Bu eğitimde; normal alınan sipariş fişinin kullanımı ve gerekli parametrelerin nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.Bu eğitimi tamamladığınızda; normal alınan sipariş fişini etkin bir şekilde oluşturup, kullanabileceksiniz.

Cari firmalardan gönderilen sipariş fişleri yani aldığınız stok siparişleri bu bölümden programa girilecektir. Eğer bu cari firma için satış şartı girilmişse, sipariş fişine birim fiyat, iskonto, ödeme planı gibi bilgiler otomatik olarak gelecektir.

Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin; evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip enter tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1’den başlar. Örneğin; evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır.

Evrak tarihi: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır.

Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin; fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir.  Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarih, o evrakın bilgisayara girildiği tarih; belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin; 19.01.2014’de kesilen bir satış faturası 23.01.2014’de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2014, belge tarihiyse 19.02.2014 olmalıdır. Ancak bu alanların bu şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.

C/H kodu: Bu alana, sipariş aldığınız cari firmanın kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. C/H ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) no’sundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.

Döviz: İlgili carinizden aldığınız siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız. Başka bir ifadeyle, sipariş hazırlanıp carinize sevk edildiğinde, sipariş tutarı hangi döviz cinsiyle alınacaksa, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekmektedir.

Proje: Proje bazlı çalışan firmalar için bu alanda yapılması gereken düzenlenen siparişin hangi projeye istinaden hazırlandığının girilmesidir. Daha sonra bu bilgiye raporlardan ulaşılacaktır.

Sorumluluk merkezi: Sipariş alımının hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiği bu alana girilmelidir.

Ödeme planı: Siparişleriniz teslim edildiğinde ödemenin nasıl yapılacağını bu alana girebilirsiniz. Eğer kuruluş programında ödeme planları tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. 

Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımladıysanız, siparişlerinizin hangi depodan sevk edileceğini seçmeniz gerekir. Depo seçimini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden yapabilirsiniz.

Satıcı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satış elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satış elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir.

Teslim türü: Siparişin ne şekilde teslim edileceğine ilişkin teslim türü kodunu bu alana girebilirsiniz. Teslim türleri Stok Modülü/Kart ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Teslim Türleri Tanıtım Kartı programından önceden tanıtılmış olmalıdır. Teslim Tarihi: Siparişin hangi tarihte teslim edileceğine ilişkin tarihi bu alana girebilirsiniz.

Kodu: Sipariş alınan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariş miktarını bu alana girmelisiniz.

Sipariş fişinin hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum seviye, sipariş seviyesi ve hedef seviyeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu tuş yardımı ile ilgili stoktan daha önce sipariş verilip de işletmeye gelmesi beklenen miktar da görüntülenebilir.

Br: Siparişi alınan stok için tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, herhangi bir düzenleme yapılmadığı sürece ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim fiyat: Siparişi alınan stokun birim satış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir. Gerekirse stokunuzun birim fiyatını buradan değiştirebilirsiniz.

Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Teslim tarihi: Siparişlerinizi teslim edeceğiniz tarih bu alana girilecektir.

Üretim yapan bir firmaysanız ve ilgili satırdaki siparişi üreterek sevk edecekseniz, bu siparişin üretileceğini programa bildirip, MRP9000 Üretim Takip Paketi programımızdan üretim sürecinin ilk halkalarından biri olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, üretilerek sevk edilecek olan stok satırında ALT+D tuşlarına basıp, sipariş durumu satırında “üretilecek” seçimi yapmanızdır. Aynı ekrandan siparişlerinizin onay durumunu izleyebilir teslim edilmemiş siparişlerin onay durumunu değiştirebilirsiniz.

İskonto %: İskonto ve masraflar tablosundan girilen iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf %: İskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. KDV%: Stoklar üzerinden hesaplanan ortalama vergi yüzdesidir. ÖTV %: Stokların özel tüketim vergisi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

Ara toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. İskonto: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam iskonto tutarıdır.Masraf: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. KDV: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: Stoklar üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi tutarıdır. Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan sipariş fişi yekûnudur.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1