Bu eğitimde; firmalarda personellere ait bilgi sisteminin yönetilmesini sağlayan “personel yönetimi modülüne” ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; personel yönetimi modülünün ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağına ilişkin temel bilgilere sahip olacaksınız.

Herhangi bir işletmede mal veya hizmet üreten personelin, verimli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için “personel yönetimi” kavramı stratejik öneme sahiptir. Yeni personel alımından, izin işlemlerine kadar birçok farklı hizmetleri kapsayan “personel yönetimi modülü” sayesinde, personellere ilişkin süreçleri oldukça pratik bir şekilde yürütebilmek ve takip edebilmek mümkündür. Bildirge ve beyannamelerin elektronik ortamda SGK’ya bildirilmesi. Personellere ilişkin muhasebeleştirme işlemleri.

Personel yönetimi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan tüm işyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. İş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı personel yönetimi, bu özelliklerinden dolayı çeşitli sektörlerin değişik ücretlendirme çeşitlerine de tam uyum sağlar.

Personel yönetimi modülünü etkin ve verimli şekilde kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz: •Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması sağlanır. •Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve şantiye çalışanları gibi), mekan (merkez ve şube çalışanları gibi), ya da başka farklılıklar varsa bunların belirlenmesi ve personelin buna göre gruplandırılması sağlanır. •Çeşitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması isteniyorsa bu grupların belirlenmesi sağlanır. •Personelin amaca uygun kodlanması sağlanır. •Yetkili kuruluşların içinde bulunulan yıl için belirlemiş olduğu sabit bilgilerin (sigorta tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi sağlanır.

Farklı SGK şubeleri ile işlem yapan kullanıcılarımız, her bir SGK şubesi için farklı çalışma şekilleri belirleyebileceklerdir . Çünkü personel yönetimi modülü, yeni hali ile birden fazla çalışma şekli tanımlamanıza imkân vermektedir. Yetkili kuruluşların içinde bulunulan yıl için belirlemiş olduğu sabit bilgilerin İnternet’ten otomatik güncellenebilmesi mümkündür.

Bu parametre ekranları ile kullanıcılarımız; firmalarının genel yapısına uygun olarak, resmi olarak yürütmesi gereken tüm ilişkilerde kullanılacak ayarları, firmanızın çalışma saatlerine ve SGK matrah hesaplamalarına yönelik tanımlamaları  yapabilecektir. Bu tanımlamaları yapabilecekleri ekranlar menü ekranının  üst bölümünde sekmeler halinde yer almaktadır.

Parametre girişleri yapıldıktan sonra ikinci işlem sırası “personel sicil işlemleri”olmalıdır. Personel yönetiminin ‘Sicil işlemleri’ menüsünde yer alan personel sicil kartından, firmada çalışan tüm personellerin personel yönetimine tanıtımları yapılacaktır.

Tüm sicil kartları girildikten sonra sıra puantaj işlemlerine gelir. Puantaj ve Tahakkuk işlemleri menüsünden personel puantaj kartına her personel için tek tek puantaj bilgileri girilir.

Ortak kazançları olan personellerin “toplu puantaj” programından tek bir seferde girilmesi de mümkündür. Puantaj girişlerinden sonra tahakkuk kesinleştirme işlemi yapılacaktır. Bu işlemden sonra; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve dökümlerini alıp, gerekli inceleme ve kontroller yapılabilir.

Belirli periyotlarla SSK’ya verilmesi gereken tüm bildirge ve beyannameler personel yönetiminin ‘Bildirgeler’ bölümünde yer alan ‘Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Bildirgeler’ menüsünden dökülebilir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1