Bu eğitimde; personel yönetimi kapsamında e-bildirge, işe giriş bildirgesi, çıkış bildirgesi ve muhtasar beyanname modülüne ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; e-bildirge, işe giriş bildirgesi, çıkış bildirgesi, ve muhtasar beyanname uygulamalarını işlevsel bir şekilde kullanabileceksiniz.

E-Bildirge

E-bildirge; işverenlerin işçilerine ait aylık prim ve hizmet belgelerini elektronik ortamda sosyal güvenlik  kurumuna gönderilmesi amacı ile oluşturulmuş bir portaldir. Bu kapsamda; SGK tarafından yapılan düzenleme ile işverenler; 2004 yılının Mayıs ayı itibari ile aylık prim ve hizmet belgelerini İnternet üzerinden hazırlayıp, SGK’ya göndermek durumundadırlar.

E-Bildirge(114960) menüsünü tıkladığınızda karşınıza gelecek ilk ekran SGK şube seçimi olacaktır.

SGK şube seçimi sonrasında E-bildirge ekranı karşınıza gelir. E-bildirge ekranın üst yarısına SGK tarafından istenilen tüm bilgiler otomatik olarak gelecektir. Personellerin puantaj işlemleri yapılmış ise ekranın alt kısmında bulunan «sigortalı çağır» butonu ile karşınıza gelen pencereden personelin tabi olduğu kanun ve belge türü seçimi yapılır. İşlem sonrasında ay içerisinde çalışan personeller e-bildirge ekranında listelenecektir.

E-Bildirgeye yönelik tüm girişler tamamlandıktan sonra ekranın alt bölümünde yer alan XML oluştur butonu tıklanarak SGK’nın istemiş olduğu formata uygun olan dosya otomatik olarak oluşturulacaktır.

Xml dosya oluşturulduktan sonra program içerisinden gönderim yapılabilmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için SGK tanımları(116130) / E bildirge parametreleri sekmesinde SGK şifrelerinin tanımlanmış olması gerekir.

Oluşturulan XML dosyalar, E-Bildirge xml gönderimi(114962) menüsü ile https://ebildirge.sgk.gov.tr sistemine bağlanarak gönderim sağlanabilir. Güvenlik kodu girişi sonrasında SGK sistemine bağlanarak, programdan oluşturulmuş olan xml dosyalar SGK sistemine yüklenebilir.

SİGORTALI İŞE GİRİŞ ve ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

E-Bildirge sigortalı işe giriş bildirimi menüsü personel işe girişlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirilmesi amacıyla kullanılır. Personel işe giriş bildirgesinin program içerisinden yapılabilmesi için öncelikle Personel sicil kartları(111100) numaralı menü yardımı ile işe girecek olan personelin sicil kartı oluşturulmalıdır. Sicil kartında gerekli tüm bilgiler eksiksiz tanımlandıktan sonra giriş işlemi gerçekleştirilebilir.

E-Bildirge sigortalı işe giriş bildirimi(114969) no’lu menüyü tıkladığınızda karşınıza gelecek ilk ekran SGK şube seçimi olacaktır. Bu ekranda personelin hangi SGK şubesinde çalışacağını belirlemeniz gerekir. SGK şube seçimi sonrasında, sisteme bağlantı için karşınıza gelen ekranda güvenlik kodu yazılarak bağlantı sağlanır.

Bağlantı sonrasında karşınıza gelecek ekranda personel seçimi yapılmalıdır. Devam tuşu tıkladığında https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linkinde bildirgeniz onaylanmak üzere karşınıza gelecektir. Gerekli alanlar doldurularak işe giriş bildirgesi onaylanabilir.

E-Bildirge sigortalı çıkış bildirimi(114967) menüsü, personel çıkışlarının Sosyal Güvenlik Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi amacıyla kullanılır.Personel çıkışı yapılabilmesi için ilk olarak Personel sicil kartları(111100) numaralı menüde işten çıkış tarihinin yazılarak kayıt edilmesi olacaktır.

E-Bildirge sigortalı işe giriş bildirimi(114969) menüsünü tıkladığınızda karşınıza gelecek ekranda personelin SGK şubesini seçmeniz gerekmektedir. SGK şube seçimi sonrasında , sisteme bağlantı için karşınıza gelen ekranda güvenlik kodu yazılarak bağlantı sağlanır.

Bağlantı sonrası karşınıza gelecek ekranda personel seçimi yapılmalıdır. Devam tuşu tıkladığında https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linkinde bildirgeniz onaylanmak üzere karşınıza gelecektir. Gerekli alanlar doldurularak işten çıkış bildirgesi onaylanabilir.

Personel işe giriş , tekrar giriş ve çıkış işlemleri Personel sicil kartları(111100) numaralı menü ekranından da yapılabilmektedir.

Muhtasar Beyanname

Personel sicil kartları tanımları, puantaj ve kesinleştirme işlemleri sonucunda kesintilerin muhtasar beyannameye otomatik yansıması için personel sicil kartları/Personel ücret bilgileri sekmesinde muhtasar grup kodlarının bağlanmış olması gerekmektedir.

Muhtasar beyanname grup tanımları(111910) menüsünden, personel sicil kartlarınıza grup kodlarının toplu olarak ve otomatik atanmasını sağlayabilirsiniz.

Muhtasar beyannamesi(114917) / İşyeri bilgileri ve İşçi sayıları sekmesinde yer alan şube bilgilerinin beyannameye otomatik yansıyabilmesi için SGK tanımları(116130)/ Diğer parametreler sekmesinde yer alan muhtasar tanımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca İnternet’ten şube sorgula butonu kullanılarak bilgiler GIB’den online olarak sorgulanabilmektedir.

Yapılan tanımlamalardan sonra personel puantaj rakamlarınız muhtasar beyannameye otomatik olarak yansıyacaktır.

Gerekli tanımlamaların yapılması durumunda muhtasara tabi stopajlı evraklarınız ve kira işlemlerinizi de muhtasar beyannamede görebilirsiniz. Ayrıca XML dosya oluştur seçeneği kullanılarak xml dosya oluşturulabilir beyanname gönderimi yapabilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1