Bu eğitimde; puantaj bilgilerinin girilmesi, personel toplu puantaj işlemleri, tahakkuk kesinleştirme, kesinleşmiş tahakkuk iptaline ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Eğitimi tamamladığınızda; puantaj bilgilerinin girilmesi sürecinin temel özelliklerinin yanı sıra sürece ilişkin dikkat etmeniz gereken bazı kritik hususları öğreneceksiniz.

Puantaj işlemi, ücret hesaplamada ilk olarak yapılması gereken işlemdir. Puantaj; personelin bir ay içerisindeki çalıştığı gün sayısının, hafta tatilinin, ek kazançlarının, sosyal yardımların, özel kesintilerinin tespiti için kullanılır. Personele ait ücret tahakkuk ettirebilmek için puantaj bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Personel puantaj kartları penceresi açıldığında ekrana gelen pencereden öncelikle tahakkuk ayı ve numarası seçilir. Tahakkuk ayı ve no.su seçildikten sonra  Enter’e basıldığında Personel Puantaj Kartları (112100) ekranı karşınıza gelecektir. ekranda ilk olarak personele ait bilgiler çağırılır. Daha sonra puantajın yapılacağı diğer sekmeler (Kazanç tablosu, Ek kazanç tablosu, Sosyal yardım tablosu, Özel kesinti tablosu) ekrana getirilerek bilgiler girilir.

Kazanç tablosu sekmesi tıklandığında açılacak pencereden personelin ay içerisinde kaç gün çalıştığı, hafta tatilinin kaç gün olduğu, kaç gün ücretli izinli olduğu gibi süreler girilir.

Ek kazanç sekmesi  personelin yaptığı fazla mesailerin girildiği bölümdür. Personelin yaptığı fazla çalışmalar bu pencereden gün veya saat olarak girilebilir. Ek kazançların bordroya yansıyabilmesi için ek kazançlarla ilgili oranların belirlenmesi gerekir. Ek kazançlarla ilgili  Çalışma ek kazanç sosyal yardım tanımları (116112) komut satırı izlenerek ulaşılan penceredeki Ek kazanç detay tanımları butonundan yapılabilir. “Diğer” adıyla bırakılmış olan ek kazançlar, firmada kullanılan başka ek kazanç  tipleri var ise bu rakamların girilmesi için kullanılabilir. Dökümlerde her türlü başlığın ve ek kazanç isimlerinin değiştirilebilmesi sebebi ile kullanıcının bunları kendi tanımladığı ek kazançlar  için kullanması kolaylıkla mümkündür.

Personele o ay içinde verilen sosyal yardımların parasal değerlerinin girilmesi için kullanılır. Bu ekran üzerindeyken imlecin hareketleri o personel için var olduğu daha önce belirtilmiş olan yardımlarla sınırlıdır. Örnek verecek olursak; personel sicil kartında çocuk, yol, yemek, yakacak, bayram ve aile yardımları almadığı belirtilen bir personelin puantaj kartında imleç, karşınıza gelen ilk ekranın prim ve ikramiye satırlarında hareket edebilecektir. Tabloların diğer satırlarında hareket edebilmek için personelin bu yardımlardan yararlanıyor olması gerekir. “diğer” adıyla bırakılmış olan sosyal yardımlar, firmada kullanılan başka sosyal yardım tipleri var ise bu rakamların girilmesi için kullanılabilir. Dökümlerde her türlü başlığın ve sosyal yardım isimlerinin değiştirilebilmesi sebebi ile kullanıcının bunları kendi tanımladığı sosyal yardımlar  için kullanması kolaylıkla mümkündür.

Personel puantaj kartı son sekmesi olan “özel kesintiler” ilgili personelin ücretinden o ay içinde yapılacak kesintileri içerir. Personel borç ve devir tanımlamaları(111600) no.lu menüde belirtilmiş borç, icra, kredi taksitleri var ise bu rakamlar otomatik olarak puantaja yüklenecektir. Kesintilerden 9 tanesi “diğer” adıyla bırakılmıştır. Bu alanlara firmada kullanılan başka kesinti tipleri varsa onlar girilebilir. Dökümlerde her türlü başlığın ve özek kesinti isimlerinin değiştirilebilmesi sebebi ile kullanıcının bunları kendi tanımladığı özel kesintiler  için kullanması kolaylıkla mümkündür.

Firmada bulunan bütün personellerin puantajları aynı anda toplu olarak ta yapılabilir. Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz personellerinizin ortak olan puantaj bilgilerini bu program yardımıyla tek bir seferde girebilirsiniz.

Toplu puantaj ekranından girilebilecek bilgiler, personel puantaj kartıyla aynıdır. Yalnız bu programdan girilecek bilgiler kod aralığı veya kod yapısını girdiğiniz tüm personelleri kapsayacağından, bu alanda seçilecek olan personellerin puantaj ön değerleri aynı olmalıdır. Eğer daha önceden puantaj ön değeri bölümünde bu tablolara bilgi girişi yapılmış ise tablolar karşınıza bu bilgiler ile yüklü vaziyette geleceklerdir.

Bilgileriniz, toplu puantajı yapılacak personellerinize uygun bilgiler ise ALT+S tuşlarına ya da ekran üzerinde yer alan “tanımlanan personellerin toplu olarak puantajlarını yap” butonuna basarak, ilgili personelleriniz için puantaj işlemini yapabilirsiniz.

Tahakkuk kesinleştirme program da ilgili dönem için girilen bilgileri toplar ve yeni dönem için hazırlar. Örneğin; personelin o ay ödediği verginin matrahını, o aya kadar olan kümülatif vergi matrahına ekler ve bu değeri personel durum kartına işler. Personelin o ay ödediği taksitlerini borçlarından düşer. Yuvarlama farkı, ters bakiye gibi alanları bu ayki işlemlerden sonraki son haline getirir. Tahakkuk kesinleştirme işlemi aynı zamanda personel puantajının entegre olmasını sağlayan işlemdir.

Tahakkuk kesinleştirme işleminde öncelikle puantaj kesinleştirmesi sonucu oluşacak muhasebe fişi tarihi seçilecek. Daha sonra karşınıza gelecek ekrandan tahakkuk kesinleştirme işlemine tabi tutacağınız personelleriniz için kod yapısı veya kod sınırları girebilirsiniz. F2 tuşuna basarak tahakkuk kesinleştirme işleminizi başlatabilirsiniz.

Seçili personeliniz için ilgili dönemde yaptığınız son işlem olan tahakkuk kesinleştirme işlemini iptal edebileceğiniz ekrandır. Programa girdiğinizde karşınıza tahakkuk iptaline tabi tutulacak personel için kod yapısı ve ilk kod-son kod sınırlarını gireceğiniz pencere gelecektir. Bu pencereden tahakkuk kesinleştirme iptali yapılacak personeller seçilen yapı şekline uygun olarak tanımlanır. Daha sonra F2 devam tuşuna basılır. F2 tuşuna basıldığı anda iptal işlemine tabi tutulacak personeller sırayla ve seri bir şekilde ekranda görünecektir. Programınız iptal işlemi sona erdiğinde ‘Puantaj kesinleştirme iptali sona erdi‘ şeklinde mesaj verecektir ve sizi menü ekranına taşıyacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1