyarısı gelecektir. Ctrl-P Bordro Düzenlede Firma Vergi Bilgileri Dökülsün: Finans yönetiminden yapılan tahsilâtlar ve alınan ödemelere ilişkin evraklar Ctrl+P tuşları ile yazıcıdan dökülebilmektedir. Bu dökümlerde tahsilât ve ödemeyi yapan firmaların vergi dairesi ve vergi numaralarının yer alması isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak seçilmelidir. Böylece dökümlerde ilgili firmanın vergi bilgileri de yer alacaktır. Aksi durumda bu parametre ”hayır” olarak işaretlenmelidir.Yazı İle Tutarlar da “Yalnız” İbaresi Olsun: Fatura, irsaliye, sipariş fişi, senet ve çek evraklarının basımları sırasında, bu formlar üzerinde yer alan “yazı ile tutarlarda” alanlarının başına yalnız ibaresinin otomatik yazılması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) seçilmelidir aksi halde (X) hayır olarak seçilmelidir.İrs.-Fat Dökümde Multi Kodu İsim Altına Yaz: Multi Kod Tanıtımı bölümünden stokların müşteri ve satıcı firmalarda kullanılan karşı stok kodları programa tanıtılmaktadır. İrsaliye ve fatura evraklarına ait dökümlerde de, stoklara ait multi kod tanımlamalarının stok isminin hemen altında yazılması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.Satın alma talepleri evrakında kayıtta dök: Eğer bu parametre evet olarak seçilirse, kayıt edilen her satın alma talep evrakından sonra ekrana 3 seçenek gelecektir.Teklif evrakları kayıtta evrağı dök: Eğer bu parametre evet olarak seçilirse, kayıt edilen her teklif evrakından sonra ekrana 3 seçenek gelecektir:Dökümde seri noları yan yana dökülsün: Eğer bu alana karşılık gelen kutucukta (evet) işareti seçilirse, irsaliye-fatura vb. dökümlerinde seri numaraları yan yana dökülecektir. Bakım Evraklarında Kayıtta Evrağı Dök: Eğer bu alana karşılık gelen kutucukta (evet) işareti seçilirse bakım evrakları kayıt edildikten sonra ekrana devam, yazıcıya dök ve çıkış seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir.Evrak dökümünde form tipi: Bu seçime bağlı olarak evrak dökümü sırasında program eski tip form, yeni tip form ve sorulsun seçeneklerini sunacaktır.Yeni tip evrak dökümünde varsayılan ortam: Bir önceki parametredeki seçim yeni tip form ise, bu alanda varsayılan ortam olarak Ekran, printer, text dosya vb. seçenekleri sunulacaktır.Varsayılan ortam dosya ise kayıttan sonra göster: Alt+K ile döküm yaparken eğer bu parametre “evet” olarak seçilmişse, Yeni tip evrak dökümünde varsayılan olarak (28. parametre) yapılan dosya seçimine göre ilgili dosya gösterilecektir. Örneğin; seçim excel ise dökümde ilgili bilgiler excel dosyasında ekrana otomatik olarak açılmış olarak gelecektir.Tahsilat/Tediye evraklarında slip tüm sorumluluk merkezleri için mi?: Bu parametre (evet) olarak işaretlenirse sliplerde tüm sorumluluk merkezi ile gerçekleşen borç ve alacaklar gösterilecek aksi durumda sadece evraktan girilen sorumluluk merkezine ait borç ve alacaklar gösterilecektir. Slip dökerken dikkat edilecek nokta, form dizaynında «slip dök» parametresinin işaretli olması ve dizaynda slip mesajları alanının belirlenmesidir.Muhasebe fişi dökümden sonra kilitlensin parametresi: Fatura, tahsilât ve tediye evrakları kayıt edildikten hemen sonra, bu evraklar için oluşmuş muhasebe fişlerinin dökümü alındığında, otomatik olarak kilitlenmeleri sağlanabilmektedir .Bunun için bu parametrenin “evet” olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır. ! Evrak kaydından sonra fiş dökümünün alınabilmesi için bu ekranda yer alan Entegre Evrakların Kayıtta Dökümünde Muhasebe Fişi Dökümü Sorulsun parametresi ile kayıtta fatura dök, kayıtta bordro dök ve kayıtta dekont dök parametrelerinin işaretli olması gerekmektedir. Teklif evrağı dökümünde stok detayını isim altına yaz: Teklif evrakı dökümlerinde stoklara ait tanımlanan ilave alanların stok isminin hemen yazılması isteniyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi yeterlidir.Personel izin talep dök: Bu parametreyekarşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenirse İzin talep formu (111510) ekranından girilen izinler kayıt edildikten sonra ekranın üzerine devam, yazıcıya dök ve çıkış seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj gelecektir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1