Bu eğitimde; normal verilen sipariş evrakı ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; normal verilen sipariş evrakı ile ilgili parametreler, değer giriş alanları ve işlevsel kullanımına ilişkin bilgi sahibi olacaksınız.

Cari firmalara verilecek siparişler için sipariş fişinin girişleri bu bölümden (022200) yapılacaktır.

Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin; evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir.

Evrak numarası girilip “Enter” tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1’den başlar. Örneğin; evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır.

Evrak tarihi: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin; 19.02.2016’da kesilen bir alış faturası 23.02.2016’da bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.02.2016, belge tarihiyse 19.02.2016 olmalıdır. Ancak bu alanların örnekte açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.

Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin; fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 20 hane ve alfa nümerik olabilir.

C/H kodu: Bu alana, sipariş verilecek cari firmanın (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 tuşuna basarak veya satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz listeden seçebilirsiniz. C/H ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Döviz: İlgili cari firmaya vereceğiniz siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız. Başka bir ifadeyle, sipariş hazırlanıp teslim aldığınızda, sipariş tutarı hangi döviz cinsiyle ödenecek ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekmektedir.

Proje: Proje bazlı çalışan firmalar için bu alanda yapılması gereken; düzenlenen siparişin hangi projeye istinaden hazırlandığının girilmesidir. Daha sonra bu bilgiye raporlardan ulaşılacaktır.

Sorumluluk merkezi: Siparişin hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilebilir. Bu alana, yanlış ya da olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi “sorumluluk merkezi bulunamadı” mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir.

Ödeme planı: Verilen sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağı bu alana girilmelidir. Eğer KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program parametreleri/Ödeme planları tablosu (091920) programından ödeme planları tanımlamışsanız, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz.

Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımlamışsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamanız ile birlikte ilgili depoların bir listesi karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, siparişlerinizi teslim aldığınızda hangi depoya gireceğini seçmenizdir.

Satın almacı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana sipariş veren elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma elemanları Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır.

Teslim türü: Siparişin ne şekilde teslim alınacağına ilişkin teslim türü kodunu bu alana girebilirsiniz. Teslim türleri Stok Yönetimi Teslim türleri tanıtım kartı (011740) programından önceden tanıtılmış olmalıdır. Teslim Tarihi: Siparişin teslim edilmesi istenen tarihi bu alana girebilirsiniz.

Kodu: Sipariş verilecek stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan verilen sipariş miktarını bu alana girmelisiniz.

Br: Siparişi verilen stok için tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, herhangi bir düzenleme yapılmadığı sürece ilk girilen birim; ki, bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır; bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz.

Birim fiyat: Kodu girilen stok için satın alma şartı düzenlenmiş ise, satın alma şartındaki brüt fiyat bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu stok için satın alma şartı yoksa stok siparişinin hangi fiyattan verildiğini bu alana kendiniz girmelisiniz.

Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır.

Sipariş fişine stok girişine tamamladıktan sonra başka stok girişi yapmayacaksanız ve -varsa- sipariş fişi üzerinden iskonto veya masraf girişi yapabilirsiniz. ALT+T tuşlarına veya “iskonto ve masraflar” butonuna bastığınızda karşınıza ilgili iskonto kartı gelecektir.

Sipariş fişinizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görmek için ALT+V tuşlarına veya ekranın altında yer alan “Vergi tablosu” butonuna basmanız yeterlidir. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz.

İskonto %: Evrak geneline iskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen iskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır iskontosu uyguladıysanız evrakta yer alan her bir stok için uygulanan iskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır.

Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır.

KDV %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. ÖTV %: Stokların özel tüketim vergisi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

Ara Toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. İskonto: Ara toplama iskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam iskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır.

KDV: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: Stoklar üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi tutarıdır. Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekûnudur.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1