Bu eğitimde; personel sicil kartı ve muhasebe grup kodları ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; personel sicil kartı ve muhasebe grup kodları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olacaksınız.

Firmada çalışan personeller, ayrı ayrı personel sicil kartı penceresinden tanıtılmalıdır. Personel sicil kartında; personele ait adres, telefon bilgileri, ücret bilgileri, kimlik bilgileri, nüfus bilgileri gibi bilgilerin yanı sıra vücut ölçüm bilgilerinden, ehliyet bilgi girişlerine kadar birçok ayrıntı bilginin de girilebileceği alanlar mevcuttur. Üstteki sekmelerden, bu alanlara ulaşabilirsiniz.

Entegre kullanan firmalar, muhasebe hesap kodlarını “Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı” alanında tanımlayabilirler. İlk olarak açılacak pencereden entegre grup kodu belirlenir ve grup adı verilir. Personellerin almaya hak kazandıkları brüt ücret, ek kazanç sosyal yardımlar ve özel kesinti olan sendika aidatı, borç taksiti, icra taksiti, kredi taksiti vb. ödeme ve kesintilerin yapılması sonrasında hesaplanan net kazançlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının programa girildiği bölümdür.

Muhasebe hesaplarını, firmanızın ihtiyaçlarına göre gruplayabilirsiniz. Örneğin; firmanızda 4 ayrı iş grubuna bağlı çalışanlarınız olsun. Bu 4 ayrı iş grubuna dahil olan personellerinizin muhasebe hesap kodlarını 4 grup altında toplayabilirsiniz. Personel  sicil kartında, her bir personelin “Muhasebe grup ve kod tanıtımı(111300)” seçildiğinde belirlemiş olduğunuz muhasebe kodlarına göre entegrasyon sağlanabilmektedir.

Muhasebe grup ve kod tanıtımı, personel kartındaki entegre grubu alanından tanımlanabildiği gibi personel menüsü altındaki sicil işlemleri alt menüsünde yer alan “Muhasebe grup ve kod tanıtımı” (111300) komut satırı açılarak da tanımlanabilir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1