Bu eğitimde; muhtasar beyanname hazırlanması ve evrak girişlerinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; muhtasar beyannameye yansıması gereken işlemlere yönelik kayıtları oluşturabilecek ve tanımlanması gereken alanlara ilişkin bilgi sahibi olacaksınız.

Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyanname, gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler, kaynakta kesilen vergilerdir. Dolayısıyla, gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır.

Muhtasar Beyanname Grup Tanımlamaları

Bu menü aracılığıyla muhtasar beyannamenize yansıyacak olan kayıtların ve hesapların tanımlanması yapılmaktadır.

Muhtasar Beyanname tanımları ekranında “Ödeme tablosunu evraklardan oluştur” seçeneği, herhangi bir hesap tanımlaması yapılmaksızın Gelir vergisi ve fon payı parametrelerindeki stopaj hesapları baz alınarak, ticari evraklardan bakiyelerin otomatik beyannameye yansımasını sağlayacaktır. Parametre seçili iken entegre oluşturduğunuz evraklar için Muhtasar beyanname grup tanımları- Entegrasyon kodları sekmesinde tanımlama yapılmamalıdır.

Ödeme tablosunu evraklardan oluştur” seçeneği aktif değil ise muhtasar beyanname grup tanımları ekranında, entegre kodları sekmesinden hesap kodları ve stopaj oranları ile birlikte ücret tipleri de belirlenmiş olmalıdır.

Gelir Vergisi ve Fon Payı Parametreleri

Mikrokur programınızda gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintilerini gerektiren evraklar yer alır. (Serbest meslek makbuzu, gider makbuzu, müstahsilden alış faturası vb.) Bu evraklardan yapılacak kesinti oranları değişiklik gösterebilir. Sistem menüsünün bu bölümünden, farklı oranlardaki gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintilerine ilişkin tanımlamalar yapılacaktır. Bu kesintilerin kaydedileceği muhasebe hesapları ve muhtasar beyannameye otomatik yansımasını sağlayan ödeme türleri girilmelidir.

Evrak Girişlerinde Tanımlanması Gereken Alanlar

Kendi firmanız ile (SMMM firması) Mikrokur’a giriniz. Kuruluş modülü altında yer alan “Firma tanıtım kartı” (501110) menüsünde “Mali Yıl Entegrasyon Hesap Kodları” butonuna tıklayıp açılacak pencereden SMM Entegrasyon Kod ve Oranları sekmesine gidiniz ve “firma entegre kodu” alanında kendi gelir hesabınızı seçip, kaydediniz.

Mikrokur’a mükellef firmanız ile giriniz. Mükellefiniz birinci sınıf ise; •Brüt meblağ kodu (Kapalı), •Brüt meblağ kodu (Açık),(KDV entegre kodu, •Net meblağ entegre kodu, •Stopaj entegre kodu, alanlarını doldurunuz. Mükellefiniz ikinci sınıf ise sadece “işletme entegre kodunu” tanımlayınız. ! Brüt meblağ kodu alnında açık ve kapalı için mutlaka farklı hesap tanımlayınız.

Serbest meslek makbuzunu (272100) ilgili tanımlamaları yaparak düzenleyiniz.

Muhtasar beyanname grup tanımları (256355) menüsünde “Ödeme tablosunu evraklardan oluştur” seçeneğinin onaylı olması durumunda muhtasar beyannameye evrak bilgileri otomatik yansımış olacaktır.

Bilanço firmalarında; özel mahsup kod tanıtımı (089960) bilanço firmaları için kira mahsup kodu oluşturunuz.

Özel mahsup fişi tanıtımı(089961) menüsünden, mahsup kodunuzu seçip kira mahsup fişimizi oluşturunuz.

Kira Tanımları kartında (089964) yer alan tanımlayıp, mahsup kodunuzu seçip kaydediniz.

Özel mahsup fişi (081005) mahsup kodunu seçip, kira mahsubunu oluşturabilirsiniz.

Özel mahsup fişi (081005)  dışında “Otomatik özel mahsup fişi oluşturma” (081006) menüsünde mahsup kodunuzu seçip, operasyon menüsünden Seçili mahsup ve Firma seçimli mahsup fişini oluştur ile kira mahsup fişlerini otomatik oluşturabilirsiniz.

Mahsup kod tanıtımı (269711) menüsü ile işletme firmaları için kira mahsup kodu oluşturunuz. Daha sonra kira tanımlarınızı yapınız ve mahsup kodu alanında işletme firmaları için tanımladığınız mahsup kodunu ve hesap kodu alnında kira entegre edileceği işletme hesap kodunu seçip kayıt ediniz.

Kira dönemlerinde “Otomatik işletme fişi oluştur” (269720) menüsünden işletme mahsup kodunu seçerek Ctrl+O ile fişini oluşturunuz. Kira tanımlarınızı muhtasar beyanname arka sayfaya (Tablo III) gelmesi için muhtasar beyanname grup tanımlarında “Ödeme tablosunu evraklardan oluştur” parametresini işaretleyiniz.

Personel sicil kartları tanımları, puantaj ve kesinleştirme işlemleri sonucunda kesintilerin muhtasar beyannameye otomatik yansıması için personel sicil kartları/Personel ücret bilgileri sekmesinde muhtasar grup kodlarının bağlanmış olması yeterlidir. Böylece yapılan tahakkuk kesinleştirmeleri sonucu oluşan değerler muhtasar beyanname grup tanımlarında “Ödeme tablosunu evraklardan oluştur” seçeneğinin aktif olması durumunda otomatik muhtasar beyannamenize yansımış olacaktır.

Muhtasar beyanname grup tanımları menüsünden personel sicil kartlarınıza grup kodlarının otomatik atanmasını sağlayabilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1

Serbest meslek makbuzu ile faturalarınız görmek artık çok daha kolay! Faturalarınızı e-SMM de görmek için tıklayın.